Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2020/2021 - semestr letni

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest TUTAJ.

Zajęcia "Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych" odbywają się w następujących terminach: 19.03, 23.04, 14.05 i 4.06.

Zajęcia "Kultura w praktyce - projekty" odbywają się w następujących terminach: 11.03, 8.04 i 13.05.

Ostatnia aktualizacja: 18.03.21

Poprawiono oznaczenia kursu "Wprowadzenie do teorii cywilizacji" - kurs jest obowiązkowy dla studentów porównawczych studiów cywilizacji (I rok, II stopień) oraz studiów nad buddyzmem współczesnym (I rok, II stopień). Przepraszamy za błędne oznaczenie w poprzedniej wersji harmonogramu.

Poprawiono godziny zajęć "Cywilizacja subkontynentu indyjskiego", grupa 2. Zmiana w USOSweb będzie widoczna jutro.

Decyzją Kierownika Katedry z harmonogramu usunięte zostały kursy, które nie osiągnęły wymaganej minimalnej liczby studentów: "Czy teologia wyzwolenia uratuje chrześcijaństwo w Polsce? Analiza tekstów kluczowych oraz formy reakcji" oraz "Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej - znaczenie czynnika wyznaniowego" (studenci, dla których jest to kurs kanoniczny, będą mieli możliwość realizacji go w przyszłym roku).

Z harmonogramu usunięto kursy "Seminarium dyplomowe" oraz "Seminarium magisterskie", ponieważ w semestrze letnim odbywają się one na zasadzie indywidualnych spotkań z promotorami.

Zmiana nazwy kursu dra K. Wilczyńskiego.

Kurs „Od mistrzów kina...” przeniesiony z piątku na wtorek 17.45-19.15 (na wniosek studentów).
 

WAŻNE INFORMACJE:

Decyzją władz UJ zajęcia w semestrze letnim realizowane są w formie zdalnej. 

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia dostępne są tutaj.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia). 

Kursy "Wprowadzenie do teorii cywilizacji", "Kultura popularna - perspektywy badawcze" w roku akademickim 2020/21 zostały wyjątkowo przeniesione na semestr letni.

​Przypominamy, że lektorat z języka angielskiego kończy się egzaminem na ocenę (dla wszystkich programów) i wtedy doliczane są punkty ECTS.

Termin kursu fakultatywnego "Język japoński. Translatorium" zostanie ustalony indywidualnie z zapisanymi studentami, dlatego kurs ten nie jest wyszczególniony w harmonogramie.

Kurs "Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu" w roku akademickim 2020/21 odbywa się wyjątkowo w wymiarze 30h.

Seminaria dyplomowe i magisterskie w semestrze letnim odbywają się na zasadzie indywidualnych spotkań z promotorami, dlatego kursy te nie są wyszczególnione w harmonogramie.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla
 I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-różowo-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest czterem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w letnim semestrze - prosimy rejestrować się zgodnie ze złożonymi deklaracjami lektoratów.