Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram sesji

Sesje egzaminacyjne:

ZIMOWA: 29 stycznia 2020 - 10 lutego 2020 roku

ZIMOWA POPRAWKOWA: 17 lutego 2020 - 23 lutego 2020 roku

DATA GODZINA SALA TYTUŁ KURSU PROWADZĄCY
23.01.2020 08:30-09:30 114 Kultura Mongolii                    dr hab. J. Grela, prof. UJ
23.01.2020 09:00-12:00 116 Elementy antropologii społeczno-kulturowej dr P. Niechciał
23.01.2020 15:00-16:00 AuMax Tybet - kultura i religie                 dr hab. J. Grela, prof. UJ
24.01.2020 15:15-17:00 112 Historia buddyzmu III                  dr hab. J. Grela, prof. UJ
24.01.2020 09:00-11:45 116 Elementy antropologii społeczno-kulturowej dr P. Niechciał
    116 Filozofia indyjska, egzamin ustny"0" prof. dr hab. Marta Kudelska
27.01.2020 13:00-14:30 119 Kino mongolskie i tybetańskie     dr hab. J. Grela, prof. UJ
28.01.2020 08:45 106 Religia współczesna - formy i treści dr J. Krotofil
28.01.2020 09:00-14:00 114 Elementy antropologii społeczno-kulturowej "0" dr P. Niechciał
29.01.2020 13:30 108 wszystkie zajęcia dr M. Moroń
29.01.2020 10:00-12:00 114 Cywilizacja islamu dr P. Niechciał
29.01.2020 12:00- 116 Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu prof. I. Kamiński
29.01.2020 10:00-11:30 119 Religia-mit-rytuał dr W. Kosior,
mgr N. Tołsty
30.01.2020 10:00-11:00 114 Elementy antropologii społeczno-kulturowej(zal ćwiczeń) dr P. Niechciał
30.01.2020 11:30 116 Filozofia indyjska prof. dr hab. Marta Kudelska
30.01.2020 13:00 99 Wybrane zagadnienia filozofii dr hab. Artur Przybysławski, prof. UJ
30.01.2020 11.00 119 Materia kultury - badania przedmiotów w perspektywie porównawczej dr hab. C. Galewicz, prof. UJ, dr G. Bąkowska-Czerner
31.01.2020 11:30-13;00 111 Metody badań ... dr E. Olzacka
31.01.2020 12:00-14:00 114 Kultura popularna – perspektywy badawcze dr hab. W. Klimczyk, prof. UJ
30.01.2020 14:00 119 Body Language in Practice dr hab. B. Gierek
31.01.2020 10:00-12:00 119 Elementy antropologii społeczno-kulturowej dr P. Niechciał
31.01.2020 10:00-11:30 111 Metody badań porównawczych dr W. Kosior,
dr E. Olzacka
31.01.2020 12.30-13.30 118 Myślenie krytyczne dr A. Kuchta
31.01.2020 10.00 108 Hindi (kolokwium zaliczeniowe) mgr M. Piech
04.02.2020 11:00-12:00 100 Literatura porównawcza dr R. Iwicka
04.02.2020 10:00 45 Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu prof. A. Wójcik
04.02.2020 08:45 106 Religia współczesna - formy i treści dr J. Krotofil
04.02.2020 10:00-11:30 106 Antropologia komunikacji dr W. Kosior
04.02.2020 11:00-13:00 114 Zarys dziejów sztuki pozaeuropejskiej dr B. Prochwicz-Studnicka
05.02.2020 16.30-20.30 111 Rezerwacja Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych -
05.02.2020 12:00- 116 Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu prof. I Kamiński
06.02.2020 10:30 116 Filozofia indyjska prof. dr hab. Marta Kudelska
06.02.2020 15:00-17:00 119 egz pisem {dla kursu KLOG01 kognitywistyka) prof. W. Suchoń
06.02.2020 10.30-11.30 100 Sztuka buddyjska w Indiach dr A. Staszczyk
06.02.2020 09:30- 106 Konfucjański Krąg Kulturowy dr T. Targosz
10.02.2020 08:00-18:00 116 Teorie kultury dr hab. W. Klimczyk, prof. UJ
10.02.2020 10:00-11:00 114 Problemy współczesnego Bliskiego Wschodu dr P. Niechciał
13.02.2020 10;00- 99 Wybrane zagadnienia filozofii dr hab. Artur Przybysławski, prof. UJ
17.02.2020 16:30 99 Wybrane zagadnienia filozof dr hab. Artur Przybysławski, prof. UJ
17.02.2020 13:00- 108 wszystkie kursy dr M. Moroń
17.02.2020 10:00-12:00 119 egzamin dr hab. prof. UJ K. Kijania-Placek
18.02.2020 10:00-11:30 111 Metody badań ... dr E. Olzacka
18.02.2020 10:00- 116 Filozofia indyjska prof. dr hab. Marta Kudelska
18.02.2020 10:00-11:30 119 Religia - mit - rytuał dr W. Kosior
19.02.2020 11:00-13:00 114 Egzaminy poprawkowe z Elementów antropologii.../Problemów Bliskiego Wschodu/Cywilizacji islamu dr P. Niechciał
21.02.2020 08:45 106 Religia współczesna - formy i treści dr J. Krotofil
21.02.2020 12:00- 116 Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu prof. I. Kamiński
         


Terminy dyżurów w sesji zimowej: 

prof. dr hab. Marta Kudelska- wtorki, 11:00-12:00

dr R. Iwicka - 04.02, 12:00-13:00, s.100

dr W. Kosior - godz. 11:30-12:30, s. 101 w dniach: 29.0131.0104.02 oraz w sesji poprawkowej: 18.02

dr P. Niechciał - 30. stycznia, s. 114, 10:00-11:00, 19 lutego, s. 113, godz. 10.00-11.00

dr A. Staszczyk - 6 lutego, s. 100, godz. 11.30-12.30

dr hab. J. Grela, prof. UJ - 27.01, godz. 12.00-13.00, 04.02, godz. 11.00-12.00
s. 112

dr M. Kniaź 

dr G. Bąkowska-Czerner-30.01, godz. 10.00-11.00, s. 101; 17.02, godz.17:00-18:00, s.101

dr A. Mrozek-30.01, godz. 12-13, 4.02, godz. 11-12, s. 101

mgr W. Laskowska-Smoczyńska- 

dr A. Kuchta - 4.02, godz. 12-13, s. 105

dr hab. B. Gierek- 30.01, godz. 16:00-17;00, s.105; 04.02, godz. 17:15- 18:15, s.105 oraz po wcześniejszym kontakcie mailowym.

dr P. Michalik -

dr E. Olzacka - 31.01, godz. 08:30-10:00, s.113

dr hab. W. Klimczyk, prof.UJ - 

dr J. Zamorski- 

dr J. Zapart -