Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Joanna Gruszewska

Dr Joanna Gruszewska

e-mail: joanna.gruszewska@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/JoannaGruszewska

Asystentka w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji. Absolwentka indologii i religioznawstwa UJ. W 2019 uzyskała stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa na podstawie rozprawy dotyczącej Pieśni mniszek (Therīgāthā) –  pierwszej buddyjskiej antologii poezji kobiet, będącej częścią Kanonu palijskiego.

Zainteresowania naukowe

 • kanon palijski;
 • literatura sanskrycka;
 • monastycyzm buddyjski;
 • buddyzm therawada;
 • gender studies.

Najważniejsze publikacje

 • 2017, Polemika wczesnego buddyzmu z braminizmem w kwestii hierarchii społecznej, w: Religie w dialogu kultur, red. Marek Szulakiewicz, Łukasz Dominiak, Toruń, s. 361-370.
 • 2017, The image of Women in Buddhist Literature of Ancient India and its Impact on contemporary Theravāda Societies w: MESIC VII Proceedings Middle European Student Indology Conference, red. Anja Sintic, Zagreb, s. 3-9. 
 • 2016, Wykorzystanie postaci Aśoki w dyskursie politycznym współczesnych Indii, w: Problemy polityczne i społeczne współczesnej Azji, red. Joanna Marszałek-Kawa, s. 144-156.
 • 2016, Some Remarks on Research on Gender Roles in the Textual Sources of Buddhism, “Studia Religiologica” 3 (49) 2016, s. 277-286.
 • 2016, Kontrowersje wokół utworzenia żeńskiej wspólnoty monastycznej we wczesnym buddyzmie, „Studia Humanistyczne AGH” 4 (15) 2016, s. 101-109.
 • 2016, Pieśni mniszek (Therīgāthā) – stan badań i perspektywy badawcze, „Colloquium” 3/2016, s. 67-78.
 • 2016, The status of Buddhist nuns in Theravāda oriented countries of contemporary Asia – the case of Sri Lanka, w: Asian Heritage: Culture, Religion, Education, red. Joanna Marszałek-Kawa, Toruń, s. 108-122.
 • 2014, Refleksja nad społeczeństwem we wczesnej myśli buddyjskiej na przykładzie Wadzrasući (Vajrasūcī) Aśwaghoszy, w: Azja i Afryka: Inność –Odmienność – Różnorodność, red. Piotr Bachtin, Maciej Klimiuk,Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 153-162.
 • 2014, The Buddhist Foundations of Gross National Happiness doctrine w: Multi-vector Politics in Modern Asia, red. Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Toruń, str. 382-396. 

Projekty badawcze

 • 2017-2018, Doświadczenie religijne w „Pieśniach mniszek” – projekt ze środków DSC Wydziału Filozoficznego UJ na zadania służące rozwojowi młodej kadry naukowej oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym UJ.

Inne osiągnięcia

 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach m.in. 44th Spalding Symposium on Indian Religions, 12-14.04.2019, Lancaster, XVIIIth Congress of the International Association of Buddhist Studies 20-25.08.2017, Toronto, 16th World Sanskrit Conference, 28.06-02.07.2015, Bangkok.

Zainteresowania pozanaukowe

 • literatura;
 • historia sztuki;
 • podróże.