Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Mgr Wioletta Laskowska-Smoczyńska

Mgr Wioletta Laskowska-Smoczyńska

e-mail: wioletta-laskowska@wp.pl

Japonistka, tłumaczka, lektorka języka japońskiego, kuratorka. W 1993 roku ukończyła studia magisterskie w Instytucie Filologii Orientalnej UJ, specjalność: japonistyka. W latach 1997-1999 odbyła studia magisterskie na Toyo University w Tokio, specjalność: literatura japońska. W latach 1993-2003 pracowała w Zakładzie Japonistyki UJ. Od 1999 roku pracuje w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, gdzie zajmuje się kontaktami zagranicznymi i organizacją imprez promujących kulturę japońską. W 2002 roku była tłumaczką podczas wizyty japońskiej pary cesarskiej w Krakowie i w Muzeum Manggha. W KPSC jest zatrudniona od 2005 roku jako lektorka języka japońskiego.

Zainteresowania naukowe

 • literatura i kultura Japonii (w szczególności w zakresie performing arts);
 • metodyka nauczania języka japońskiego;
 • translatoryka.

Najważniejsze publikacje

 • 2014, Japońskie baśnie i opowieści. Część 2. Zwierzęta małe i duże, (z: K. Nowak), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
 • 2013, Japońskie baśnie i opowieści. Część 1. Doroczne święta i uroczystości, (z: K. Nowak), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
 • 2011, Kino japońskie w polskim plakacie filmowym, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
 • 2011, Akira Kurosawa – twórca japoński, twórca światowy, (red. z: Piotr Kletowski), Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, Kraków.
 • 2006, Spotkanie z Japonią. ABC dla dzieci odwiedzających Centrum Manggha (z: K. Nowak), CSiTJ Manggha, Kraków.
 • 2006, Wczesna literatura japońska, w: Historia Literatury Światowej, t. 12, Pinnex, Kraków.
 • 2000, Andrzej Wajda – związki z Japonią, w: Japonica (Wydawnictwo Nozomi) nr 12.
 • 1998, Próba charakterystyki i klasyfikacji wyrazów dźwiękonaśladowczych występujących w dramacie Kyogen, w: Teatr Orientu, Materiały z sesji naukowej, Instytut Filologii Orientalnej UJ, Kraków.
 • 1995, Teatr Shigeyama Kyogen w Krakowie, w: Japonica (Uniwersytet Warszawski) nr 4.
 • 1994, Przemijanie czasu w twórczości Kawabaty Yasunariego. Rola postaci kobiecych w kształtowaniu problemu, w: Japonica (Uniwersytet Warszawski) nr 3.

Projekty badawcze

 • Wpływ literatury rosyjskiej na twórczość Akutagawy Ryunosuke;
 • Analiza translatologiczna japońskiego przekładu Pana Tadeusza A. Mickiewicza w tłumaczeniu Y. Kudō;
 • Doskonalenie technik zapamiętywania w procesie nauczania języka japońskiego.

Inne osiągnięcia

 • 1997-1999 studia magisterskie w Toyo University w Tokio, specjalność: literatura japońska;
 • 1996-1997 stypendium rządu japońskiego w Osaka University of Foreign Studies;
 • 1994 – dwumiesięczny staż metodyczny dla nauczycieli języka japońskiego zorganizowany przez The Japan Foundation.

Zainteresowania pozanaukowe

 • podróże;
 • teatr;
 • film.