Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W KATEDRZE PORÓWNAWCZYCH STUDIÓW CYWILIZACJI

Prosimy o uważne zapoznanie się z komunikatami dotyczącymi bezpieczeństwa w UJ oraz o ich przestrzeganie:

Komunikat nr 33 Rektora UJ z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych obowiązków w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Komunikat nr 24 Rektora UJ z dnia 16 września 2021 roku w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022

Komunikat dotyczący zasad bezpieczeństwa na Wydziale Filozoficznym UJ

Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii Ministerstwa Edukacji i Nauki

Komunikaty archiwalne:

Komunikat nr 24 Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 września 2020 roku

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. dydaktyki z dnia 5 października 2020 roku

W szczególności prosimy o:

1. Zasłanianie ust i nosa podczas przebywania w budynku Collegium Broscianum (najlepiej maseczką).

2. Dezynfekcję rąk w wyznaczonych punktach (np. przy wejściu do sali, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne lub przed wejściem do sekretariatu).

3. Przestrzeganie poleceń dotyczących procedur bezpieczeństwa wydawanych przez osoby prowadzące zajęcia oraz przez pracowników administracyjnych.

Nieprzestrzeganie ww. zasad uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych.

4. Zachowywanie bezpiecznego dystansu (min. 1,5 metra) od innych osób.

W szczególności prosimy o unikanie niepotrzebnego gromadzenia się na korytarzu.
Wchodzenie do oraz wychodzenie z sali dydaktycznej powinno odbywać się pojedynczo.
W przypadku utworzenia się kolejki (np. w toalecie) prosimy o zachowywanie bezpiecznych odległości (1,5-2 metry).
Przypominamy, że w windzie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby – w miarę możliwości w pierwszej kolejności prosimy o umożliwienie korzystania z windy osobom, dla których wejście po schodach jest utrudnione.

5. Udawanie się do sekretariatu KPSC jedynie w szczególnych przypadkach, które nie mogą zostać rozwiązane drogą telefoniczną lub przez email.

Zawsze w pierwszej kolejności prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Przypominamy, że dokumenty można przekazywać do sekretariatu z wykorzystaniem skrzynki podawczej.
W przypadku planowanego podpisywania dokumentów w sekretariacie prosimy o przychodzenie z własnym długopisem.
Przypominamy, że odbiór legitymacji odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu terminu (szczegółowe informacje dostępne są tutaj). 

6. Niewchodzenie do sal, w których nie mają Państwo aktualnie zajęć dydaktycznych.

7. Ograniczenie fizycznego przekazywania dokumentów na rzecz wymiany elektronicznej lub korzystanie ze skrzynki podawczej podczas składania dokumentów w formie papierowej.

8. Ograniczenie przebywania w budynku do niezbędnego minimum wynikającego z realizacji procesu kształcenia.

9. Niezwłoczne zgłaszanie wszystkie przypadków zakażeń w Katedrze koordynatorce ds. Covid-19, dr Karolinie Hess (karolina.maria.hess[at]uj.edu.pl).

Przypominamy o bezwzględnym zakazie wchodzenia na teren budynku Collegium Broscianum z objawami przeziębienia lub gorączką.

Grafika: plakat "Bądź bezpieczny na UJ / Stay safe at JU" w kolorze żółtym i niebieskim. Napisy na plakacie "Zakrywaj usta i nos / Cover your mouth and nose", Dezynfekuj ręce / Use hand sanitizer", "Trzymaj dystans / Keep your distance".