Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Agnieszka Kowalska

Dr Agnieszka Kowalska

e-mail: a.kowalska@uj.edu.pl

Dr Agnieszka Kowalska jest absolwentką Instytutu Etnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Goćkowskiego zatytułowaną Europa w perspektywie porównawczej na przykładzie poglądów: F. Braudela, F. Konecznego, O. Spenglera, F. Znanieckiego, A. J. Toynbee'ego obroniła w roku 2000. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała w zakresie socjologii, na podstawie rozprawy pod tytułem: Narodziny i rozwój wczesnochrześcijańskiego monastycyzmu w Egipcie. Analiza socjologiczna, pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Flisa i prof. dr hab. M. Flis.

Zainteresowania naukowe

 • antropologia społeczna i kulturowa,
 • teoria kultury i cywilizacji,
 • antropologia i socjologia religii,
 • wczesnochrześcijański monastycyzm.

Najważniejsze publikacje

 • 2017, O jedności i różnorodności. Raz jeszcze, w: red. K. Gajda, „Kraków mniejszości etnicznych i narodowych. Gra miejska”, Kraków.
 • 2013, Ciało a struktura społeczna. Przypadek wczesnochrześcijańskiego monastycyzmu egipskiego, „The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 4, s. 37-59.
 • 2012, Wybrane koncepcje badań cywilizacji, "The Polish Journal of the Arts and Culture", nr 3, s. 13-54.
 • 2011, Teoria cywilizacji oraz wizja cywilizacji zachodniej i chrześcijaństwa w ujęciu Arnolda Toynbee'ego, „Estetyka i Krytyka, Przez kultury i cywilizacje. Pamięci Profesora Andrzeja Flisa", (red.) A. Kowalska, A. Mrozek, A. Świerzowska, M. Teperska-Klasińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 23, s. 43-55.
 • 2007, Spór o model cywilizacji, w: „Problemy cywilizacyjne naszej współczesności", (red.) J. Gąssowski, J. Goćkowski, K. Machowska, Pułtusk: 2007, s. 15-32.

Zainteresowania pozanaukowe

 • badminton;
 • ogrodnictwo.