Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Wszystkie wzory pism ogólnych związanych z tokiem studiów dostepne są tutaj.

Wzory wybranych pism szczegółowych związanych ze studiami w KPSC można pobrać poniżej (w razie trudności z otwarciem pliku, proszę posłużyć się metodą: prawy klawisz (Windows)/dwuklik (MacOS) - zapisz jako):

deklaracja wyboru lektoratu (I stopień) - .doc
deklaracja wyboru lektoratu (I stopień) - .pdf

wzór podania o zgodę realizację lektoratu spoza programu studiów - .doc
wzór podania o zgodę realizację lektoratu spoza programu studiów - .pdf

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca magisterska) - .doc
wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca magisterska) - .pdf

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca licencjacka) - .doc
wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca licencjacka) - .pdf

wzór podania o wybór promotora spoza KPSC - .doc
wzór podania o wybór promotora spoza KPSC - .pdf

wzór podania o zgodę na zamianę niezaliczonego kursu fakultatywnego - .doc
wzór podania o zgodę na zamianę niezaliczonego kursu fakultatywnego - .pdf

wzór podania o umorzenie części lub całości opłaty za powtarzane kursy - .doc
wzór podania o umorzenie części lub całości opłaty za powtarzane kursy - .pdf

rezerwacja sal KPSC - .odt
rezerwacja sal KPSC - .pdf

kalkulator średniej

Przykładowe pisma udostępnione są w wersji edytowalnej i zapisują się bezpośrednio na dysku - prosimy o odpowiednie uzupełnienie niezbędnych informacji oraz o właściwe zaadresowanie podania (do Kierownika Katedry lub do właściwego Dziekana). Niewłaściwie zaadresowane podania nie będą przyjmowane.

Jeżeli chcą Państwo złożyć podanie w sprawie, której nie ma na liście, proszę samodzielnie przygotować dokument na postawie innych wzorów. 

Wszystkie pisma i podania powinny być składane w KPSC (nie ma potrzeby wysyłania podań bezpośrednio do dziekanatu) w wersji papierowej i podpisanej

W przypadku podań składanych w wersji elektronicznej (skan z podpisem) prosimy o wyraźne skany wysyłane ze skrzynek pocztowych z domeną @uj.edu.pl. Podania wysyłane ze skrzynek prywatnych nie będą przyjmowane. Uwaga! Forma elektroniczna składania podań jest dozwolona wyłącznie w okresie nauki zdalnej, spowodowanym zagrożenem epidemiologicznym.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC.