Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

Dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ

e-mail: wojciech.klimczyk@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/WojtekKlimczyk

Socjolog z wykształcenia, z zamiłowania bliższy kulturoznawstwa. Autor książek Erotyzm ponowoczesny, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca oraz Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795), tomy 1-2. Wraz z Agatą Świerzowską zredagował antologię Music and Genocide. Doktoryzował się na podstawie pracy  Anthropology of Contemporary Dance Theatre. Dynamics of artistic practice obronionej z wyróżnieniem. Poza uniwersytetem jest inicjatorem Latającej Akademii Języków Tańca oraz wokalistą w zespołach Lucky Boy i Black Black Rooster oraz autorem tekstów dla takich projektów jak Andrzej Grabowski & Cedury, Starszy Pan oraz Jutuber.

Zainteresowania naukowe

 • historia tańca;
 • teoria tańca;
 • teoria kultury;
 • teoria polityki;
 • kultura popularna.

Najważniejsze publikacje

 • 2018, Rejtan jak totem narodu. Amnezja gestu, „Kultura współczesna”, nr 1(99)/2018, s. 65-85
 • 2017, Brzmienia kultury. Wyobraźnia muzyczna w naukach o kulturze (z M. Flis), „Kultura współczesna”, nr 3(96)/2017, s. 130-143
 • 2016, Taniec Spinozy?, "Estetyka i Krytyka", nr 40 (1/2016), s. 23-41;
 • 2015, Wirus mobilizacji. Taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795), tomy 1-2, Kraków;
 • 2015, Music and Genocide, red. W.Klimczyk, A. Świerzowska, Frankfurt;
 • 2013, Metanarracja mobilizacji. Ponowoczesność jako bezruch?, „Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", nr 37 (wrzesień 2013), s. 51-68;
 • 2013, Ciało jako obiekt. "Rytuały" Rudolfa Schwarzkoglera, „The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 4 (1/2013), s. 19-35;
 • 2010, Wizjonerzy ciała. Panorama współczesnego teatru tańca, Kraków;
 • 2008, Erotyzm ponowoczesny, Kraków.

Projekty badawcze

 • 2018-2019, „Republican Moves: The Dutch Roots of Modern Kinesis (Republikańskie poruszenie: niderlandzkie korzenie nowoczesnej kinesis) - badania wstępne” (Miniatura 2)
 • 2007-2009, „Współczesny teatr tańca w perspektywie antropologicznej. Rytualność i transgresja a dynamika ciała w kulturze symbolicznej" (grant promotorski N N116 096934).

Inne osiągnięcia

 • 2015, nominacja dla „Wirusa mobilizacji” do Nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego oraz do nagrody Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych
 • 2011, nagroda indywidualna trzeciego stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • 2011, stypendysta programu „Młoda Polska" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • 2008, visiting scholar, New York University, Department of Performance Studies;
 • 2007,  badania terenowe do doktoratu, Haga, Holandia.

Zainteresowania pozanaukowe

 • muzyka,
 • literatura,
 • koszykówka.