Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania KPSC w sprawie COVID-19

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji (poza oznaczonymi w harmonogramie nielicznymi wyjątkami) w semestrze zimowym 2023/24 roku odbywają się w formie stacjonarnej.

Co do zasady, zajęcia zdalne odbywają się w terminach podanych w harmonogramie w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący.

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Więcej informacji tutaj.


* * *

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

* * *

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji (poza oznaczonymi wyjątkami oraz zajęciami w piątek) w semestrze zimowym 2022/23 roku odbywają się w formie stacjonarnej.

Informujemy, że opublikowane zostało Zarządzenie nr 121 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 4 października 2022 roku w sprawie: organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.
Zgodnie z Zarządzeniem w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach:
1) od 29 do 30 października 2022 roku;
2) od 2 do 6 listopada 2022 roku;
3) od 17 do 22 grudnia 2022 roku;
4) od 3 do 5 stycznia 2023 roku;
5) od 7 do 8 stycznia 2023 roku.
Co do zasady, zajęcia realizowane w KPSC w ww. okresach, odbywają się w terminach podanych w harmonogramie w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący.
 

Informujemy, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Więcej informacji tutaj.

* * *
Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

Informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w dniach wtorek-czwartek w godzinach 10-14. W semestrze zimowym 2022/23 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową

* * *

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 53 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela, z dnia 24 maja 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 (nie dotyczy Collegium Medicum).

"W roku akademickim 2021/2022 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia stacjonarnego z elementami kształcenia zdalnego."

Informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Więcej informacji tutaj.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ został zamieszczony komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

Prosimy o uważną lekturę komunikatu i stosowanie się do wskazanych w nich zasad bezpieczeństwa.

Informujemy, że opublikowany został Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu (komunikat dostępny jest tutaj) oraz o przestrzeganie jego zaleceń, w szczególności tych dotyczących zakrywania ust i nosa:

"Ponadto zgodnie z § 25 ust. 4 pkt 19 zmienionego rozporządzenia postanawiam, że studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne."

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Informujemy o powołaniu w KPSC koordynatora ds. Covid-19, któremu w pierwszej kolejności należy zgłaszać wszystkie przypadki zakażeń w Katedrze. Funkcję koordynatora w KPSC pełnić będzie dr Karolina Hess (karolina.maria.hess[at]uj.edu.pl).
 

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ zostało zamieszczone Zarządzenie nr 135 Rektora UJ z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z Zarządzeniem w okresie od dnia 20 grudnia 2021 roku do dnia 9 stycznia 2022 roku kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia w KPSC będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się tutaj.

 

* * *
Informujemy o akcji 
"Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!". Wszystkich studentów i studentki, doktorantów i doktorantki UJ (w tym cudzoziemców) informujemy o możliwości skorzystania ze szczepień wykonywanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na które można umówić się za pośrednictwem Uczelni przy pomocy Uniwersyteckiego Systemu Rezerwacyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz o ich bezwzględne przestrzeganie.

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

Informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w dniach wtorek-piątek w godzinach 10-14. W semestrze zimowym 2021/22 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Do sekretariatu prosimy zgłaszać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pojedynczo, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 metra).

​Informacje dotyczące odbioru legitymacji studenckich (dot. osób, które nie posiadają aktualnej legitymacji studenckiej) zostaną podane we wrześniu - odbiór legitymacji możliwy będzie najwcześniej w październiku. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas odbioru legitymacji.
 

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).Uwaga! Informujemy, że w związku wydaniem w dniu 16 października przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego rozporządzenia zawieszającego funkcjonowanie uczelni, ważność legitymacji została automatycznie przedłużona na cały ten okres i jeszcze 60 następnych dni (szczegółowe informacje dostępne są tutaj). Aktualnie wszystkie przedłużane automatycznie legitymacje są ważne do 29 listopada 2021 roku.

* * *

Informujemy, że od 23 marca 2020 roku kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr hab. Jacka Popiela, z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.

"W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego."

