Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ

Dr hab. Agata Świerzowska, prof. UJ

e-mail: agata.swierzowska@uj.edu.pl

Z zamiłowania i z powołania tłumaczy: studentom zawiłości religioznawstwa porównawczego, współczesnych teorii religii, antropologiczne wizje rzeczywistości i to, co przez wieki działo się i dzieje nadal z tradycją jogi indyjskiej, a z języka angielskiego literackie różności, które w taki czy inny sposób pozwalają poznać świat takim, jakim widział go i doświadczał autor dzieła. Stara się mocno wierzyć w to, że nie ma racji Julio Cortazar pisząc: „Człowiek za każdym razem myśli, że coś wytłumaczy, i tylko brnie dalej. Tłumaczenie jest zakamuflowanym błędem [...]. Zapamiętaj to sobie" (Gra w klasy).

Zainteresowania naukowe

 • joga: historia idei ze szczególnym uwzględnieniem przemian w okresie postkolonialnym i  współcześnie („modern yoga”), dzieje jogi w Polsce - jej adaptacja i specyfika (okres międzywojenny, joga w PRL);
 • polskie tradycje ezoteryczne do 1939 roku;
 • wegetarianizm w Polsce do 1939 roku – idea, praktyka, promocja;
 • przemiany współczesnej duchowości ze szczególnym uwzględnieniem wątków pochodzenia orientalnego;
 • teoria religii, mitu i rytuału.

Najważniejsze publikacje

 • 2019, Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 555.
 • 2019, The temple road towards a Great India : Birla Mandirs as a strategy for reconstructing nation and tradition, Wydawnictwo UJ, Kraków 2019, s. 680 (wraz z M. Kudelską, D. Kamińską-Jones, A. Staszczyk).  
 • 2019, From Rāmacharaka’s "Standard of the Normal Man" to Lutosławski’s Strategy of National Revival. How Rāmacharaka’s interpretation of Yoga fits with the early stage of Yoga adaptation in Poland, „Anthropos”, 114/2, s. 437-452.
 • 2019, Mieczysław Geniusz : "dziejowy duch Polski" w ezoterycznych poszukiwaniach Mędrca z Port Saidu, [w:] Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, T. 2: Formacje, ludzie, idee, I. Trzcińska, M. Rzeczycka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s.118-133.
 • 2018, Illness Narratives in the Esoteric Vision of the World: Agnieszka Pilchowa’s Views and Concepts, „Religio” XXVI, ss. 49-70 (wraz z Izabelą Trzcińską).
 • 2017, Ramakrishna – radźajogin i mesjasz. Obraz bengalskiego mistyka w polskiej literaturze ezoterycznej okresu międzywojennego, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska (red.), Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura, Seria: Idee i Myśliciele, t. XXII, Kraków, ss. 131-155.
 • 2017, Yoga as Synthesis. Yoga as Revival. Eugeniusz Polończyk’s Vision of Yoga. Contribution to the Study of the History of Yoga in Interwar Poland, „Studia Religiologica” nr 50 (2), s. 173-188.
 • 2016, On the Road to Great India - a Program of National Revival. The Saraswati Temple in Pilani as an Expression of  the Worldview of G.D. Birla, “Politeja” nr 40, Uniwersytet Jagielloński, s. 129-158 (z M. Kudelską i A. Staszczyk).
 • 2015. Dlaczego Józef Świtkowski deprecjonuje hatha jogę? Obraz hatha jogi i jego źródła w poglądach polskiego jogina-ezoteryka, [w:] I. Trzcińska, A. Świerzowska, K.M. Hess, Studia ezoteryczne. Wątki polskie, Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 150-165.
 • 2013, Guru. Między tradycją a współczesnością, Nomos, Kraków, s. 294.

Projekty badawcze

 • Uczestnik projektu badawczego realizowanego w ramach programów Narodowego Centrum Nauki „Birla mandir - współczesne hinduistyczne kompleksy świątynne jako przykład modernizacji przez powrót do tradycji" (projekt nr  UMO-2013/09/B/HS1/02005);
 • Uczestnik trwającego projektu badawczego realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  „Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej w latach 1890-1939" (projekt nr 2bH 15 0186 83).
 • Joga w Polsce w okresie PRL – historia, organizacja, formy praktyki;
  Wegetarianizm w Polce do 193 roku – idea, praktyka, promocja, związki z polską filozofią narodową i myślą niepodległościową.

Inne osiągnięcia

 • Redaktor naczelna pisma „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series"  http://www.ejournals.eu/PJACNS/;
 • Redaktor serii wydawniczej „Bezkresy kultury” publikowanej we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Badań nad Zachodnim Ezoteryzmem   http://badania-nad-ezoteryzmem.org.pl.

Zainteresowania pozanaukowe

 • przekład (literacki z języka angielskiego) dokumentów będących  świadectwem życia religijnego i duchowego, pokazujące religijną wizję rzeczywistości; najważniejsze przekłady:
  • 2017, Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (red.) Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. II, Alter, Kraków, s. 357 (Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (eds.) American Indian Myths and Legends, New York 1984).
  • 2012 Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (red.) Mity i legendy Indian Ameryki Północnej cz. I, Alter, Kraków, s. 264 (Alfonso Ortiz, Richard Erdoes (eds.) American Indian Myths and Legends, New York 1984).
  • 2009 Thomas Merton, O odnowie życia zakonnego i kierownictwie duchowym. Niepublikowane listy, Wydawnictwo M, s. 596 (Thomas Merton, The School of Charity: The letters of  Thomas Merton on Religious Reneval and Spiritual Direction selected and edited by brother Patrick Hart, Gordonsville, Virginia, U.S.A., 1990).