Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Wszystkich pracowników, studentów i doktorantów prosimy o uważną lekturę komunikatu i bezwzględne przestrzeganie jego zaleceń.

Informujemy, że opublikowany został Komunikat nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu (poniżej) oraz o przestrzeganie jego zaleceń.


Komunikat nr 33

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie: ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1967) informuję, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni.

Ponadto zgodnie z § 25 ust. 4 pkt 19 zmienionego rozporządzenia postanawiam, że studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Przypominam, że pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracodawcy o zachorowaniu wywołanym wirusem SARS-CoV-2 poprzez zgłoszenie tego faktu pocztą elektroniczną lub telefonicznie bezpośredniemu przełożonemu, a bezpośredni przełożony kierownikowi jednostki organizacyjnej UJ. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać powyższą informację na adres e-mail: Covid19@uj.edu.pl.

Jednocześnie informuję, że nadal obowiązują zasady określone w komunikacie nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego komunikatu. Przestają obowiązywać postanowienia zawarte w komunikacie nr 30 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 20 października 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rektor

Prof. dr hab. Jacek Popiel