Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informujemy, że decyzją Rektora UJ ustanowiono w dniu 17 kwietnia 2024 roku godziny od 11.00 do 15.00 dodatkowymi godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych

Zajęcia przed godziną 11.00 i po godzinie 15.00 odbywają się planowo, za wyjątkiem ćwiczeń z "Filozofii indyjskiej" (grupa 1), które zostają odwołane

Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie: ustanowienia dodatkowych godzin wolnych od zajęć dydaktycznych w dniu 17 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 137 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2023/2024 oraz w związku z zaplanowanym na dzień 17 kwietnia 2024 roku spotkaniem kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję 2024–2028 z elektorami i innymi członkami wspólnoty uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1 Ustanawia się w dniu 17 kwietnia 2024 roku godziny od 11.00 do 15.00 dodatkowymi godzinami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Prof. dr hab. Jacek Popiel