Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bollywood jako element współczesnej kultury indyjskiej. warsztat

Zapraszamy

Serdecznie zapraszamy na nowy kurs w ofercie KPSC

Bollywood jako element współczesnej kultury indyjskiej, prof. dr hab. Piotr Kłodkowski

warszt., 3 ECTS, praca pisemna

środy 16.00-19.00, s. 114

Warsztaty rozpoczną się od 10 maja

Usos rejestracja via email: krystyna.mierzwa@uj.edu.pl

Opis:

Celem kursu jest poszerzenie umiejętności i perspektyw badawczych studentów porównawczych studiów cywilizacji w zakresie badań nad filmem i wprowadzenie w problematykę związaną z funkcjonowaniem kina, zwłaszcza hindi-języcznego, oraz dzieła filmowego w kulturze Indii. Pierwsze zajęcia będą miały charakter wprowadzający w problematykę filmu w kulturze Indii, i jego związku ze strukturą klasycznego dramatu sanskryckiego. Następnie uczestnicy zapoznają się z twórczością filmową wybranych reżyserów, zwłaszcza tych, którzy dokonują stopniowej transformacji sztuki filmowej na obszarze subkontynentu. Omówiona zostanie historia i rozwój kinematografii w kontekście gatunkowym i stylistycznym, ale także w związku z tematyką społeczną, która ma swoje odzwierciedlenie w tzw. kinie zaangażowanym. Zanalizowana zostanie również rola polityczna i religijna kina indyjskiego. 

Uzyskana przez studenta wiedza i umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie pracy pisemnej, obejmującej porównawczą analizę wybranych dzieł filmowych.

 

 

Ocenie podlega:

  • wykorzystanie odpowiedniej terminologii z zakresu badań nad filmem,
  • umiejętność przeprowadzenia analizy i interpretacji,
  • poprawność formalna,
  • dobór i wykorzystanie literatury.

 

Termin złożenia pracy zostanie ustalony na zajęciach.

Pełny sylabus

Data opublikowania: 17.04.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska