Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy egzaminów w roku akademickim 2019/2020

1. termin - 23. VII 2020; godzina 10.00; forma: zdalna. Przed egzaminem odbędzie się techniczne spotkanie testowe.

2. termin - 3 IX 2020; godzina 10:00; forma: zdalna. Przed egzaminem odbędzie się techniczne spotkanie testowe (termin spotkania organizacyjno-testowego: 2.09, godz. 10.00, MS Teams).

3. termin - 17 IX 2020; godzina 10:00; forma: zdalna. Przed egzaminem odbędzie się techniczne spotkanie testowe (termin spotkania organizacyjno-testowego: 16.09, godz. 09:30, MS Teams).

4. termin - 26. X 2020; godzina 10:00; forma: zdalna (MS Teams).

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy końcowe

1. Przed egzaminem licencjackim

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012 lub później:

Student wgrywa pracę licencjacką do Archiwum Prac http://www.apd.uj.edu.pl

Od roku akademickiego 2018/19 procedurę i terminy wgywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 20 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu APD http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym.

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Wymogi formalne pracy

Informację o ocenie z pracy student otrzyma poprzez konto USOS przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego.

Dla wszystkich studentów:

Student najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim powinien upewnić się czy są uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS z całego toku studiów oraz zgłosić program do rozliczenia! Należy również złożyć następujące dokumenty:

 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta)​ - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.

W przypadku niekontynuowania nauki na UJ przed odbiorem dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

2. Egzamin licencjacki

3. Przed obroną pracy magisterskiej

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo/porównawcze studia cywilizacji/studia nad buddyzmem współczesnym
 • [w przypadku kierunku "kulturoznawstwo"] specjalność: psc lub buddologia
 • numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Pracę magisterską wydrukowaną z systemu APD i zbindowaną student składa w sekretariacie w terminie okreslonym w Zarządzeniu Rektora.

Wymogi formalne pracy

Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie:

 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta) - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

Biuro Karier UJ informuje także o możliwości wypełnienia formularza (zgoda na przetwarzanie numeru telefonu w celu przeprowadzenia badania oraz adresu mailowego w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów), dostępnego (po zalogowaniu na stronie w USOSweb) tutaj.

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.