Decyzją Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacka Popiela od dnia 17 października 2020 r. do odwołania kształcenie w Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w trybie zdalnym. Począwszy od 17 października 2020 r. do końca semestru zimowego wszystkie zajęcia w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji będą realizowane w formie zdalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 127 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr. hab. Jacka Popiela, z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

* * *
Informujemy o akcji 
"Zaszczep się i studiuj bezpiecznie!". Wszystkich studentów i studentki, doktorantów i doktorantki UJ (w tym cudzoziemców) informujemy o możliwości skorzystania ze szczepień wykonywanych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, na które można umówić się za pośrednictwem Uczelni przy pomocy Uniwersyteckiego Systemu Rezerwacyjnego.

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji oraz o ich bezwzględne przestrzeganie.

Informujemy o możliwości korzystania z sali do pracy własnej studentów. Sala udostępniona zostanie od 12 października 2020 roku. Szczegóły i regulamin dostępne są tutaj.

Przypominamy, że przypadku zajęć zdalnych odbywających się przy użyciu platformy MS Teams kody kursów dostępne są tutaj.

Informujemy, że sekretariat KPSC pracuje w dniach wtorek-piątek w godzinach 10-14. W semestrze zimowym 2020/21 ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Do sekretariatu prosimy zgłaszać się wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pojedynczo, z zachowaniem środków ostrożności (maseczka/przyłbica, dezynfekcja rąk, dystans min. 1,5 metra).

​Informacje dotyczące odbioru legitymacji studenckich (dot. osób, które nie posiadają aktualnej legitymacji studenckiej) dostępne są tutaj. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa podczas odbioru legitymacji.

Infomujemy, że tryb prowadzenia zajęć na Wydziale Filozoficznym UJ w semestrze zimowym roku akademickim 2020/21 reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 września 2020 r., dostępny tutaj.

 

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).Uwaga! Informujemy, że w związku wydaniem w dniu 16 października przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowego rozporządzenia zawieszającego funkcjonowanie uczelni, ważność legitymacji została automatycznie przedłużona na cały ten okres i jeszcze 60 następnych dni (szczegółowe informacje dostępne są tutaj).

* * *

Informujemy, że od 23 marca 2020 roku kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku do 25 marca 10 kwietnia 15 maja  24 maja  30 września 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne. Zajęcia w budynkach UJ są zawieszone, kontynuowane jest - w miarę możliwości - nauczanie zdalne. 
Aktualizacje:
- 23 marca 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie przedłużające ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia (więcej informacji tutaj);
- 8 kwietnia 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o przedłużeniu dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajnego trybu pracy określonego w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ - przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 24 kwietnia 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o przedłużeniu ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 12 maja 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego (więcej informacji tutaj).

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów rozsyłać będa prowadzący (prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek email). Przypominamy, że odbywanie zajęć w trybie zdalnym jest obowiązkowe - prosimy o zapoznanie się z komunikatem prof. dr hab. Marty Kudelskiej dostępnym tutaj.

Sesja egzaminacyjna odbywa się w dniach 15 czerwca - 15 lipca wyłącznie w formie zdalnej. Sesja letnia poprawkowa odbywa się w dniach 1 – 15 września 2020. Organizację sesji reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. dostępny tutaj, natomiast harmonogram sesji letniej w KPSC dostępny jest tutaj

Informacje dotyczące terminów egzaminu licencjackiego, równiez odbywającego się w formie zdalnej, dostępne są tutaj.


​W wyznaczonych dniach nie odbywają się także dyżury pracowników w bydynkach UJ. Prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi prowadzącymi zajęcia.

Od dnia 16 marca sekretariat KPSC pracuje zdalnie - kontakt wyłącznie drogą mailową.
Przypominamy także, że można skontaktować z nami wykorzystując nasze media społecznościowe: Facebook Porównawcze studia cywilizacji i Facebook Studia nad buddyzmem.

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj). 

* * *

Informujemy, że od 23 marca kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/2020 dostępne są tutaj.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

Przypominamy o dedykowanej dla studentów ofercie planu internetowego, która ma na celu wspierać zdalną naukę.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.