Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako seria wydawnicza "Estetyki i Krytyki". Czasopismo tworzyło płaszczyznę wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą – jej naturą, procesami zmieniającymi jej kształt w przeszłości i współcześnie, formami jakie przybiera i przybierała w różnych kręgach cywilizacyjnych. Interdyscyplinarny profil naszego czasopisma pozwalał na łączenie na jego łamach różnych perspektyw badawczych: filozoficznej, kulturoznawczej, antropologicznej, socjologicznej, religioznawczej, literaturoznawczej i in. W sposób szczególny pismo było ukierunkowane na prezentowanie najnowszych badań z zakresu szeroko pojętego kulturoznawstwa.

Od roku 2015 czasopismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" ukazuje się jako półrocznik wydawany w wersji elektronicznej. Aby dotrzeć do jak najszerszego i jak najbardziej zróżnicowanego grona odbiorów, pismo nasze podjęło współpracę z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego i jest publikowane na platformie w Portalu Czasopism Naukowych Wydawnictwa.