Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje

Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes

Feast as a Mirror of Social and Cultural Changes

The phenomenon of the feast […] provides exceptionally precious material for researching social and cultural changes, including the influence of urbanization on rural feasts. Therefore, it can be perceived as a mirror that reflects those changes. French historian Jacques Heers calls it “a mirror of civilization,” because it is always placed in the social context in which it “springs up and determines its vital shapes and colors” […]. The feast allows us to look, at the same time, at traditional and new elements of a particular culture that coexist next to each other or with each other. The changes in the feasts are “sensitive indexes” of the changes of values, ideas and ideologies, social and political structures, their functioning, and cultural creativity. […]
Why Is There I Rather Than It? Ontology of the Subject in the Upaniṣads

Why Is There I Rather Than It? Ontology of the Subject in the Upaniṣads

The book explores one of the most important problems in Indian philosophical thought: the subject in its particular relation to the world. In what sense does the subject exist? How does it constitute the world? The analysis hinges on Sanskrit sources, mainly the Upanishads. However, it goes beyond this question of the subject. The book discusses the concept of how the subject establishes the world, which - in this cognitive perspective - becomes simultaneously recognized and deformed. Overcoming these deformations becomes a specific soteriological path.The book explores one of the most important problems in Indian philosophical thought: the subject in its particular relation to the world. In what sense does the subject exist? How does it constitute the world? The analysis hinges on Sanskrit sources, mainly the Upanishads. However, it goes beyond this question of the subject. The book discusses the concept of how the subject establishes the world, which - in this cognitive perspective - becomes simultaneously recognized and deformed. Overcoming these deformations becomes a specific soteriological path.
Wobec postpamięci. Tożsamość drugiego pokolenia po Holokauście w świetle zjawiska postpamięci na podstawie wybranych przykładów współczesnej polskiej literatury wspomnieniowej

Wobec postpamięci. Tożsamość drugiego pokolenia po Holokauście w świetle zjawiska postpamięci na podstawie wybranych przykładów współczesnej polskiej literatury wspomnieniowej

Monografia „Wobec postpamięci” stanowi analizę porównawczą i interpretację twórczości literackiej tzw. generacji „po”, a więc drugiego pokolenia Żydów w Polsce po Holokauście, w świetle pytań o wpływ postpamięci na tożsamość i świadomość osób urodzonych po wojnie oraz o możliwość tworzenia własnych narracji wśród odziedziczonych wspomnień. Autorka poddaje analizie wątki autobiograficzne w tekstach sześciu polskich pisarzy urodzonych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych w rodzinach ocalałych z Zagłady, których utwory mogą być odczytane jako deklaracje tożsamościowe: Ewy Kuryluk (ur. 1946), Bożeny Keff (ur. 1948), Romana Grena (ur. 1951), Magdaleny Tulli (ur. 1955), Agaty Tuszyńskiej (ur. 1957) i Moniki Sznajderman (ur. 1959). Książka eksploruje zagadnienie postpamięci w polskim kontekście historyczno-politycznym i ukazuje wielowymiarowość strategii tożsamościowych przedstawicieli pokolenia „po”.
The Temple Road Towards a Great India. Birla Mandirs as a Strategy for Reconstructing Nation and Tradition

The Temple Road Towards a Great India. Birla Mandirs as a Strategy for Reconstructing Nation and Tradition

The book is a results of research carried out within the National Science Center project - "Birla mandir - modern Hindu temple complexes as an example of modernization by going back to tradition" (2014-2018) [UMO-2013/09/B/HS1/02005].The research work, aimed at collecting documentation about the temples and conducting a preliminary analysis, included 19 temple complexes founded from scratch by the Birla family from the 1930s until the 1990s. Among them we may enumerate the best known and the most recognizable - for example, Shri Lakshmi Narayan in New Delhi - as well as smaller shrines, which are more local in character such as Rama Mandir in Akola (Maharashtra). All of them were visited during three fieldwork trips, and many studies were made in order to establish the most important issues relating to the origin and idea of a modern temple in the national context in pre-independence India.
Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje

Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje

Celem książki jest ukazanie ogółu idei związanych z jogą w Polsce w okresie od końca XIX wieku do 1939 roku wraz z kontekstem, z którego wyrastała i od którego pozostawała zależna. Joga w Polsce, w omawianym okresie, pozostawała ściśle związana z zachodnimi tradycjami ezoterycznymi (m.in. teozofią, antropozofią, agni jogą, spirytyzmem) – one to wyznaczyły ramy rozumienia jogi, jej interpretacji i wreszcie tego, jak była wcielana w praktykę życia codziennego. Jednocześnie jednak to właśnie ów kontekst ezoteryczny sprawił, że na gruncie polskim joga została związana z bogatym zespołem motywów narodowościowych, patriotycznych, niepodległościowych oraz mesjanistycznych i millenarystycznych, które nadały jej specyficzny charakter.Celem książki jest ukazanie ogółu idei związanych z jogą w Polsce w okresie od końca XIX wieku do 1939 roku wraz z kontekstem, z którego wyrastała i od którego pozostawała zależna. Joga w Polsce, w omawianym okresie, pozostawała ściśle związana z zachodnimi tradycjami ezoterycznymi (m.in. teozofią, antropozofią, agni jogą, spirytyzmem) – one to wyznaczyły ramy rozumienia jogi, jej interpretacji i wreszcie tego, jak była wcielana w praktykę życia codziennego. Jednocześnie jednak to właśnie ów kontekst ezoteryczny sprawił, że na gruncie polskim joga została związana z bogatym zespołem motywów narodowościowych, patriotycznych, niepodległościowych oraz mesjanistycznych i millenarystycznych, które nadały jej specyficzny charakter.