Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pakiet informacji dla nowych studentów

Serdecznie witamy w naszym gronie studentów I roku, studiów 1. i 2. stopnia

Gratulujemy pomyślnej rekrutacji i życzymy owocnej pracy naszym nowym studentom. Zachęcamy do zapoznania się z naszym pakietem informacyjnym, który ułatwi przygotowanie się do studiów w KPSC.

Aby przygotować się do nowego roku akademickiego należy:

 1. Zapoznać się z programem studiów, właściwym dla wybranego przez nas kierunku studiów i stopnia. 
   
 2. Zapoznać się z aktualnym harmonogramem zajęć. 
   
 3. Zarejestrować się na przedmioty, w których będziemy uczestniczyć w I semestrze (lub przez cały rok, np. seminarium tematyczne, język angielski dla 2. stopnia).

  Rejestracja odbywa się w serwisie usosweb www.usosweb.uj.edu.pl.

Logowanie do serwisu odbywa się przy pomocy loginu i hasła przekazanego w dokumentach podczas wpisu na studia.

Rejestracja dla pierwszego roku studiów I i II stopnia trwa od od 24 września, godz. 10.00 do 2 października, godzina 17.00 (I tura) i od 4 października, godz. 10.00 do 10 października, godz. 17.00.

Kod naszej rejestracji: KPSC_19/20Z

Instrukcja dotycząca rejestracji w systemie USOS.

Dokonanie rejestracji na kursy objęte programem studiów (dany kierunek, stopień i rok) jest obowiązkowe a brak rejestracji równoznaczny jest z niepodjęciem studiów. Studenci I roku nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne innych roczników. Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone. W II turze rejestracji nie będzie można rezygnować z kursów.

Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Szczegółowe informacje na temat zajęć z WFu oraz terminy dostępne są tutaj.

Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji (kliknąć w ikonkę) "przepisz w-f".
 

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.


Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Wybrane w rejestracji przedmioty należy podpiąć pod właściwy kierunek studiów i cykl. Jeżeli przedmiot nie zostanie podpięty jego rejestracja zostanie anulowana. 

 1. Przyjść na spotkanie organizacyjne 1 października:

  I rok, 1. stopień, godz. 14.00, s. 119
  I rok, 2. stopień, godz. 14.00, s. 114

  i odebrać legitymację studencką.
   
 2. Rozpocząć studia! Od dnia 2 października rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne. Obecność na zajęciach kanonicznych jest obowiązkowa a przekroczenie limitu nieobecności nieusprawiedliwionych w toku semestru skutkować będzie niezaliczeniem kursu (z reguły na kursach semestralnych limit są to dwie nieobecności nieusprawiedliwione*) i może oznaczać skreślenie z listy studentów. Brak rejestracji na dany przedmiot nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności.

  ​Zwolnienia lekarskie jako usprawiedliwienia nieobecności są honorowane jeżeli znajdują się w książecce zdrowia wydanej przez uczelnię. Osoby, które nie posiadają książeczki i chciałyby ją wyrobić, proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu (do książeczki potrzebne jest jedno zdjęcie - takie jak do legitymacji).

  *Szczegółowe warunki zaliczenia kursu podaje prowadzący na pierwszych zajęciach.
   
 3. Regularnie sprawdzać konto mailowe (to, które podano podczas rekrutacji) oraz informacje zamieszczone na stronie www.psc.uj.edu.pl. Warto śledzić nasze profile FB: pscUJ buddologia/studia nad buddyzmem.
   
 4. Zapoznać się z regulaminem studiów UJ i regulaminem studiów w KPSC:

http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/regulamin-studiow
http://www.psc.uj.edu.pl/studenci/regulamin

​A także z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w sprawie studiów.

 1. Zapoznać się z informajcami na temat wyboru lektoratu:

  Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

  Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiegoStudia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

  Zapoznać się z informacjami na temat ubezpieczenia zdrowotnego i uzeczpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i OC.

 2. Ubezpieczenie zdrowotne:
  Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów:
  • powyżej 26 roku życia
  • tylko w przypadku, gdy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zatrudnienie - także umowa-zlecenie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, małżonek z tytułem do ubezpiczenia)
   
  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej (NWW i OC):
  • odpłatne (od 40 zł) na rok akademicki
  • szczegóły: siedziba Zarządu Samorządu Studentów ul. Czapskich 4 p. 23, tel. 12 663 1171, -1172
   
 3. Zapoznać się z informacjami dotyczącymi powtarzania kursów i wysokości opłat za powtarzanie zajęć (w przypadku studiów realizowanych w KPSC jest to 5 złotych/godzina).


  Uchwała Senatu nr 17/III/2019 w sprawie: zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

  Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego  stopnia  oraz  jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w języku polskim rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020.

  Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 20 maja 2019 roku w sprawie: zmiany zarządzenianr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lutego 2019 roku   w sprawie opłat  za  usługi  edukacyjne  dla  cykli  studiów pierwszego stopnia,  studiów  drugiego  stopnia  oraz  jednolitych  studiów magisterskich  prowadzonych  w  języku polskim  rozpoczynających  się w roku akademickim 2019/2020.

 4. Przypominamy, że w razie pytań i problemów można kontaktować się z nami albo z odpowiednim działem Uniwersytetu Jagiellońskiego - tutaj pomocna rozpiska.