Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy końcowe

1. Przed egzaminem licencjackim

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2012 lub później:

Student wgrywa pracę licencjacką do Archiwum Prac http://www.apd.uj.edu.pl

Od roku akademickiego 2018/19 procedurę i terminy wgywania prac licencjackich do serwisu AP reguluje Zarządzenie nr 20 Rektora UJ z 20 lutego 2019 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu APD http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym. W przypadku kiedy promotorem pracy nie jest pracownik KPSC student zgłasza wgranie pracy do AP operatorowi systemu antyplagiatowego (Agnieszka Kowalska, a.kowalska@uj.edu.pl)

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo
 • specjalność (psc lub buddologia), numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

O konieczności drukowania pracy zadecyduje promotor.

Wymogi formalne pracy

Informację o ocenie z pracy student otrzyma poprzez konto USOS przed przystąpieniem do egzaminu licencjackiego.

Dla wszystkich studentów:

Student najpóźniej na 7 dni przed egzaminem licencjackim powinien upewnić się czy są uzupełnione wszystkie oceny w systemie USOS z całego toku studiów oraz zgłosić program do rozliczenia! Należy również złożyć następujące dokumenty:

 • formularz dla Biura Karier [link]
 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta)​ - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.

W przypadku niekontynuowania nauki na UJ przed odbiorem dyplomu należy zwrócić legitymację studencką.

2. Egzamin licencjacki

3. Przed obroną pracy magisterskiej

Z dniem 1 maja 2011 roku uruchomiony został w Uniwersytecie Jagiellońskim elektroniczny serwis Archiwum Prac (AP) związany z systemem USOS. Serwis połączony jest z centralnym Punktem Logowania i znajduje się pod adresem http://www.apd.uj.edu.pl

Od roku akademickiego 2018/19 procedurę i terminy wgywania prac magisterskich do serwisu AP reguluje ​Zarządzenie nr 20 Rektora UJ w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Aby otrzymać dostęp do AP należy przesłać do sekretariatu drogą mailową następujące informacje:

 • tytuł pracy (również w j. angielskim jeśli chcemy uzyskać odpis w tym języku)
 • nazwisko promotora i recenzenta pracy

Po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu USOS przez sekretariat, student ma możliwość wprowadzenia pracy do systemu AP http://usosownia.uj.edu.pl/apd

Po wykonaniu tej czynności student musi poinformować promotora, że  praca jest gotowa do zweryfikowania jej oryginalności w systemie antyplagiatowym, zgodnie z Regulaminem procedury antyplagiatowej. W przypadku kiedy promotorem pracy nie jest pracownik KPSC student zgłasza wgranie pracy do AP operatorowi systemu antyplagiatowego (Agnieszka Kowalska a.kowalska@uj.edu.pl) 

Informacje, które powinny być zawarte na stronie tytułowej pracy:

 • afiliacja: Uniwersytet Jagielloński
 • Wydział Filozoficzny
 • Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
 • kierunek: kulturoznawstwo
 • specjalność (psc lub buddologia), numer indeksu, tytuł pracy, imię i nazwisko autora pracy, tytuł, imię i nazwisko promotora

Pracę magisterską wydrukowaną z systemu APD i zbindowaną student składa w sekretariacie w terminie okreslonym w Zarządzeniu Rektora.

Wymogi formalne pracy

Na 10 dni przed obroną student powinien złożyć w sekretariacie:

 • formularz dla Biura Karier [link]
 • 4 fotografie o wymiarach 4,5 cm x 6,5 cm (w przypadku złożenia podania o wydanie odpisu w języku obcym ilość zdjęć zwiększa się o liczbę wnioskowanych odpisów; zalecane zdjęcia przedstawiające lewy profil studenta) - od 1 października 2019 zdjęcia nie są wymagane (!)
 • wniosek o wydanie odpisu dokumentów [link] - proszę wybrać dokument właściwy dla toku studiów
 • Oświadczenie z załącznika do Zarządzenia nr 20 Rektora UJ [link]

W zakładce "Płatności" w systemie USOS student znajdzie dane do wpłaty za wydanie dyplomu, dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu mailowo lub osobiście przed egzaminem.