Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Erasmus

Skład Komisji rekrutacyjnej:
Przewodniczący: Koordynator Erasmusa w KPSC
Członkowie: Adiunkt, Asystent

Kryteria kwalifikacyjne

  • Średnia ocen - 30%
  • Planowany program studiów lub projekt do realizacji - 40%
  • Znajomość języka - 15%
  • Zaangażowanie w działalność naukową w KPSC - 15%

Koordynator:  dr Joanna Gruszewska
Mail: joanna.gruszewska@uj.edu.pl
Miejsce składania dokumentów: KPSC, sekretariat.

Wnioski mogą składać studenci, którzy ukończyli przynajmniej I rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) oraz spełniający wszystkie wymogi stawiane przez BOSZ UJ. Studenci III roku dopuszczeni są do kwalifikacji warunkowo: jeżeli student, któremu przyznano stypendium nie będzie w KPSC kontynuował studiów II stopnia (magisterskich, SUM) traci prawo do stypendium.

Wymagane dokumenty:

1. Średnia ocen z dotychczasowego toku studiów;
2. Zaświadczenie/a o znajomości języka: wymaganego na uczelni docelowej lub  języka angielskiego,
3. Informacja pisemna, zredagowana przez studenta, o działalności w kołach naukowych i organizacjach studenckich, organizacjach pozarządowych, wolontariat, udział w organizacji imprez naukowych;
4. List motywacyjny - zawierający podstawowe informacje: imię, nazwisko, bieżący rok i kierunek studiów, wybrana uczelnia docelowa (alternatywnie można wskazać dodatkowo - nie jest to obowiązkowe - dwie uczelnie, do których można pojechać w przypadku nie zakwalifikowania się do pierwszej), okres planowanego wyjazdu (który semestr/rok akademicki); planowane kursy (ogólnie) lub projekt badawczy do realizacji.
5. Pisemne zobowiązanie dotyczące rezygnacji w wypadku zakwalifikowania się na stypendium, ale nie uzyskania zaliczenia bieżącego roku akademickiego.

Nie można realizować programu Erasmus podczas II semestru 3 roku studiów licencjackich oraz II semestru 2 roku studiów magisterskich.

Podpowiedź: kursy obowiązkowe najlepiej nadrobić eksternistycznie przed wyjazdem.

W razie potrzeby, kandydaci będą nominowani na wyjazd na podstawie wyników rozmów kwalifikacyjnych, których termin zostanie ogłoszony po zebraniu i weryfikacji ww. dokumentów.

Więcej informacji na stronie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych.

Rozliczenie stypendium nastąpi po dostarczeniu do sekretariatu Karty stypendysty programu Erasmus