Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o składaniu pism/podań w sprawach dotyczących toku studiów w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (link do dokumentu: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 za: dziennikustaw.gov.pl).

W związku z powyższym, mając na uwadze zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania Uczelni, należy wskazać, że wszelkie pisma/podania w sprawach dotyczących toku studiów (np. podania o powtarzanie roku studiów, wpis po urlopie od zajęć czy wpis warunkowy), które dotychczas, z uwagi na ograniczenie funkcjonowania Uczelni mogły być składane przez studentów z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl aktualnie powinny być wnoszone przez studentów tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty, systemu ePUAP bądź składane osobiście w siedzibie UJ, a także za pomocą systemu USOSweb (w przypadku Wydziałów korzystających z tej funkcjonalności). Odchodzimy więc od tymczasowych rozwiązań w zakresie składania podań przyjętych w okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni i wracamy do sposobu wnoszenia pism / podań obowiązującego przed jego wpraowadzeniem.