Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Jakub Zamorski

Dr Jakub Zamorski

e-mail: jakub.zamorski@uj.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1010-5696

Moją główną dziedziną badań jest historia religii i filozofii buddyjskiej w Chinach i Japonii. Badania nad buddyzmem staram się jednak umieścić w szerszej perspektywie, którą chińscy i japońscy uczeni nazywają „historią myśli” (思想史) Azji Wschodniej  (pojmowanej jako krąg kulturowy pozostający pod wpływem klasycznej cywilizacji chińskiej). Uważam, że znajomość buddyjskich kategorii i pojęć (metafizycznych, hermeneutycznych, antropologicznych) pozwala lepiej poznać także inne wschodnioazjatyckie tradycje, które ulegały wpływowi buddyzmu na przestrzeni ostatnich dwóch tysiącleci. Pomaga ona także zrozumieć, jak przebiegała chińska czy też japońska recepcja nowoczesnej myśli europejskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Zainteresowania naukowe

 • zagadnienie „demitologizacji” buddyzmu Czystej Krainy w Chinach i Japonii;
 • wpływ nowożytnej myśli buddyjskiej na recepcję nowoczesnej myśli zachodniej w Chinach i Japonii;
 • recepcja oraz rozwój buddyjskiej tradycji logicznej i epistemologicznej (hetu-vidyā, yinming) w Azji Wschodniej (Chinach, Japonii i Korei).

Najważniejsze publikacje

 • 2023, Yang Wenhui and Nanjō Bun’yū – a Sino-Japanese Perspective on the Introduction of Modern Buddhist Studies to East Asia [w:] Learning from the West, Learning from the East, red. Hans-Martin Krämer i Stephan Licha, Leiden: Brill, ss. 215-250.
 • 2023, Practice and Understanding in Modern Chinese Pure Land Buddhism, “Journal of East Asian Cultures (Távol-keleti Tanulmányok)”, t. 15 nr. 2, ss. 123-146.
 • 2021, „Zen” wraca do Chin – narodowość i nowoczesność we współczesnym chińskim obrazie buddyzmu chan [w:] „Mit, obraz, metafora w kulturach Azji i Afryki”, red. Marek M. Dziekan, Sylwia Filipowska i Ewa Siemieniec-Gołaś, Warszawa, ss. 393-413.
 • 2020, Rethinking Yang Wenhui’s Identity as a ‘Chinese’ Pure Land Buddhist in his Polemics against Jōdo-Shinshū, „Studies in Chinese Religions”, t.6, nr 2, ss. 201-219.
 • 2019, An Old Savior in a New Paradise: Buddha Amitābha in Tang Dayuan’s ‘New Pure Land’. „Journal of Chinese Buddhist Studies”, nr 32, ss. 97-125.
 • 2019, Buddhist Philosophy in Poland: Legacy and Prospects. „The American Philosophical Association Newsletter”, t. 18 nr. 2, ss. 19-21.
 • 2019, On Chinese Interpretations of the Distinction Between Two Types of Negation in Indian Buddhist Logic. „Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens”, nr. 56-57, ss. 199-226.
 • 2019, Sanskrit Grammar in Early Modern East Asia – A Study of Kiben’s ‘Guidelines for Studying the Eight Cases of the Chinese Language. „Fo Guang Journal of Buddhist Studies” 佛光學報,  t.5 nr. 1, ss. 267-306.
 • 2018, „Król Dizang” i „Pan Jizō” – czyli o sinizacji i japonizacji buddyzmu na przykładzie przedstawień bodhisattwy Kszitigarbhy [w:] „Oblicza sztuki buddyjskiej”, red. Krzysztof Jakubczak, Kraków, ss. 61-96.
 • 2017, A Controversy over ‘Critical Buddhism’ in Republican China : Reconsidering Tang Dayuan’s Defense of The Awakening of Faith [w:] „‘Daijō kishinron’ to shutaisei : kindai higashi Ajia tetsugaku no keisei soshite ronsō” 『大乗起信論』と主体性:近代東アジア哲学の形成そして論争, red., Ishii Tsuyoshi, Tokio, ss. 143–174.

Projekty badawcze

 • 2020-2023. Współpraca przy międzynarodowym projekcie badawczym „Research on the Concept of the dharmadhatu (fajie): Focusing on an Analysis of the Early Mahayana Sutras and Their Older Chinese Translations” (kierownik: Jun Fujii, Uniwersytet Komazawa), współfinansowany przez rząd japoński (program KAKEN - Grant-in-Aid for Scientific Research). Link: https://mahayana-scriptures.com/en/about/
 • 2016, udział w projekcie badawczym „Jinshi dongya fojiao de wenxian he yanjiu (近世東亞佛教的文獻和研究)” (Texts and Studies in Early Modern East Asian Buddhism),  prowadzonym przez Center For Buddhist Studies Uniwersytetu Foguang na Tajwanie (studium i częściowe tłumaczenie Kango hattenjō gakusoku [漢語八囀聲學則] autorstwa Kibena [基辨, 1718–1791] ).
 • 2011, udział w pracach międzynarodowego projektu badawczego “Indian Buddhist Thought in 6th –7th Century China”.

Inne osiągnięcia

 • 2014-2016, stypendium buddologiczne dla badaczy zagranicznych („Ōtani Fellowship for Pure Land Studies”) nadane przez Jōdo-shinshū Higashi Honganji (Ōtani-ha).
 • 2012-2014, stypendium dla młodych badaczy buddyzmu chińskiego nadane przez Fundację im. Sheng Yena (Sheng Yen Education Foundation).
 • Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach międzynarodowych, np. kongresach International Association of Buddhist Studies (2011, 2014), American Academy of Religion (2011, 2012), International Association of Shin Buddhist Studies (2013, 2015).