Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Wojciech Kosior

Dr Wojciech Kosior

e-mail: wojciech.kosior@uj.edu.pl
www: http://wojciechkosior.wordpress.com/
ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-1555-5952

Absolwent psychologii stosowanej i religioznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów żydowskich w Paideia Institute.

Zainteresowania naukowe

 • Biblia hebrajska;
 • wczesna literatura rabiniczna (midrasze, Talmudy);
 • angelologia i demonologia;
 • kognitywna teoria religii.

Najważniejsze publikacje

 • 2023, Measuring the Strength of Belief in the Supernatural Entities in the Babylonian Talmud. A Method Based on the Elyonim veTachtonim Project, "Critical Research on Religion", t. 11, nr 3, ss. 349-367.
 • 2023, The Angelized Rabbis and the Rabbinized Angels. The Reworked Motif of the Angelic Progeny in the Babylonian Talmud (bShabb 112b), "Verbum Vitae", t. 41, nr 2, ss. 411-427.
 • 2022, “And Gabriel Kept on Writing” (Megilla 16a). Literary Features of Traditions Involving Supernatural Entities in the Babylonian Talmud according to the Elyonim veTachtonim Project, "The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" nr 16, ss. 47–69.
 • 2021, “The Affair of Uzza and Azael” (b. Yoma 67b). The Creation of Demons and the Myth of the Fallen Angels in the Babylonian Talmud, “Henoch. Historical and Textual Studies in Ancient and Medieval Judaism and Christianity” vol. 43 (2/2021), ss. 294–322.
 • 2018, A Tale of Two Sisters: The Image of Eve in Early Rabbinic Literature and Its Influence on the Portrayal of Lilith in the Alphabet of Ben Sira, “Nashim: A Journal of Jewish Women's Studies & Gender Issues”, vol. 32, ss. 112-130.
 • 2018, “Like a Throne of Glory”. The Apotropaic Potential of Ṣîṣîṯ in the Hebrew Bible and the Early Rabbinic Literature, “Review of Rabbinic Judaism”, 21.2, ss. 176-201.
 • 2018, The Fallen (Or) Giants? The Gigantic Qualities of the Nefilim in the Hebrew Bible [w:] Jewish Translation - Translating Jewishness, red. M. Waligórska, T. Kohn, Berlin, 2018, ss. 17-38.
 • 2016, The Crimes of Love. The (Un)Censored Version of the Flood Story in [Aronofsky and Handel's] Noah (2014), “Journal of Religion & Film” Vol. 20, Iss. 3, artykuł nr 27.
 • 2015, "The Name of Yahveh is Called Upon You". Deuteronomy 28:10 and the Apotropaic Qualities of Tefillin in the Early Rabbinic Literature, "Studia Religiologica" 48 (2), ss. 143-154.
 • 2013, "You Have Not Withheld Your Son, Your Only One from Me". Some Arguments for the Consummated Sacrifice of Abraham, "The Polish Journal of the Arts and Culture" 8 (5), ss. 61-80.

Projekty badawcze

 • 2021-2022, kierownik projektu The Construction of the Database of the Supernatural Entities in the Hebrew Bible using the System of the Elyonim veTachtonim Project (Inicjatywa Doskonałości, [H.1.12.2020] MiniGRANTY POB Heritage);
 • 2019-obecnie, kierownik projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513);
 • 2017-obecnie, główny wykonawca projektu Elyonim veTachtonim - elektroniczna baza aniołów, demonów, duchów i potworów we wczesnej literaturze rabinicznej;
 • 2011-2012, realizator opracowania Jezus i chrześcijanie w tradycji judaistycznej w kontekście współczesnego dialogu judaistyczno-chrześcijańskiego w projekcie badawczo-wydawniczym MNiSzW Jezus i chrześcijanie w źródłach rabinicznych w perspektywie historycznej, społecznej, religijnej i dialogowej (DEC-2011/01/B/HS1/00954);
 • 2010-2012; główny wykonawca projektu Koncepcja religii i dialogu międzyreligijnego w ujęciu Jana Pawła II finansowanego z grantu promotorskiego MNiSzW (nr rej.: N N101 072539).