Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24 oraz fakultety całoroczne

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki

Informujemy, że w semestrze zimowym 2023/24 oferowane będą następujące zajęcia fakultatywne:

 • Body Language in Practice [kurs w j. angielskim, sylabus, informacja o rejestracji dla osób spoza KPSC]
 • Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej [sylabus]
 • Concepts in Media and Communication [kurs w j. angielskimsylabus]
 • Contemporary Issues of South Asian Politics [kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Filozofia indyjska (kontynuacja) [kurs całorocznysylabus]
 • Język japoński. Translatorium (kontynuacja) [kurs całorocznysylabus]
 • Język chiński. Translatorium [kurs całorocznysylabus]
 • Kultura Mongolii [sylabus]
 • Literatura europejska [sylabus]
 • Religious Syncretism in Contemporary Mexico, Guatemala and Cuba [nowość!, kurs w j. angielskim, sylabus]
 • Rytuał czy pigułka? Praktyki lecznicze w dawnych kulturach [sylabus]
 • Shintō [sylabus]
 • Śmierć w przekazie międzypokoleniowym. Multimodalna struktura przekazu [sylabus]
 • The Rhythms of Cultural Expression: Music and Theatre of South India [sylabus]
 • Tulku dla Tybetańczyków – hierofania, czy konstrukt społeczny? [nowość!sylabus]
 • Wprowadzenie do lektury chińskich tekstów buddyjskich [nowość!, kurs całorocznysylabus]

Lista fakultetów na semestr letni zostanie opublikowana odpowiednio przed rozpoczęciem drugiego semestru.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej rejestracji na zajęcia można znaleźć tutaj.

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ:  

 • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować do 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
 • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ (jednostki partnerskie) studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.