Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania KPSC w sprawie COVID-19

Komunikaty dotyczące organizacji roku akademickiego 2021/22

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela, z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum).

"W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego."

Informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Więcej informacji tutaj.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ został zamieszczony komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Prosimy o uważną lekturę komunikatu i stosowanie się do wskazanych w nich zasad bezpieczeństwa.

Informujemy, że opublikowany został Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu (komunikat dostępny jest tutaj) oraz o przestrzeganie jego zaleceń, w szczególności tych dotyczących zakrywania ust i nosa:

"Ponadto zgodnie z § 25 ust. 4 pkt 19 zmienionego rozporządzenia postanawiam, że studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne."

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informujemy o powołaniu w KPSC koordynatora ds. Covid-19, któremu w pierwszej kolejności należy zgłaszać wszystkie przypadki zakażeń w Katedrze. Funkcję koordynatora w KPSC pełnić będzie dr Karolina Hess (karolina.maria.hess[at]uj.edu.pl).
 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ zostało zamieszczone Zarządzenie nr 135 Rektora UJ z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia w KPSC będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się tutaj.

 

* * *
Informujemy o akcji 
"Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!". Wszystkich studentów i studentki, doktorantów i doktorantki UJ (w tym cudzoziemców) informujemy o możliwości skorzystania ze szczepień wykonywanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na które można umówić się za pośrednictwem Uczelni przy pomocy Uniwersyteckiego Systemu Rezerwacyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz o ich bezwzględne przestrzeganie.

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

Informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w dniach wtorek-piątek w godzinach 10-14. W semestrze zimowym 2021/22 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Do sekretariatu prosimy zgłaszać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pojedynczo, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 metra).

​Informacje dotyczące odbioru legitymacji studenckich (dot. osób, które nie posiadają aktualnej legitymacji studenckiej) zostaną podane we wrześniu - odbiór legitymacji możliwy będzie najwcześniej w październiku. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas odbioru legitymacji.
 

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).Uwaga! Informujemy, że w związku wydaniem w dniu 16 października przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego rozporządzenia zawieszającego funkcjonowanie uczelni, ważność legitymacji została automatycznie przedłużona na cały ten okres i jeszcze 60 następnych dni (szczegółowe informacje dostępne są tutaj). Aktualnie wszystkie przedłużane automatycznie legitymacje są ważne do 29 listopada 2021 roku.

* * *

Informujemy, że od 23 marca 2020 roku kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Komunikaty dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/21

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela, z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

"W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego."

Decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela od dnia 17 października 2020 r. do odwołania kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym. Począwszy od 17 października 2020 r. do końca semestru zimowego wszystkie zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji będą realizowane w formie zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Jacka Popiela, z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

* * *
Informujemy o akcji 
"Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!". Wszystkich studentów i studentki, doktorantów i doktorantki UJ (w tym cudzoziemców) informujemy o możliwości skorzystania ze szczepień wykonywanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na które można umówić się za pośrednictwem Uczelni przy pomocy Uniwersyteckiego Systemu Rezerwacyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz o ich bezwzględne przestrzeganie.

Informujemy o możliwości korzystania z sali do pracy własnej studentów. Sala udostępniona zostanie od 12 października 2020 roku. Szczegóły i regulamin dostępne są tutaj.

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

Informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w dniach wtorek-piątek w godzinach 10-14. W semestrze zimowym 2020/21 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Do sekretariatu prosimy zgłaszać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pojedynczo, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 metra).

​Informacje dotyczące odbioru legitymacji studenckich (dot. osób, które nie posiadają aktualnej legitymacji studenckiej) dostępne są tutaj. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas odbioru legitymacji.

Infomujemy, że tryb prowadzenia zajęć na Wydziale Filozoficznym UJ w semestrze zimowym roku akademickim 2020/21 reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r., dostępny tutaj.

 

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).Uwaga! Informujemy, że w związku wydaniem w dniu 16 października przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego rozporządzenia zawieszającego funkcjonowanie uczelni, ważność legitymacji została automatycznie przedłużona na cały ten okres i jeszcze 60 następnych dni (szczegółowe informacje dostępne są tutaj).

* * *

Informujemy, że od 23 marca 2020 roku kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Komunikaty dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/20

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku do 25 marca 10 kwietnia 15 maja  24 maja  30 września 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne. Zajęcia w budynkach UJ są zawieszone, kontynuowane jest - w miarę możliwości - nauczanie zdalne. 
Aktualizacje:
- 23 marca 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie przedłużające ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia (więcej informacji tutaj);
- 8 kwietnia 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o przedłużeniu dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajnego trybu pracy określonego w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ - przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 24 kwietnia 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o przedłużeniu ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 12 maja 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego (więcej informacji tutaj).

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów rozsyłać będa prowadzący (prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek email). Przypominamy, że odbywanie zajęć w trybie zdalnym jest obowiązkowe - prosimy o zapoznanie się z komunikatem prof. dr hab. Marty Kudelskiej dostępnym tutaj.

Sesja egzaminacyjna odbywa się w dniach 15 czerwca - 15 lipca wyłącznie w formie zdalnej. Sesja letnia poprawkowa odbywa się w dniach 1 – 15 września 2020. Organizację sesji reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. dostępny tutaj, natomiast harmonogram sesji letniej w KPSC dostępny jest tutaj

Informacje dotyczące terminów egzaminu licencjackiego, równiez odbywającego się w formie zdalnej, dostępne są tutaj.


​W wyznaczonych dniach nie odbywają się także dyżury pracowników w bydynkach UJ. Prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi prowadzącymi zajęcia.

Od dnia 16 marca sekretariat KPSC pracuje zdalnie - kontakt wyłącznie drogą mailową.
Przypominamy także, że można skontaktować z nami wykorzystując nasze media społecznościowe: Facebook Porównawcze studia cywilizacji i Facebook Studia nad buddyzmem.

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj). 

* * *

Informujemy, że od 23 marca kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/2020 dostępne są tutaj.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

Przypominamy o dedykowanej dla studentów ofercie planu internetowego, która ma na celu wspierać zdalną naukę.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.