Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kandydaci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoła doktorska

Osoby zainteresowane studiami doktoranckimi zachęcamy do zapoznania się z ofertą Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, gdzie prowadzony jest program w dyscyplinie nauki o kulturze i religii

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego jest unikalnym na skalę międzynarodową miejscem, które umożliwia realizację projektów doktorskich w dziedzinie nauk humanistycznych, w ramach siedmiu dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. Dodatkowo, Szkoła wzmacnia potencjał interdyscyplinarny Doktorantów poprzez wsparcie z zakresu warsztatu badawczego, m.in. poprzez prowadzenie dedykowanego programu doktorskiego.  Celem Szkoły jest przygotowanie Doktoranta do najwyższej jakości pracy badawczej i dydaktycznej. Szkoła jest otwarta na kandydatów z zagranicy prowadząc kształcenie w języku angielskim. 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych.
Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o zapoznanie się z odpowiednią stroną.