Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Małgorzata Kniaź

Dr Małgorzata Kniaź

e-mail: malgorzata.kniaz@uj.edu.pl

Absolwentka krakowskiej arabistyki, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (UJ). Obecnie adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.

Zainteresowania naukowe

 • socjolingwistyka świata arabskiego;
 • odmiana pośrednia języka arabskiego (Educated Spoken Arabic);
 • kultura popularna świata arabskiego;
 • kinematografia Bliskiego Wschodu;
 • mniejszości religijne i etniczne na Bliskim Wschodzie.

Najważniejsze publikacje

 • 2013, Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza, Kraków.
 • 2013, Muzułmański fundamentalizm religijny w kinematografii egipskiej, w: Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, red. K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, Warszawa, s. 224–238.
 • 2012, Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie – cechy charakterystyczne, w: Świat arabski. Kultura i polityka, red. E. Machut-Mendecka, K. Pachniak, Warszawa, s. 357–368.
 • 2011, Między dyskryminacją i emancypacją – mniejszość koptyjska w muzułmańskim Egipcie, „Estetyka i Krytyka", nr 4 (23), s. 145–164.
 • 2011, „Arabscy" czy „wschodni" chrześcijanie? O tożsamości koptyjskiej i nacjonalizmie, w: Nacjonalizm, etniczność i wielokulturowość na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. A. Jelonek, Kraków, s. 85–100.
 • 2010, Znaczenie a forma czasownika w odmianie pośredniej języka arabskiego, „Spotkania Arabistyczne" 7, s. 65–81.
 • 2008, Funkcjonowanie dialektu w prasie egipskiej, „Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis", nr 123, s. 71–94.
 • 2006, Zróżnicowanie form językowych w ramach jednego rejestru języka arabskiego, w: Świat Słowian w języku i kulturze VII. Językoznawstwo, red. M. Komorowska, D. Dziadosz, Szczecin, s. 133–149.

Projekty badawcze

 • Odmiana pośrednia języka arabskiego w Egipcie. Struktura i rola kulturotwórcza; grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N104 030 32/2630), 2007–2009.
 • Struktura, funkcje i społeczna percepcja arabsko-angielskiego przełączania kodów w Egipcie - projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.