Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

Dr hab. Cezary Galewicz, prof. UJ

e-mail: cezary.galewicz@uj.edu.pl

Historyk procesów cywilizacyjnych, badacz współczesnych obliczy tradycyjnych form ekspresji kulturowej, religijnej i literackiej Indii i Azji Południowej. Łączy studia tekstualne z praktyką etnografa i dokumentalnym filmem.  Sięga w stronę antropologii rytuału i widowisk, kultur muzycznych i sztuk performatywnych. Członek i animator międzynarodowych grup badawczych. Tłumacz.

Zainteresowania naukowe

 • cywilizacje Azji Południowej, kontynuacja i zmiana, współistnienie religii i kultur;
 • tradycyjne systemy wiedzy, praktyki przekazu i organizacji;
 • rytuał, performans i spektakl w tradycjach religijnych;
 • kulturowa historia książki i druku, kultury literackie i antropologia literatury;
 • cyrkulacja obiektów kulturowych i dyfuzja idei;
 • pamięć i kultury rękopiśmienne, kultury druku i nowych mediów;
 • studia kolonialne i postkolonialne, historia nowoczesności.

Najważniejsze publikacje

 • 2015,  Żyjące biblioteki Indii: Rygweda braminów Nambudiri, Kraków.
 • 2015, Anxiety and Innovation: on denial of sacrifice in Vedic ritual, w: The Ambivalence of Denial, U. Simon, U. Huesken,  (eds.), Wissbaden (w druku).
 • 2014, A Socio-Textual Ecology of the Rgvedadaśagrantha, w: Rethinking Western India. The Changing Contexts of Culture, Society and Religion, D. Deak, D. Jasper (eds.), Delhi.
 • 2012,  Texts and Communities: the manuscripts of the lost Yāmalāstakatantra, w: Aspects in Manuscript Culture in South India, S. Rath (ed.), Leiden.
 • 2011,  La mémoire et l'oubli: La mémorisation du Rgveda chez les Nambudiri du Kerala, w: Lieux de Savoir II –Les mains de l'intellect, C. Jacob (ed.), Paris.
 • 2011, Inscribing Scripture through Ritual: On the Ritual Cycle of Trisandhā, w: Ritual Dynamics: Grammar and Morphology of Rituals in South Asia, A. Michaels et al. (eds.), Wissbaden.
 • 2011,  ‘Let Śiva's favour be alike with scribes and with reciters:' Motifs for copying or not copying the Veda, w: Veda,Vedanga and Avesta between Orality and Writing. Travaux de Symposium Int. Le Livre..., F. Rotaru (ed.), Bucharest.
 • 2011, Text Divisions and Early Classifications of Knowledge in Literary and Epistemic Cultures of South Asia, Kraków.
 • 2010, A Commentator in Service of the Empire: Sāyaṇa and the Royal Project of Commenting on the Whole of the Veda, Wien.

Projekty badawcze

 • 2012/05/B/HS2/04103 „Krainy pamięci, królestwa pisma, imperia druku: wedyjska ars memorativa i tradycyjne systemy wiedzy na przełomie wieków";
 • 0031/H01/2003/25 „Żyjące biblioteki. Oblicza tradycji przekazu tekstów świętych wobec problemów współistnienia religii i kultur: Rigweda braminów Nambudiri";
 • 3221/B/H03/2008/34 pt. "Księgi i społeczności uczonych: Yamala-astaka-tantra i tradycja przekazu „Dziesięcioksięgu Rygwedy";
 • „Les Mondes Lettrés" (EHEESS, Paris).

Inne osiągnięcia

 • visiting professor w EHESS, Paryż.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron