Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania KPSC w sprawie COVID-19

Komunikaty dotyczące organizacji roku akademickiego 2020/21

Infomujemy, że tryb prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/21 reguluje Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020 roku, dostępny tutaj.
 

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).

* * *

Informujemy, że od 23 marca 2020 roku kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.

Komunikaty dotyczące organizacji roku akademickiego 2019/20

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku do 25 marca 10 kwietnia 15 maja  24 maja  30 września 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne. Zajęcia w budynkach UJ są zawieszone, kontynuowane jest - w miarę możliwości - nauczanie zdalne. 
Aktualizacje:
- 23 marca 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie przedłużające ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia (więcej informacji tutaj);
- 8 kwietnia 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o przedłużeniu dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajnego trybu pracy określonego w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ - przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 24 kwietnia 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o przedłużeniu ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 12 maja 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego (więcej informacji tutaj).

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów rozsyłać będa prowadzący (prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek email). Przypominamy, że odbywanie zajęć w trybie zdalnym jest obowiązkowe - prosimy o zapoznanie się z komunikatem prof. dr hab. Marty Kudelskiej dostępnym tutaj.

Sesja egzaminacyjna odbywa się w dniach 15 czerwca - 15 lipca wyłącznie w formie zdalnej. Sesja letnia poprawkowa odbywa się w dniach 1 – 15 września 2020. Organizację sesji reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. dostępny tutaj, natomiast harmonogram sesji letniej w KPSC dostępny jest tutaj

Informacje dotyczące terminów egzaminu licencjackiego, równiez odbywającego się w formie zdalnej, dostępne są tutaj.


​W wyznaczonych dniach nie odbywają się także dyżury pracowników w bydynkach UJ. Prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi prowadzącymi zajęcia.

Od dnia 16 marca sekretariat KPSC pracuje zdalnie - kontakt wyłącznie drogą mailową.
Przypominamy także, że można skontaktować z nami wykorzystując nasze media społecznościowe: Facebook Porównawcze studia cywilizacji i Facebook Studia nad buddyzmem.

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).

* * *

Informujemy, że od 23 marca kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/2020 dostępne są tutaj.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

Przypominamy o dedykowanej dla studentów ofercie planu internetowego, która ma na celu wspierać zdalną naukę.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.