Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki

Informujemy, że w semestrze letnim 2023/24 oferowane będą następujące zajęcia fakultatywne:

 • Buddyzm koreański [sylabus]
 • Hasztag: kultura. Praktyczny wymiar badań porównawczych [sylabus]
 • Himation, burka, kimono - stroje w kulturach Europy i Azji [sylabus]
 • Introduction to the Anthropology of Contemporary East and Southeast Asia [nowość!, kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE [sylabus]
 • Japońskie problemy społeczne, historia i kultura [nowość!sylabus]
 • Korea Północna - kultura i znaczenie [nowość!sylabus]
 • Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu [sylabus]
 • Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii [sylabus]
 • Tantra buddyjska w Indiach [sylabus]
 • Vampire - The Classical Roots of the Myth [kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Życie codzienne w dawnych Chinach [nowość!sylabus]

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej rejestracji na zajęcia można znaleźć tutaj.

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ:  

 • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować do 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
 • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ (jednostki partnerskie) studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.