Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kulturoznawca zOrientowany na karierę: Ścieżki kariery dla humanisty

Zapraszamy na pierwsze spotkanie w ramach cyklu: „Kulturoznawca zOrientowany na karierę".

 

Ścieżki kariery dla humanisty - spotkanie z trenerem kompetencji międzykulturowych, menadżerem kultury -  Panią Anną Salomeą Kubicą.

14 maja (czwartek), godz. 14.00, s. 111

 

W programie:

·        Wyjaśnienie pojęć: kompetencja, umiejętność, postawa, wiedza, doświadczenie – jak je rozumiem?

·        Humanista a rynek pracy: kluczowe kompetencje absolwenta humanisty – Jakie kompetencje posiadam?  

·        Ścieżka edukacyjno – zawodowa studenta i absolwenta: kariera trenera i coacha międzykulturowego – jak to osiągnąć?

 

Metody pracy: prezentacja, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna

 

 

mgr Anna Salomea Kubica

Absolwentka Komparatystyki i Zarządzania w kulturze UJ. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi. Przeprowadziła około 700 godzin szkoleń z zakresu: budowania zespołu, komunikacji międzykulturowej, mocne i słabe strony, zarządzanie projektami międzykulturowymi, umiejętności osobiste oraz kluczowe kompetencje na rynku pracy.  Posiada certyfikat Szkoły Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Coachów - The Art and Science of Coaching.  Stosuje w pracy narzędzia międzykulturowe: Intercultural Conflict Style Inventory i Cultural Detective. Publikuje swoje teksty o innowacjach w zarządzaniu w Poradniku dla Instytucji Kultury. Jest koordynatorem grupy SIETAR Kraków  - Society for Intercultural Education, Training and Research.

   www.kontrastykultury.pl

 

 

Organizacja: Agnieszka Kowalska, a.kowalska@uj.edu.pl

Data opublikowania: 08.05.2015
Osoba publikująca: Wojciech Kosior