Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wojciech Kosior

Dr Wojciech Kosior

e-mail: wojciech.kosior@uj.edu.pl
www: http://wojciechkosior.wordpress.com/

Absolwent psychologii stosowanej i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów żydowskich w Paideia Institute. W Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji prowadzi zajęcia od roku akademickiego 2012/2013.

Zainteresowania naukowe

 • Biblia hebrajska;
 • wczesna literatura rabiniczna (midrasze, Talmudy);
 • angelologia i demonologia;
 • lingwistyka kognitywna.

Najważniejsze publikacje

 • 2018, A Tale of Two Sisters: The Image of Eve in Early Rabbinic Literature and Its Influence on the Portrayal of Lilith in the Alphabet of Ben Sira, “Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues”, vol. 32, ss. 112-130.
 • 2018, “Like a Throne of Glory”. The Apotropaic Potential of Ṣîṣîṯ in the Hebrew Bible and the Early Rabbinic Literature, “Review of Rabbinic Judaism”, 21.2, ss. 176-201.
 • 2018, The Fallen (Or) Giants? The Gigantic Qualities of the Nefilim in the Hebrew Bible [w:] Jewish Translation - Translating Jewishness, red. M. Waligórska, T. Kohn, Berlin, 2018, ss. 17-38.
 • 2017, Elyonim veTachtonim. Some Methodological Considerations on the Electronic Database of Angels, Demons and Ghosts in Early Rabbinic Literature, "The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" 5 (1/2017), ss. 89-112.
 • 2016, The Crimes of Love. The (Un)Censored Version of the Flood Story in [Aronofsky and Handel's] Noah (2014), “Journal of Religion & Film” Vol. 20, Iss. 3, artykuł nr 27.
 • 2015, "The Name of Yahveh is Called Upon You". Deuteronomy 28:10 and the Apotropaic Qualities of Tefillin in the Early Rabbinic Literature, "Studia Religiologica" 48 (2), ss. 143-154.
 • 2015, Demony Psalmu 91 według midraszu Bamidbar rabba 12:3. Tłumaczenie i komentarz [w:] Światło i ciemność, t.7: Polskie studia ezoteryczne. Konteksty, red. M. Rzeczycka, I. Trzcińska, Gdańsk, s. 123-131.
 • 2014, The Underworld or its Ruler? Some Remarks on the Concept of Sheol in the Hebrew Bible, "Polish Journal of Biblical Research", Vol 13 No. 1-2 (25-26), ss. 29-41.
 • 2013, "You Have Not Withheld Your Son, Your Only One from Me". Some Arguments for the Consummated Sacrifice of Abraham, "The Polish Journal of the Arts and Culture" 8 (5), ss. 61-80.
 • 2009, Anioł w Biblii hebrajskiej. Pojęcie malach w ujęciu statystycznym i hermeneutycznym, „Studia Judaica” nr 1-2(23-24), ss. 57-79.

Projekty badawcze

 • 2019-obecnie, kierownik projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513);
 • 2017-obecnie, główny wykonawca projektu Elyonim veTachtonim - elektroniczna baza aniołów, demonów, duchów i potworów we wczesnej literaturze rabinicznej;
 • 2011-2012, realizator opracowania Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego w projekcie badawczo-wydawniczym MNiSzW Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej (DEC-2011/01/B/HS1/00954);
 • 2010-2012; główny wykonawca projektu Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II finansowanego z grantu promotorskiego MNiSzW (nr rej.: N N101 072539).