Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr Tobiasz Targosz

Dr Tobiasz Targosz

e-mail: tobiasz.targosz@uj.edu.pl

Absolwent Wydziału Historycznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, na kierunkach historia i etnologia, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych na kierunku studia dalekowschodnie, a także Wydziału Filologicznego na kierunku sinologia. Na przestrzeni lat 2010- 2023 studiował i prowadził badania terenowe zarówno w Chinach kontynentalnych jak i na Tajwanie, a także w Birmie, Laosie, Kambodży i Tajlandii. Interesują go grupy zmarginalizowane w Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej.

Zainteresowania naukowe

 • Antropologia historyczna Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej.
 • Chińska diaspora w Azji Południowo-Wschodniej i Azji Wschodniej.
 • Mniejszości etniczne Azji Wschodniej i Południowo-wschodniej.
 • Zomia jako region geograficzny, historyczny i kulturowy.
 • Studia nad migracjami w regionie Azji Wschodniej oraz Azji Południowo-wschodniej.

Najważniejsze publikacje

 • 2023 Współczesna tajwańska literatura aborygeńska jako narzędzie ekspresji tożsamości kulturowej na przykładzie twórczości Sakinu Ahronglonga, „Perspektywy kultury”, No. 41 (2.2).
 • 2021 Symboliczne wymiary birmańskiego nacjonalizmu i polityki, 1885-2015, Kraków.
 • 2017 Never Mind the Generals. Burmese Punk Rock Scene as a Vehicle for Manifesting Changing Notions of Burmese Identity, “Prace etnograficzne”, vol. 45, No 2.
 • 2016 Burmese culture during the Colonial Period in the years 1885-1931,  “Politeja”, Human values in Intercultural Space, No.5 (44).
 • 2015 Droga do doliny D’rung, Studium chińskiego wewnętrznego kolonializmu, „Prace Etnograficzne”, vol. 43, No 4.
 • 2014 Chinese involvement in Southeast Asia on Myanmar example, w: red. Gacek, Ł., Trojnar, E., China at the beginning of the XXI century, Kraków.
 • 2013, Burmese nationalism as a form of Buddhist nationalism. Religious influences used in the Burmese policy in the period 1947-1988, w: red. Pycińska M., Wiciarz K., Nationalism and religion. Reflections on the universality of concepts and theories in the context of research in Asia and North Africa, Kraków.
 • 2012 Myanmar political culture in historical perspective,  “Humanities International”,  4th edition, Xiamen.

Projekty badawcze

 • 2015-2016 Tajwan, National Chengkung University, Tainan, tytuł projektu:  Taiwan’s policy towards Myanmar 2010-2015, sfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.
 • 2023 Tajwan, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung, tytuł projektu: Southeast Asian Immigrants, Students and Migrant Workers in Kaohsiung, Taiwan and the impact of Covid-19 pandemic- an anthropological study, sfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Inne osiągnięcia

 • 2016-2017- Chińska Republika Ludowa, Pekin, Minzu University of China, Szkoła Etnologii i Socjologii, Erasmus+, wymiana studentów doktorantów, zrealizowany projekt badawczy: Mniejszości etniczne pogranicza birmańsko-chińskiego.
 • 2015- Tajwańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, obóz naukowy.
 • 2013-2014 Chińska Republika Ludowa, Kunming, Stypendium rządu chińskiego, Yunnan University, kurs z zakresu Antropologii mniejszości etnicznych Yunnanu (prowadzony w języku chińskim), kurs języka chińskiego.
 • 2012 Tajwan, Tainan, wymiana studentów doktorantów, National Cheng Kung University.
 • 2010-2011 Chińska Republika Ludowa, Xiamen, stypendium rządu chińskiego, Xiamen University.

Zainteresowania pozanaukowe

 • Muzyka hardcore/punk,
 • podróże,
 • fotografia.