Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

dr Bożena Prochwicz-Studnicka

e-mail: bozena.prochwicz-studnicka@ignatianum.edu.pl

Magister arabistyki UJ, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwo-arabistyka UW. W latach 1996-2002 pracownik Zakładu Arabistyki Instytutu Filologii Orientalnej, w latach 2005-2018 pracownik Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji, obecnie adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa AIK.

Zainteresowania naukowe

  • kultura arabska w perspektywie teorii piśmienności,
  • prawne aspekty klasycznej  kultury arabsko muzułmańskiej,
  • miasto i społeczeństwo miejskie w klasycznym świecie arabsko-muzułmańskim,
  • doktryna religijna oraz doświadczenie religijne w świetle komentarzy do Koranu.

Najważniejsze publikacje

Inne osiągnięcia

  • członek HEST Cluster: Christian-Muslim Relations (Europe), reprezentant Akademii Ignatianum w Krakowie jako instytucji partnerskiej,
  • kierownik projektu DUN (nr 922/P-DUN/2018) dofinansowującego publikację dwóch anglojęzycznych numerów czasopisma “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”: 1/2018 i 1/2019;
  • zastępca redaktora naczelnego pisma “The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series”  http://www.ejournals.eu/PJACNS/;
  • merytoryczna odpowiedzialność za projekt Wsparcie programu kształcenia w zakresie nauczania języków orientalnych w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji (nr AD/2/1/2013) z Rektorskiego Funduszu Rozwoju Dydaktyki „Ars Docendi”;
  • nagroda Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej (za rok akademicki 2010/2011).