Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wzory pism

Wszystkie wzory pism ogólnych związanych z tokiem studiów dostepne są tutaj.

Wzory pism szczegółowych związanych ze studiami w KPSC (w razie trudności, proszę posłużyć się metodą: prawy klawisz (Windows)/dwuklik (MacOS) - zapisz jako):

deklaracja wyboru lektoratu (I stopień)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca magisterska)

wzór oświadczenia o wyborze promotora z KPSC (praca licencjacka)

wzór podania o wybór promotora spoza KPSC

wzór podania o umorzenie części lub całości opłaty za powtarzane kursy

wzór wniosku o skreślenie z listy studentów (rezygnacja ze studiów)

rezerwacja sal KPSC

kalkulator średniej

Przykładowe pisma udostępnione są w wersji edytowalnej i zapisują się bezpośrednio na dysku - prosimy o odpowiednie uzupełnienie niezbędnych informacji oraz o właściwe zaadresowanie podania (do Kierownika Katedry lub do właściwego Dziekana). Niewłaściwie zaadresowane podania nie będą przyjmowane.

Wszystkie pisma i podania powinny być składane w KPSC (nie ma potrzeby wysyłania podań bezpośrednio do dziekanatu). 

W przypadku podań składanych w wersji elektronicznej (skan z podpisem) prosimy o wyraźne skany wysyłane ze skrzynek pocztowych z domeną @uj.edu.pl. Podania wysyłane ze skrzynek prywatnych nie będą przyjmowane.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC.