Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Elżbieta Olzacka

Dr Elżbieta Olzacka

e-mail: elzbieta.olzacka@uj.edu.pl
www: https://jagiellonian.academia.edu/El%C5%BCbietaOlzacka

Doktor nauk społecznych, absolwentka socjologii i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje mnie zarówno teoria konfliktów w wymiarach socjologicznym, antropologicznym oraz kulturoznawczym, jak i konkretne – historyczne i współczesne – przypadki wojen. Od kilku lat badam procesy kultrowo- i pamięciotwórcze w Ukrainie w kontekście trwającej od 2014 roku rosyjskiej agresji na ten kraj. Od 2009 roku prowadzę w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji zajęcia z zakresu metodologii badań społecznych i kulturoznawczych.

Zainteresowania naukowe

 • studia nad wojną, konfliktem i pokojem
 • kulturowa mobilizacja i polityka kulturalna czasów wojny
 • kultura i historia Rosji 
 • współczesna ukraińska kultura i kino
 • konflikty na obszarze poradzieckim.

Najważniejsze publikacje

Projekty badawcze

 • Challenges and opportunities for EU heritage diplomacy in Ukraine (HER-UKR) – kierownik modułu krajowego w projekcie realizowanym w ramach Erasmus+ Jean Monnet Policy Debate, 2023-2026.
 • Estetyczne i etyczne wyzwania w tworzeniu wystaw muzealnych o trwającym konflikcie –projekt realizowany w latach 2021–2022 roku w ramach minigrantu POB Heritage ze środków ID.UJ
 • Kulturowy kontekst konfliktu na wschodniej Ukrainie – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Miniatura 1), 2017-2018;
 • Narracje i praktyki upamiętniania Rewolucji Godności i konfliktu na wschodniej Ukrainie w przestrzeni publicznej ukraińskich miast – projekt realizowany w ramach Konkursu dla młodych naukowców i doktorantów na Wydziale Filozoficznym UJ (2017/2018; 2018/2019);
 • Kulturowe strategie wojny i pojednania. Analiza na przykładzie wojny domowej w Republice Tadżykistanu (1992-1997) – projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Sonata 5), główny wykonawca, 2014-2016.

Inne osiągnięcia

 • Uczestnictwo w programie PROM (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) – krótka forma kształcenia, Uniwersytet Sarajewski, Bośnia i Hercegowina (wrzesień 2022).
 • Visiting scholar w Center for Urban History of East Central Europe, Lwów, Ukraina (sierpień 2019).
 • Visiting scholar w Institute for European, Russian and Eurasian Studies (IERES), Elliott School of International Affairs, George Washington University, USA (kwiecień – maj 2018).
 • Uczestnictwo w programie Erasmus+ Mobility for Teaching (zajęcia dydaktyczne w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie, Ukraina, czerwiec 2017).
 • Krótkoterminowe wizyty badawcze: Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w Moskwie, Rosja (czerwiec 2013);  Centre of Contemporary Central Asia & the Caucasus, The School of Oriental and African Studies, University of London, Wielka Brytania (luty 2017); Centre for the Study of War, Propaganda and Society, University of Kent, Canterbury, Wielka Brytania (luty 2017); Center for Transcultural Asian Studies (CETRAS), Center for Security and Society, Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu, Niemcy (marzec 2017), Imperial War Museum, Londyn, Wielka Brytania (kwiecień 2022).