Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2022/23 SEMESTR LETNI

Termin rejestracji (na zajęcia obowiązkowe i fakultatywne):

I tura (możliwe rejestrowanie i wyrejestrowywanie): 

07.02.2023 godz. 10.00 do 12.02.2023 godz.17.00 
Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury! 

II tura (tylko rejestrowanie): 

W terminie od 18.02.2023 godz. 10.00 do 22.02.2023 godz. 23.00 zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.

PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY. 

Kod rejestracji w KPSCKPSC_22/23L

 

Ważne informacje:

 • Informujemy, że nie ma możliwości wyrejestrowywania z lektoratów. Prosimy o rejestrację na języki zgodnie ze złożoną wcześniej deklaracją.
 • Harmonogram zajęć zostanie opublikowany pod koniec stycznia na stronie KPSC - w przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy USOSweb a harmonogramem na stronie, prosimy kierować się wersją zamieszczoną na stronie KPSC.
 • Przypominamy, że rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.
 • Studenci nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne wyższych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. Uzyskane zgody należy przesłać na adres sekretariatu - w przeciwnym razie nastąpi wyrejestrowanie z kursu.
 • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
 • Studentom I roku studiów I i II stopnia przypominamy o konieczności rejestracji na lektoraty (studia I stopnia) i przedmioty kierunkowe
 • Przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego.
   

Limity miejsc na kursach:

 • Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc (prosimy o informację mailową na adres kpsc@uj.edu.pl, jeżeli doszło do takiej sytuacji) i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu.
 • Informacje o dodatkowych miejscach na wybranych kursach fakultatywnych będą podawane na stronie KPSC - prosimy o śledzenie aktualności.
 • PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘSZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.
 • Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów (wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób; seminarium - min. 8 osób; lektorat - min. 8 osób; osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego +MISH+MOST).
 • W przypadku zawieszenia kursu, osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na inne kursy, na których pozostały wolne miejsca.

 

Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z sylabusami kursów, które znajdują się w systemie sylabus (dla roczników 19/20 i później) lub w systemie USOS (dla roczników wcześniejszych), a także z harmonogramem zajęć w semestrze letnim (który zostanie udostępniony tutaj). Prosimy o zwrócenie uwagi na aktualne sylabusy (semestr letni 2021/22).

Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów pod właściwy program studiów i etap studiów, a następnie (w podanym w systemie terminie) złożenie w systemie USOSweb deklaracji na przedmioty. Niedopełnienie tego obowiązku jest podstawą do wszczęcia procedury skreślenia z listy studentów.

 

Realizacja kursów w innych jednostkach UJ:

 • Przypominamy, że student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ - za zgodą jednostki prowadzącej), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz zgodna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta.
 • W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz z Instytutem Religioznawstwa UJ studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w nich obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji. Dostęp do rejestracji w IBiDW studenci KPSC otrzymają 9 lutego 2023 roku, a osoby zainteresowane rejestracją w IR proszone są o kontakt bezpośredni z sekretariatem tej jednostki (p. Daria Machowska).

 

Informacja o rejestracji na kursy w KPSC dla osób z innych jednostek:

 • Studenci z IBiDW UJ i Instytutu Religioznawstwa UJ będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC w terminie od 9 lutego do 12 lutego 2023 roku (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania) oraz od 18 lutego do 22 lutego 2023 roku (tylko rejestracja).
 • Studenci spoza KPSC, IR i IBiDW chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC drogą mailową na adres: kpsc@uj.edu.pl (prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko + numer albumu + wybrany kurs/kursy). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie do 22.02.2023 roku, w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostka UJ).