Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN

e-mail: ireneusz.kaminski@uj.edu.pl

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Zainteresowania naukowe

 • prawo praw człowieka, zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka;
 • prawo międzynarodowe publiczne;
 • prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych);
 • teoria prawa.

Najważniejsze publikacje

 • Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Analiza krytyczna, Warszawa: Wolters Kluwer 2010.
 • Swoboda wypowiedzi w orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Kraków: Zakamycze: 2001, 2004 i 2006 (trzy wydania, czwarte w przygotowaniu).
 • Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej. Praktyczny komentarz i przepisy, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004.
 • Unia Europejska. Podstawowe akty prawne (wybór, tłumaczenie i wprowadzenie), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2004 i 2005 (dwa wydania).
 • Unia Europejska. Podstawowe prawo pochodne (wybór, tłumaczenie i wprowadzenie), Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis 2005.
 • The power of aspiration. The impact of European law on a non-EU country, w: The Harmonization of European Private Law (eds. M. Van Hoecke, F. Ost), Oxford: Hurt Publications 2000, s. 239-253.
 • Western and European media law standards and their application in Central and Eastern Europe, w: Reinventing Media (eds. M. Sükösd, S. Bajomi-Lazar), Budapest: Central European University Press 2003, s. 62-87.
 • Ekstraterytorialne stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w: Prawo międzynarodowe. Księga pamiątkowa Profesor Renaty Szafarz (International Law. Book offerred to Professor Renata Szafarz (red. J. Menkes), Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie 2007, s. 208-226.
 • Interdits et tolérances politiques, w: Les médias et l'Europe. Le contenu de l'information : entre errance et uniformisation (ed. Patrick Auvret), Bruxelles: Larcier 2009, s. 105-128.
 • „Historical situations" in the case law of the European Court of Human Rights in Strasburg, "Polish Yearbook of International Law" 2011, vol. XXX, s. 9-60.

Projekty badawcze

 • Kierowanie grantem badawczo-eksperckim Freedom of Speech and Freedom of the Media in the accession countries (obejmował 11 państw akcesyjnych), dla Rady Europy i Komisji Europejskiej, finansowany przez Open Society Institute (Budapeszt i Nowy Jork); 2002-2004;
 • Kierowanie projektem Komisji Europejskiej mającym na celu poszerzenia oferty dydaktycznej (European Module), 2005-2008;
 • Prawne aspekty stosunków polsko-niemieckich na przełomie wieków, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, 2007-2009;
 • Wykonanie wyroków sądów międzynarodowych w polskim porządku prawnym, finansowany przez Komitet Badań Naukowych, 2008-2010.

Inne osiągnięcia

 • Liczne stypendia (m.in. Institute for Advanced Studies in Arts and Social Sciences, Netherlands Royal Academy of Sciences, Wassenaar, Holandia; International Policy Fellowship, Open Society Institute, Budapeszt; Vrije Universiteit Amsterdam, University College Dublin; Paris I, Sorbonne;
 • Ekspert prawny Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów; współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka;
 • Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka" i „Rocznika Praw Człowieka". Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego" i stały recenzent kilku periodyków naukowych;
 • Udział w ponad 300 konferencjach naukowych w kraju i zagranicą.

Zainteresowania pozanaukowe

 • muzyka klasyczna;
 • turystyka (nie tylko) górska.