Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2021/2022 - semestr letni

Harmonogram zajęć (dla wszystkich kierunków i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest tutaj.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 28 stycznia 2022 roku (link) w okresie od dnia 25 lutego do 13 marca 2022 roku kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym. We wskazanym okresie wszystkie zajęcia w KPSC będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej

Po tym okresie, tj. od dnia 14 marca do końca semestru, zajęcia dydaktyczne – co do zasady – prowadzone są w trybie stacjonarnym, z dopuszczalnymi elementami nauczania zdalnego. Spis zajęć realizowanych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji w semestrze letnim wraz z trybem ich realizacji dostępny jest tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 25.03.22

 • korekta godzin kursu "Etyka buddyjska",
 • wykład "Historia buddyzmu II" zmiana trybu na stacjonarny,
 • zmiana godziny kursu "Buddyzm i nauka",
 • zmiana sal,
 • kurs "Popkultura japońska" - zmiana trybu zajęć na zdalny.
 • zmiana terminu ćwiczeń z przedmiotu "Historia buddyzmu II (mahajana)",
 • zamiana sal dla kursów "The Culture of Taiwan", "Kultura w praktyce", "Język japoński" (wtorek),
 • zmiana godzin zajęć „Tantra buddyjska w Indiach”, „Buddyzm i nauka” 

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 25 lutego 2022 roku (piątek).

Przypominamy, że w przypadku ewentualnych rozbieżności między USOSweb a harmonogramem na stronie KPSC należy kierowac się harmonogramem.

W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, które opisane są tutaj.

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia dostępne są tutaj.

Terminy zajęć – "Kultura w praktyce"
Grupa 1: 8 marca, 5 kwietnia, 10 maja 
Grupa 2: 15 marca, 12 kwietnia, 17 maja

Informujemy, że kursy "Buddyzm i nauka", "Myślenie krytyczne", "Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim", "Tradycja i modernizacja w Chinach" zostały przeniesione z semestru zimowego i odbywają się wyjątkowo w semestrze letnim. 

Kurs "Cywilizacje – tradycja i współczesność" w semestrze letmin 2021/22 odbywa się w formie uakualnionej w związku ze zmianą osób prowadzących i ustawicznym dostosowywaniem kursów do oczekiwań studentów. Z aktualnym sylabusem można zapoznać się tutaj.

Kursy "Buddyzm polityczny we współczesnym świecie", "Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd-Wsch." zostały wyjątkowo przeniesione na kolejny rok akademicki.

Kursy "Seminarium dyplomowe" i "Seminarium magisterskie" odbywają się w semestrze letnim w formie indywidualnych spotkań z promotorem, dlatego nie są wyszczególnione w harmonogramie.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia).

​Informujemy, że zajęcia z języka angielskiego odbywają się na ulicy Ingardena 3 w sali 240 dla wszystkich grup. Przypominamy, że lektorat z języka angielskiego kończy się egzaminem na ocenę (dla wszystkich programów) i wtedy doliczane są punkty ECTS.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w letnim semestrze - prosimy rejestrować się na lektoraty zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Harmonogram 2021/2022 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest tutaj.

Informujemy, że zgodnie z Komunikatem Prodziekana Wydziału Filozoficznego ds. Dydaktycznych z dnia 21 stycznia 2022 roku w okresie od dnia 24 do 28 stycznia 2022 roku kształcenie prowadzone będzie w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia w KPSC będą odbywały się zgodnie z harmonogramem w formie zdalnej.

Z treścią Zarządzenia można zapoznać się tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 25.10.21

 • zmiana godzin kursu "Chiński III" (dot. czwartkowych zajęć) na wniosek grupy,
 • dodano rezerwacje Instytutu Filozofii dot. sali 119,
 • wykład stacjonarny: "Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia” - wtorek 13.00-14.30.

Aktualizacja związana z decyzją Władz UJ z dn. 23.09.2021 roku o zwiększeniu liczby zajęć realizowanych w formie stacjonarnej. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie zajęć - zajęcia, które pozostają w trybie zdalnym zostały odpowiednio oznaczone.

W związku z powyższą decyzją do harmonogramu wprowadzono następujące zmiany:
- „Sztuka buddyjska w Indiach”  – zmiana na zajęcia stacjonarne i przeniesiono z poniedziałku na wtorek 8.45-10.15;

- „Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany”  – wykład zamiana na zajęcia stacjonarne i przeniesiono z poniedziałku na piątek 13.00-14.30;

- „Propedeutyka pracy naukowej”  – grupa zdalna - zamiana na zajęcia stacjonarne gr 4  i przeniesiono ze środy na piątek 14.45-16.15;

- „Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady i nawa-jana dalitów”  – przesunięte na późniejszy termin piątek 14.45-16.15;

- "Historia buddyzmu III" - wykład, poniedziałek, zamiana na zajęcia stacjonarne;

- "Kino mongolskie i tybetańskie" - środa, przesunięcie o 5 minut godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć 15.40-17.55.

​Przepraszamy za reorganizację harmonogramu, jednocześnie informujemy, że decyzja została podjęta w trybie pilnym w związku z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki.

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 4 października 2021 roku (poniedziałek)

W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, które opisane są tutaj.

Terminy zajęć – "Kultura w praktyce" (aktualizacja 16.11.21)
Grupa 1 (dla pierwszego roku A): 12.10, 16.11, 7.12
Grupa 2 (dla drugiego roku): 26.10, 30.11, 21.12
Grupa 3 (dla pierwszego roku B): 19.10, 23.11, 14.12

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia dostępne są tutaj.

Informujemy, że kursy "Buddyzm i nauka", "Myślenie krytyczne", "Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim", "Tradycja i modernizacja w Chinach" zostały wyjątkowo przeniesione na semestr letni.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia).

​Informujemy, że zajęcia z języka angielskiego odbywają się na ulicy Ingardena 3 w sali 240 dla wszystkich grup. Przypominamy, że lektorat z języka angielskiego kończy się egzaminem na ocenę (dla wszystkich programów) i wtedy doliczane są punkty ECTS.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Informujemy, że w przypadku kursów obowiązkowych dla I roku studiów pierwszego stopnia grupa 4 ćwiczeniowa jest grupą zdalną. Informujemy, że decyzją Władz UJ z dn. 23.09.2021 roku wszystkie zajęcia typu ćwiczenia muszą obdywać się w formie stacjonarnej. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie zajęć. W związku z nowymi ustaleniami wszystkie grupy (1-5) ćwiczenione dla I roku studiów I stopnia (porównawcze studia cywilizacji, studia nad buddyzmem) odbywają się stacjonarnie. Prosimy o zweryfikowanie swoich rejestracji - informujemy, że w miarę wolnych miejsc możliwa jest zmiana grupy, prosimy samodzielnie dokonywać zmian, jeżeli zajdzie potrzeba.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim (letnim) semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem roku akademickiego.