Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Jakub Zamorski

Dr Jakub Zamorski

e-mail: jakub.zamorski@uj.edu.pl

Moją główną dziedziną badań jest historia religii i filozofii buddyjskiej w Chinach i Japonii. Badania nad buddyzmem staram się jednak umieścić w szerszej perspektywie, którą chińscy i japońscy uczeni nazywają „historią myśli” (思想史) Azji Wschodniej  (pojmowanej jako krąg kulturowy pozostający pod wpływem klasycznej cywilizacji chińskiej). Uważam, że znajomość buddyjskich kategorii i pojęć (metafizycznych, hermeneutycznych, antropologicznych) pozwala lepiej poznać także inne wschodnioazjatyckie tradycje, które ulegały wpływowi buddyzmu na przestrzeni ostatnich dwóch tysiącleci. Pomaga ona także zrozumieć, jak przebiegała chińska czy też japońska recepcja nowoczesnej myśli europejskiej na przełomie XIX i XX wieku.

Zainteresowania naukowe

 • zagadnienie „demitologizacji” buddyzmu Czystej Krainy w Chinach i Japonii;
 • wpływ nowożytnej myśli buddyjskiej na recepcję nowoczesnej myśli zachodniej w Chinach i Japonii;
 • recepcja oraz rozwój buddyjskiej tradycji logicznej i epistemologicznej (hetu-vidyā, yinming) w Azji Wschodniej (Chinach, Japonii i Korei).

Najważniejsze publikacje

 • 2017 A Controversy over ‘Critical Buddhism’ in Republican China. Reconsidering Tang Dayuan’s defense of the Awakening of Faith, w: ‘Daijō kishinron’ to shutaisei. Kindai higashi Ajia tetsugaku no keisei soshite ronsō (『大乗起信論』と主体性:近代東アジア哲学の形成そして論争), University of Tōkyō Center for Philosophy – Uehiro Booklet 14, Tokyo, ss. 143-174.
 • (w trakcie peer review) Hetu-vidyā Transmitted or Only Translated? Some Remarks on Chinese Interpretations of the Distinction between Two Types of Negation, „Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens” („Buddhist Logic across Asia. Text and Context”), 2015-2016.
 • 2014, The Problem of Self-Refuting Statements in Chinese Buddhist Logic, w: A Distant Mirror: Articulating Indic Ideas in Sixth&Seventh Century Chinese Buddhism, L. Chen-kuo, M. Radich, Hamburg, ss. 149-181.
 • 2013, Wyrazy, nazwy, znaki: zagadnienie ‘jednostek językowych’ w najdawniejszych zabytkach leksykografii wschodnioazjatyckiej, w: "Lexicographica Iapono-Polonica" II, red. J. A. Pietrow. B. Wojciechowski, Warszawa, ss. 53-70. 
 • 2006, Shan Dao – ‘Przypowieść o białej ścieżce’ i komentarz Shinrana [przekład z klasycznego chińskiego i japońskiego, komentarz i przypisy], „Zeszyty Naukowe Koła  Orientalistów UJ Orient”, nr 2-3 (3-4), ss. 91-101. 
 • 2006, Więcej niż dźwięki – konfucjańska filozofia muzyki według ‘Zapisków o muzyce’ (Yue Ji), „Zeszyty Naukowe Koła Orientalistów UJ Orient”, nr 2-3 (3-4), str. 77-91.

Projekty badawcze

 • 2016, udział w projekcie badawczym „Jinshi dongya fojiao de wenxian he yanjiu (近世東亞佛教的文獻和研究)” (Texts and Studies in Early Modern East Asian Buddhism),  prowadzonym przez Center For Buddhist Studies Uniwersytetu Foguang na Tajwanie (studium i częściowe tłumaczenie Kango hattenjō gakusoku [漢語八囀聲學則] autorstwa Kibena [基辨, 1718–1791] ).
 • 2011, udział w pracach międzynarodowego projektu badawczego “Indian Buddhist Thought in 6th –7th Century China”.

Inne osiągnięcia

 • 2014-2016, stypendium buddologiczne dla badaczy zagranicznych („Ōtani Fellowship for Pure Land Studies”) nadane przez Jōdo-shinshū Higashi Honganji (Ōtani-ha).
 • 2012-2014, stypendium dla młodych badaczy buddyzmu chińskiego nadane przez Fundację im. Sheng Yena (Sheng Yen Education Foundation).
 • Uczestnictwo w konferencjach i warsztatach międzynarodowych, np. kongresach International Association of Buddhist Studies (2011, 2014), American Academy of Religion (2011, 2012), International Association of Shin Buddhist Studies (2013, 2015).