Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów 2024/25

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2024/25

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

Program studiów 2023/24

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2023/24

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

Program studiów 2022/23

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2022/23

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

Program studiów 2021/22

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2021/22

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

Program studiów 2020/21

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2020/21

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów (w tym min. 60 ECTS po I roku).

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

 

Program studiów 2019/2020

PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

STUDIA NAD BUDDYZMEM

STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

 • dwuletnie studia drugiego stopnia (magisterskie) - program studiów 2019/20

  Programy studiów procedowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dostępne są w aplikacji Sylabus UJ.
   

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów.

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (min. 30 godz.). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


Lektoraty orientalne

Student porównawczych studiów cywilizacji (I stopień) lub studiów nad buddyzmem (I stopień) po I semestrze nauki dokonuje wyboru języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj).

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Studia nad buddyzmem dają możliwość wyboru języka chińskiegosanskrytu, lub tybetańskiego.

 

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

SPECJALISTA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH - program studiów na rok 2019/2020

 

Program studiów 2018/2019

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2018/2019

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2018/2019

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (30 godz., kończącym sie egzaminem lub zaliczeniem na ocenę). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.
 

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA i STUDIA NAD BUDDYZMEM WSPÓŁCZESNYM

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2018/2019

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2018/2019

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (30 godz., kończącym sie egzaminem lub zaliczeniem na ocenę). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.
 

KURSY FAKULTATYWNE I SEMINARIA TEMATYCZNE 

KURSY FAKULTATYWNE 2018/2019

SEMINARIA TEMATYCZNE 2018/2019 

Seminaria tematyczne dedykowane są zarówno specjalności porównawcze studia cywilizacji jak i specjalności studia nad buddyzmem współczesnym.
Kursy faktultatywne, jeżel w USOSie nie ma informacji o prerekwizytach, dedykowane są wszystkim specjalnościom.

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów.

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów.

 

Specjalności i lektoraty orientalne

Student kulturoznawstwa I stopnia po I semestrze nauki dokonuje wyboru specjalności (porównawcze studia cywilizacji lub buddologia) oraz języka orientalnego składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj). 

Student kulturoznawstwa II stopnia po I semestrze nauki dokonuje wyboru specjalności (porównawcze studia cywilizacji lub studia nad buddyzmem współczesnym) składając odpowiednią deklarację (do pobrania tutaj). 

Lektoraty orientalne realizowane są w wymiarze 450 godzin w trakcie 5 semestrów nauki. Wybierając specjalność porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiegohindi lub japońskiego. Przyszły buddolog wybiera pomiędzy sanskrytempali a klasycznym językiem tybetańskim

Informacje dotyczące SZKOLENIA BHP dla pierwszego roku w roku 2018/19 będą dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ.

​Szczegółowe informacje dotyczące zajęć z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w roku 2018/19 dostępne sa tutaj.

 

DWUSEMESTRALNE STUDIA PODYPLOMOWE

SPECJALISTA KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH - program studiów na rok 2018/2019

 

Program studiów 2017/2018

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2017/2018

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2017/2018

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (30 godz., kończącym sie egzaminem lub zaliczeniem na ocenę). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.


KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2017/2018


KURSY FAKULTATYWNE

KURSY FAKULTATYWNE I SEMINARIA TEMATYCZNE 2017/2018


PODYPLOMOWE STUDIA: TRENER KOMPETENCJI MIĘDZYKULTUROWYCH

Do zaliczenia studiów niezbędne jest uzyskanie określonej liczby punktów ECTS, w tym realizacja kursów obowiązkowych i obowiązkowych do wyboru wskazanych przez program studiów. 

 

Program studiów 2016/2017

Punktacja

W celu zaliczenia studiów I stopnia student musi zgromadzić min. 180 ECTS po trzech latach studiów - po 60 ECTS na I, II i III roku.

W celu zaliczenia studiów II stopnia student musi zgromadzić min. 120 ECTS po dwóch latach studiów - po 60 ECTS na I i II roku.

Większą część ECTS stanowią punkty uzyskiwane za kursy obowiązkowe, pozostałe ECTS to punkty za kursy do wyboru (fakultatywne).

