Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W semestrze letnim 2022/23 zachęcamy do udziału w kursach gościnnych Profesor Larysy Dovgi z National University of Kyiv, Mohylan Academy

Już w marcu-kwietniu-maju odbędą się zajęcia "Wielokulturowa przestrzeń I Rzeczypospolitej", "Nowożytna kultura ukraińska w kontekście kultury polskiej i europejskiej"

Profesor Larysa Dovga z National University of Kyiv, Mohylan Academy (profil na GoogleScholar, profil na ResearchGate) poprowadzi jako profesor wizytujący zajęcia w Katedrze w roku kalendarzowym 2023. Jej zainteresowania badawcze dotyczą nowożytnej kultury ukraińskiej, wielokulturowości w kontekście I Rzeczypospolitej, a także relacji pomiędzy językiem, kulturą i filozofią.

Kursy oferowane przez profesor wizytującą Larysę Dovgę to "Wielokulturowa przestrzeń I Rzeczypospolitej" (część I) oraz "Nowożytna kultura ukraińska w kontekście kultury polskiej i europejskiej" (część II). Kursy można realizować niezależnie (można realizować obie części, lub tylko jedną z nich, również tylko drugą). 

Oba kursy realizowane będą w języku polskim, w okresie marzec-kwiecień-maj 2023 w formie zblokowanej, w trybie hybrydowym i kończą się zaliczeniem na ocenę

Do rejestracji zachęcamy studentki i studentów ze wszystkich jednostek UJ, przy czym pierwszeństwo w rejestracji mają studenci KPSC i Instytutu Filozofii oraz jednostek partnerskich - liczba miejsc ograniczona. Osoby spoza KPSC i jednostek partnerskich, chcące dołączyć do zajęć proszone są o zapisanie się drogą mailową: kpsc@uj.edu.pl.

  • "Wielokulturowa przestrzeń I Rzeczypospolitej" (część I)

Słuchacze tego kursu będą mogli zapoznać się z piastowanymi w kulturze politycznej I RP zasadami współistnienia grona różnych kultur i narodów. Twórcy i nosiciele tych kultur należeli do różnych grup etnicznych, różnili się wyznaniowo, mówili każdy w swoim języku i troszczyli się każdy o zachowanie własnego Honoru, Tożsamości i Odrębności polityczno-kulturowej. A poza tym tworzyli oryginalny wielokulturowy świat „wspólnej miłej Ojczyzny naszej Rzeczy Pospolitej”. Będziemy mówić głównie o kulturze politycznej, o wartościach społecznych oraz moralnych.

Szczegółowy sylabus kursu dostępny jest tutaj.
Terminy zajęć:
3.03 (online), 10.03 (stacjonarnie), 17.03 (online), 24.03 (stacjonarnie), 31.03 (stacjonarnie), godz. 10.00-15.00 (wliczone dwie 15-minutowe przerwy w trakcie spotkania).
Kurs w USOSwebWFz.KPSC-8706

  • "Nowożytna kultura ukraińska w kontekście kultury polskiej i europejskiej" (część II)

Słuchacze tego kursu będą mogli zapoznać się z ukraińską kulturą XVI-XVII w. Będziemy mówili o: źródłach i zasadach kształtowania się tej kultury; o prowadzonych  przez twórców ukraińskiej kultury nowożytnej poszukiwaniach skutecznych sposobów połączenia pierwiastków wschodnio- i zachodniochrześcijańskich kultur; o kształtowaniu własnej politycznej i kulturowej tożsamości; o bliskich związkach z polską kulturą; o kulturze politycznej, o wartościach społecznych oraz moralnych, o sztuce pięknej i nie tylko... .

Szczegółowy sylabus kursu dostępny jest tutaj.
Terminy zajęć: 14.04 (online), 21.04 (online), 28.04 (stacjonarnie), 12.05 (stacjonarnie), 19.05 (stacjonarnie), godz. 10.00-15.00 (wliczone dwie 15-minutowe przerwy w trakcie spotkania).
Kurs w USOSwebWFz.KPSC-8705