Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agnieszka Staszczyk

Dr Agnieszka Staszczyk

e-mail: agnieszka.staszczyk@uj.edu.pl

1997-2002 - studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, filologia orientalna, specjalność indianistyka;
2000-2005 - studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, historia sztuki;
2007-2011 - studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, nauki o sztuce;
2009-2011 - lektor w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji;
2012-nadal - adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji.

Zainteresowania naukowe

 • kultura subkontynentu indyjskiego;
 • sztuka religijna Indii północnych;
 • ikonografia wizerunków religijnych;
 • religie i mitologie Indii;
 • traktaty artystyczne i ikonograficzne w literaturze Indii.

Najważniejsze publikacje

 • 2013, Rzeźba hinduistyczna w Mathurze od II do IV w. n.e. Ikonografia i forma, wydawnictwo DiG, Warszawa.
 • 2012, Three vaisnava pillars from the Gupta period in the collection of the Bharat Kalā Bhavan and the Allahabad Museum, w: The Artistic Traditions of non-European Cultures, vol. 2, ed. B. Łakomska, Polish Institute of World Art Studies & Tako Publishing House, Warszawa-Toruń, s. 75-95.
 • 2010, Ikonografia i funkcja jakszów w rzeźbie indyjskiej do VI w. n.e., w: Sztuka i kultura wizualna Indii, red. P. Balcerowicz, J. Malinowski, wydawnictwo DiG, Warszawa, s. 109-128.
 • 2009, Przygotowanie materiałów budowlanych na podstawie wybranych fragmentów Visnudharmottarapurāny, w: Artystyczne tradycje pozaeuropejskich kultur, red. B. Łakomska, wydawnictwo Tako, Toruń, s. 51-67.
 • 2009, „Bitwa i Uroczystość" – XVII-wieczne miniatury mogolskiej szkoły pałacowej w Muzeum XX. Czartoryskich, w: Studia o sztuce Bliskiego i Środkowego Wschodu, red. J. Malinowski, wydawnictwo Trio, Warszawa, s. 111-126.
 • 2008, Ikonografia Wisznu w sztuce hinduskiej – geneza i typy przedstawień, w: Sztuka Orientu, T. I, Studia nad sztuką Azji, red. J. Malinowski, J. Wasilewska, wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 11-28.
 • 2007, Tworzenie i konsekracja boskich przedstawień w sztuce hinduistycznej, wydawnictwo Neriton, Warszawa.

Projekty badawcze

 • od stycznia 2014, projekt NCN (wraz z prof. Martą Kudelską i Agatą Świerzowską) Birla mandir – współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji.

Inne osiągnięcia

 • listopad 2008 - sierpień 2009: Visiting Student Researcher under the Program of institute of International Education/ Fulbright Junior Advanced Research Program, University of Pennsylvania, Philadelphia
 • październik 2008: stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na badania w Londynie.