Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Paulina Niechciał

Dr Paulina Niechciał

e-mail: paulina.niechcial@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/PaulinaNiechcial

Kilkanaście lat temu wybrałam studia etnologiczne, bo chciałam podróżować i poznawać ludzi różnych kultur w rozmaitych zakątkach świata. Nigdy nie żałowałam tej decyzji, bo dzisiaj rzeczywiście podróżuję, poznaję, badam, tłumaczę, wyjaśniam i opisuję. Z czasem antropologię uzupełniłam iranistyką, rozwijając zainteresowania Bliskim Wschodem i Azją Centralną oraz znajomość języka perskiego, a także socjologią – przede wszystkim socjologią religii.

Zainteresowania naukowe

 • socjologia religii;
 • kultura współczesnego Iranu, Afganistanu i Tadżykistanu;
 • zaratusztrianizm;
 • mniejszości religijne na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej;
 • problematyka tożsamości.

Najważniejsze publikacje

 • 2018, Sacred Homeland, Glorious Ancestors and Old-time Language: Ethnic Elements in the Identity of the Zoroastrian Religious Minority in Modern Tehran, w: Minority Religions in Europe and the Middle East: Mapping and Monitoring, red. G. D. Chryssides, New York, s. 65–77.
 • 2018, Zaratusztrianie i Asyryjczycy w okresie rewolucji konstytucyjnej w Iranie (1905-1911), „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3-4(263-264), s. 303-319 (z Marcinem Rzepką).
 • 2016, Are Zoroastrians a Nation? Different Identity Formations/Patterns of Iranian and Indian Zoroastrians, „Iran and the Caucasus” nr 20(3-4), s. 277–296 (z Mateuszem Kłagiszem).
 • 2016, Tożsamość narodowa po tadżycku – odtwarzanie koncepcji narodu i jego historii w przestrzeni publicznej Republiki Tadżykistanu, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2(257–258), s. 169-182.
 • 2015, The Press in Constructing the Cultural Strategies of War. An Example from the Conflict in the Republic of Tajikistan, „Securitologia" nr 22(2), s. 83-93 (z Elżbietą Olzacką).
 • 2015, The Key Content of Contemporary Zoroastrian Identity in the Islamic Republic of Iran: a Socio-Anthropological Approach, w: Studies on the Iranian World II: Medieval and Modern, red. A. Krasnowolska, R. Rusek-Kowalska, s. 149-156.
 • 2013, Mniejszość zaratusztriańska w Teheranie. O tożsamości zbiorowej w kontekście dominacji szyickiej, Kraków.
 • 2012, Zaratusztriańska mniejszość religijna Iranu w kontekście dominacji szyickiej, w: W poszukiwaniu ciągłości i zmiany. Religia w perspektywie socjologicznej, red. I. Borowik, Kraków, s. 349-364.
 • 2011, Irańscy Ormianie – najliczniejsza społeczność chrześcijańska w Islamskiej Republice Iranu, „Estetyka i krytyka”, nr 23(4), s. 165-181.
 • 2009, Shi'i Institution of Temporary Marriage in Tehran. State Ideology and Practise, „Anthropos”, nr 104(1), s. 172-179.

Projekty badawcze

 • ‘Lived Religion’ in the Context of Migration: The Case of Zoroastrian Women in the USA – projekt realizowany od 2019 roku w ramach grantu Fundacji Kościuszkowskiej (instytucją goszczącą w semestrze zimowym 2019/2020 był Department of Central Eurasian Studies Uniwersytetu Indiany w Bloomington);
 • Identity Formation among Established and Recent Polish Communities around Utica, NY – projekt realizowany od 2016 roku przy Instytucie Socjologii i Antropologii Utica College, Nowy Jork, USA, w ramach współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Utica College, finansowany ze środków Joseph P. Furgal Fund;
 • Tadżycka wojna domowa jako zjawisko kulturowe – projekt realizowany w roku akademickim 2015/2016 w ramach Konkursu dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Wydziału Filozoficznego UJ ;
 • Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997) – projekt realizowany w latach 2014-2016 w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 5);
 • Badania tożsamości zbiorowej zaratusztriańskiej mniejszości religijnej we współczesnym Teheranie – projekt realizowany w 2008 roku w ramach stażu naukowo-badawczego Ministerstwa Edukacji i Nauki w Islamskej Republice Iranu.

Inne osiągnięcia

 • 2015, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców;
 • 08–12.2014, Utica College, New York, USA – profesor wizytujący;
 • 09–11.2012, Akademia Nauk Republiki Tadżykistanu, Duszanbe, Tadżykistan – staż naukowo-badawczy (badania tożsamości i religii wśród liderów społecznych);
 • 2004/2005 oraz 01–06.2008, International Center for Persian Studies, Uniwersytet Teherański, Iran – kursy języka i literatury perskiej;
 • 2005/2006, Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia w nauce oraz stypendium Małopolskiej Fundacji Sapere Auso za szczególne osiągnięcia naukowe.