Nadwyżki punktowe są zaliczane na poczet kolejnego roku studiów, np. student, który zaliczył na I roku 80 ECTS, na kolejnym ma do zaliczenia o 20 ECTS mniej.

Studenci studiów 2. stopnia zobowiązani są do zaliczenia kursu w języku obcym (30 godz., kończącym sie egzaminem lub zaliczeniem na ocenę). Kurs może być zrealizowany w dowolnej jednostce uniwersytetu.

"8. Na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich i stacjonarnych studiach drugiego stopnia program studiów przewiduje obowiązek zaliczenia jednego kursu w języku obcym w wymiarze co najmniej 30 godzin, z wyłączeniem zajęć językowych." 
par. 14, Uchwała nr 151/XI/2014 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 listopada 2014 r.
 

Specjalności i lektoraty orientalne

Student kulturoznawstwa I stopnia po I semestrze nauki dokonuje wyboru specjalności oraz języka orientalnego składając odpowiednią deklarację. 

Student porównawczych studiów cywilizacji II stopnia może dołączyć do grupy lektoratowej po otrzymaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia i w miarę wolnych miejsc. 

Wybierając specjalność porównawcze studia cywilizacji student może zadeklarować chęć uczestnictwa w lektoracie z języka arabskiego, hindi lub japońskiego. Przyszły buddolog wybiera pomiędzy sanskrytem a klasycznym językiem tybetańskim. Lektoraty są realizowane w wymiarze 360 godzin zajęć w trakcie 5 semestrów nauki.
 

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2016/2017

Zmiana w programie:

Kurs: "Antropologia kultur literackich Azji Płd." (wprowadzenie) będzie miał wymiar 30 godz., 3 ECTS (nie 60 godz., 5 ECTS)

Kurs: "Trening kompetencji międzykulturowych" kończy się zaliczeniem (nie egzaminem)

Kurs: "Od starożytnej Persji do Islamskiej Republiki Iranu" będzie prowadzony jako konwersatorium (nie wykład)

Kurs: "Mezoameryka: procesy cywilizacyjne", zmiana formy zaliczenia na "egzamin (nie zaliczenie).

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2016/2017
 

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2016/2017
 

KURSY FAKULTATYWNE

Pełna oferta kursów fakultatywnych
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności porównawcze studia cywilizacji i buddologia)

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 


Program studiów 2015/2016

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2015/2016

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2015/2016
 

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program dla studentów rozpoczynających studia w roku 2015/2016
 

KURSY FAKULTATYWNE

Kursy fakultatywne 15/16
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności porównawcze studia cywilizacji i buddologia)

Program studiów 2014/2015

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2014/2015

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2014/2015 
 

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2014/2015 dla I ROKU

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2014/2015 dla III ROKU
 

KURSY FAKULTATYWNE

KURSY FAKULTATYWNE
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności porównawcze studia cywilizacji i buddologia)

 

Program studiów 2013/2014

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2013/2014

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2013/2014 

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2013/2014

KURSY FAKULTATYWNE

KURSY FAKULTATYWNE
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności porównawcze studia cywilizacji i buddologia )

KURSY ZAWIESZONE W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

 

Program studiów 2012/2013

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2012/2013

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2012/2013 [dla osób rozpoczynających studia w roku 2012/2013]

DWULETNIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - program studiów na rok 2012/2013 [dla osób które rozpoczęły studia w roku 2011/12 i wcześniej]

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

TRZYLETNIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - program studiów na rok 2013/2013

KURSY FAKULTATYWNE

KURSY FAKULTATYWNE
(studia pierwszego i drugiego stopnia dla specjalności porównawcze studia cywilizacji i buddologia )

KURSY ZAWIESZONE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
 

Program studiów 2011/2012

KULTUROZNAWSTWO spec. PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI

TRZYLETNIE STUDIA PORÓWNAWCZE STUDIA CYWILIZACJI - program studiów dla I i II stopnia na rok 2011/2012

KULTUROZNAWSTWO spec. BUDDOLOGIA

BUDDOLOGIA - program studiów dla buddologii na rok 2011/2012