Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Paulina Tendera

Dr Paulina Tendera

e-mail: paulina.tendera@uj.edu.pl
www: https://escapefromthecave.blog/

Urodzona w 1984 r. w Krakowie, obecnie mieszka w Krzeszowicach. W lutym 2013 roku obroniła rozprawę doktorską, a od października 2013 roku jest zatrudniona w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji na stanowisku asystenta. Prowadzi zajęcia z zakresu estetyki, filozofii sztuki, estetyki transkulturowej oraz teorii sztuki. Osobny typ zajęć seminaryjnych prowadzi z doktorantami, zajęcia te poświęcone są projektom badawczym, pisaniu i redagowaniu tekstów naukowych, prawom autorskim a także indeksacjom w bazach danych.

Zainteresowania naukowe

 • estetyka transkulturowa;
 • filozofia sztuki inspirowana fenomenologią;
 • metafizyka światła (platonizm);
 • filozofia sztuki i dziejów G.W.F. Hegla.

Najważniejsze publikacje

 • 2010, „Światło – Piękno. Platona dwie drogi mądrości", w: "Kwartalnik Filozoficzny", Z. 37 (1);
 • 2010, „Uwagi o celu sztuki romantycznej", w: "Studia Humanistyczne AGH" (2010);
 • 2009, „Kategoria światła w filozofii Platona", w: "Estetyka i Krytyka", 3 (1/2009). 

Projekty badawcze

 • „César Manrique – sztuka transkulturowa i fuzja w sztuce", ze środków dotacji projakościowej Wydziału Filozoficznego na rok 2014/2015 (współpraca naukowa: Fundacja César Manrique oraz mgr Wojciech Rubiś
 • „Od filozofii światła do sztuki światła. Heglowska interpretacja przemian pojęcia" (2009-2012), N N101 169138, promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik: dr hab. Leszek Sosnowski.
 • „Nowe światło. O filozoficznych zagadnieniach współczesnej sztuki światła" (2013-2015), 2012/07/N/HS1/00438, Preludium Narodowego Centrum Nauki.
 • „Kategoria myślenia artystycznego w sztukach filmowych", ze środków dotacji projakościowej Wydziału Filozoficznego na rok 2013/2014.

Zainteresowania pozanaukowe

 • pies Plato;
 • dom i ogród latem;
 • sztuka.