Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim wszystkie zajęcia dydaktyczne

Decyzją władz Uniwersytetu Jagiellońskiego od 11 marca 2020 roku do 25 marca 10 kwietnia 15 maja  24 maja  30 września 2020 roku wstrzymuje się na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkie zajęcia dydaktyczne. Zajęcia w budynkach UJ są zawieszone, kontynuowane jest - w miarę możliwości - nauczanie zdalne. 
Aktualizacje:
- 23 marca 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał rozporządzenie przedłużające ograniczenie działania uczelni do 10 kwietnia (więcej informacji tutaj);
- 8 kwietnia 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o przedłużeniu dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego nadzwyczajnego trybu pracy określonego w wydanych dotychczas wewnętrznych aktach prawnych UJ - przewidywany termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego to 15 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 24 kwietnia 2020 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydował o przedłużeniu ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 roku (więcej informacji tutaj);
- 12 maja 2020 roku JM Rektor UJ prof. dr hab. med. Wojciech Nowak zdecydował o zawieszeniu zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego (więcej informacji tutaj).

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kursów rozsyłać będa prowadzący (prosimy o regularne sprawdzanie skrzynek email). Przypominamy, że odbywanie zajęć w trybie zdalnym jest obowiązkowe - prosimy o zapoznanie się z komunikatem prof. dr hab. Marty Kudelskiej dostępnym tutaj.

Sesja egzaminacyjna odbywa się w dniach 15 czerwca - 15 lipca wyłącznie w formie zdalnej. Organizację sesji reguluje Komunikat Dziekana Wydziału Filozoficznego z dnia 15 maja 2020 r. dostępny tutaj, natomiast harmonogram sesji letniej w KPSC dostępny jest tutaj.


​W wyznaczonych dniach nie odbywają się także dyżury pracowników w bydynkach UJ. Prosimy o kontakt mailowy z poszczególnymi prowadzącymi zajęcia.

Od dnia 16 marca sekretariat KPSC pracuje zdalnie - kontakt wyłącznie drogą mailową.
Przypominamy także, że można skontaktować z nami wykorzystując nasze media społecznościowe: Facebook Porównawcze studia cywilizacji i Facebook Studia nad buddyzmem.

Przypominamy także, że nie ma konieczności zgłaszania się do sekretariatu w celu przedłużenia ważności legitymacji studenckiej - wszystkie legitymacje ważne w I semestrze mają ważność przedłużoną do 31.05.2020 (wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Uwaga! Dnia 19 maja 2020 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zdecydowało o dalszym przedłużeniu ważności legitymacji w związku z przedłużeniem okresu ograniczenia działalności uczelni do 30 września 2020 roku.  Wszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania (szczegółowe informacje dostępne tutaj).

* * *

Informujemy, że od 23 marca kontakt z Działem Pomocy Materialnej możliwy jest zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Informacje dotyczące realizacji przedmiotu wychowanie fizyczne w semestrze letnim 2019/2020 dostępne są tutaj.

Informacje dotyczące pracy dziekanatu Wydziału Filozoficznego dostępne są tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowaną przez Instytut Psychologii UJ podstroną, na której zgromadzone są informacje, gdzie szukać pomocy, inspiracji i jak przetrwać przedłużający się czas domowej izolacji i stres związany z epidemią Sars-COV-2.

Przypominamy o dedykowanej dla studentów ofercie planu internetowego, która ma na celu wspierać zdalną naukę.

​Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego i stosowanie się do zaleceń.