Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY W SYSTEMIE USOS DLA STUDENTÓW KPSC 2023/2024 SEMESTR ZIMOWY

Rejestracja odbywa się przez system USOS. Kod rejestracji: KPSC_23/24Z.

Termin rejestracji:

I TURA (możliwość rejestrowania i wyrejestrowywania): 
- dla wszystkich roczników i programów w KPSCod 19 września 2023, godz. 10.00 do 24 września 2023, godz. 23.59.
II TURA (tylko rejestrowanie): 
- dla wszystkich roczników i programów w KPSCod 4 października 2023, godz. 09.00 do 8 października 2023, godz. 23.59.

Limity na kursach kanonicznych podnoszone są każdorazowo po wyczerpaniu miejsc (prosimy o informację mailową na adres kpsc@uj.edu.pl, jeżeli doszło do takiej sytuacji) i są dostępne po migracji danych, czyli w kolejnym dniu. Limity na kursy fakultatywne nie będą podnoszone.

Wyrejestrowanie z kursu jest możliwe jedynie do końca I-szej tury!
W II turze zostanie uruchomiony dodatkowy etap TYLKO z możliwością zarejestrowania się na kursy, na których będą wolne miejsca.
PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ MOŻLIWE ŻADNE ZMIANY.

Rejestracja poterminowa nie stanowi usprawiedliwienia nieobecności podczas zajęć.
Przed rozpoczęciem rejestracji prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęćprogramem studiów i sylabusami kursów, które znajdują się w Aplikacji Sylabus.
 
Po dokonaniu rejestracji obowiązkowe jest podpięcie przedmiotów:
- pod właściwy program studiów,
- pod etap studiów (np. PSC-1, BU-1).

​Przypominamy, że:
  • Kurs raz zadeklarowany (i nie skorygowany w terminie regulaminowym), musi zostać zaliczony w trakcie studiów.
  • Na kursy, które wymagają powtórzenia z powodu niezaliczenia, student rejestruje się samodzielnie (student uprzednio składa pismo do Kierownika Katedry z prośbą o powtórzenie kursu).
  • Studenci nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne wyższych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. Uzyskane zgody należy przesłać na adres sekretariatu - w przeciwnym razie nastąpi wyrejestrowanie z kursu.
  • W każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwierdza Kierownik jednostki Aktualną listę oferowanych kursów fakultatywnych można znaleźć tutaj.
  • Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).
  • W przypadku ewentualnych rozbieżności między USOSweb a harmonogramem na stronie KPSC należy kierowac się harmonogramem zamieszczonym na stronie KPSC.
***

W związku z nawiązaną współpracą z Instytutem Bliskiego i Dalekiego Wschodu Instytutem Religioznawstwa studenci naszej Katedry mogą rejestrować się na kursy monograficzne w tych jednostkach na zasadach rejestracji w niej obowiązujących. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.
 
***

Studenci z IBiDW i IR będą mieli możliwość rejestracji na kursy w KPSC w terminach 20.09 (godz. 10.00).

Studenci spoza KPSC, IBiDW i IR, chcący uczestniczyć w zajęciach oferowanych przez naszą jednostkę muszą zgłosić swój wybór koordynatorowi systemu USOS w KPSC (Krystyna Mierzwa) drogą mailową na adres: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl (imię i nazwisko + numer albumu). Studenci rejestrują się samodzielnie po otrzymaniu uprawnień w terminie od 21 września w miarę wolnych miejsc. Wybrane kursy muszą być zrealizowane w wymiarze oferowanym przez program KPSC (NIE OFERUJEMY KURSÓW MONOGRAFICZNYCH chyba, że stanowi o tym umowa między KPSC a inna jednostką UJ).
 
***

Kurs wpisany do harmonogramu, może zostać zawieszony, po zakończeniu pierwszego etapu rejestracji, jeżeli nie zgromadzi wymaganej liczby studentów:
 wykład, ćwiczenia, konwersatorium – min. 15 osób;
 seminarium, lektorat - min. 8 osób;
(osoba tutaj to student Wydziału Filozoficznego+MISH+MOST).
W tym wypadku osoby zarejestrowane na kurs, który się nie odbędzie, będą miały możliwość rejestracji na kursy, na których pozostały wolne miejsca.

​Zachęcamy do zapoznania się z programem studiów i harmonogramem zajęć.
PROSIMY O PRZEMYŚLANĄ REJESTRACJĘ, SZCZEGÓLNIE NA KURSY OBOWIĄZKOWE NA DANYM ROKU, CO ZAPOBIEGNIE NIEPOTRZEBNEMU BLOKOWANIU MIEJSC INNYM STUDENTOM.
 
_____________________________________________________________
Rejestracyjne FAQ:
 
Na ile kursów należy zarejestrować się na danym roku?
Należy zarejestrować się na wszystkie kursy obowiązkowe i wybrane kursy fakultatywne - tak, aby uzyskać niebędne do zaliczenia roku 60 punktów ECTS (lub więcej, nadwyżka punktowa przechodzi na kolejne lata).
 
W jakich jednostkach mogę realizować kursy fakultatywne?
Student KPSC może w ciągu roku zrealizować 12 ECTSów poza jednostką macierzystą (i jednostkami partnerskimi) pod warunkiem wyboru kursów (w dowolnej jednostce UJ), których problematyka związana jest z profilem kształcenia w KPSC oraz z godna jest z zainteresowaniami badawczymi studenta. 
Jednostki partnerskie KPSC to Instytut Religioznawstwa oraz Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu. W tych jednostkach procedura rejestracji dla studentów KPSC jest uproszczona tzn. są automatycznie dodawani jako uczestnicy rejestracji.

Przypominamy, że także przedmioty spoza realizowanego kierunku w KPSC można wybierać jako zajęcia fakultatywne - studenci porównawczych studiów cywilizacji mogą rejestrować się na kursy przypisane studiom nad buddyzmem (i vice versa) i realizować je jako zajęcia fakultatywne. W przypadku rejestracji na zajęcia wyższych roczników wymagana jest zgoda prowadzącego (wystarczy drogą mailową).

​W jaki sposób rejestruję się na przedmioty?
Instrukcja.


Jak wygląda rejestracja na zajęcia z Wychowania Fizycznego?
Rejestracja na WF dla I roku, 1. stopnia odbywa się również w systemie usosweb i prowadzona jest przez Studium Wychowania Fizycznego.

Osoby, które mają już zaliczone zajęcia z wychowania fizycznego (np. na innym kierunku lub uczelni), powinny podczas rejestracji na w-f skorzystać z opcji "przepisz w-f", rejestrując się zgodnie ze wskazówkami podanymi na stronie Studium.

Jak wygląda rejestracja na zajęcia z języka angielskiego?
Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe.

Czy należy rejestrować się na szkolenie BHK?
Informacje dotyczące SZKOLENIA BHK - obowiązkowego dla I roku, studiów 1. I 2. stopnia - są dostępne na stronie Inspektoratu BHP UJ. 

Prosimy również o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 62 Rektora UJ z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czy muszę rejestrować się na seminarium magisterskie, chociaż nie ma go w harmonogramie (dotyczy II roku studiów magisterskich)?
Seminaria magisterskie odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym - termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami. Studenci zostaną dopisani na ten kurs automatycznie na podstawie deklaracji wyboru promotora.