Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Fakultety w semestrze letnim roku akademickiego 2022/23

Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki

Informujemy, że w semestrze letnim 2022/23 oferowane będą następujące zajęcia fakultatywne:

 • Boginie w mitologiach świata [sylabus]
 • Buddyzm a chrześcijaństwo - z perspektywy Azji Wschodniej [sylabus]
 • „Enter the Cypher” – kultura hip hopowa w wybranych krajach azjatyckich [sylabus]
 • Genji culture i epoka Heian w perspektywie teorii kultury popularnej [sylabus]
 • Islam i zarządzanie strachem w Polsce oraz UE [sylabus]
 • Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu [sylabus]
 • Nowożytna kultura ukraińska w kontekście kultury polskiej i europejskiej [nowość!, kurs profesor wizytującej Larysy Dovgi*, sylabus]
 • Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii [sylabus]
 • Teatr i performans Azji Południowo-Wschodniej [nowość!sylabus]
 • Wielokulturowa przestrzeń I Rzeczypospolitej [nowość!, kurs profesor wizytującej Larysy Dovgi*, sylabus]

*Kursy profesor wizytującej Larysy Dovgi odbywają się w ramach programu Visiting Professors 2023 i stanowią jednorazową ofertę. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w bieżącym cyklu dydaktycznym, ponieważ zajęcia te nie będą oferowane powtórnie. Zajęcia profesor Dovgi odbywają się w formie zblokowanej w trybie hybrydowym (5 spotkań/kurs). Terminy zajęć podane są tutaj.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

Szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej rejestracji na zajęcia można znaleźć tutaj.

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ:  

 • Student KPSC może w ciągu roku zrealizować do 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
 • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ (jednostki partnerskie) studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach partnerskich na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Dostęp do rejestracji w IBiDW studenci KPSC otrzymają 9 lutego 2023, a osoby zainteresowane rejestracją w IR proszone są o kontakt bezpośredni z sekretariatem tej jednostki (p. Daria Machowska).