Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

"Cierpiał bardziej od Hioba" (Bawa batra 16a). Postać szatana w Talmudzie babilońskim - wykład otwarty dra Wojciecha Kosiora

UPDATE: wykład można obejrzeć tutaj.

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji serdecznie zaprasza na otwarty wykład doktora Wojciecha Kosiora pt. "Cierpiał bardziej od Hioba" (Bawa Batra 16a). Postać szatana w Talmudzie babilońskim, który odbędzie się w przestrzeni internetowej.

Wykład odbędzie się 9 grudnia 2020 o godzinie 19:30.

Talmud babiloński to jeden z podstawowych tekstów judaizmu rabinicznego zawierający prawa, obyczaje i pouczenia (halachę) oraz opowieści o przygodach judejskich mędrców, komentarze biblijne i dociekania filozoficzne (agadę). Powstały pod koniec późnej starożytności w diasporze judejskiej w Imperium Sasanidów, stanowi świadectwo wierzeń i praktyk tej epoki jak i punkt odniesienia oraz inspirację dla rabinów żyjących w późniejszych wiekach. Zawarte w nim wytyczne moralne, ale też obraz boga i pomniejszych istot nadprzyrodzonych kształtują świadomość kolejnych pokoleń jego odbiorców.
W tym właśnie kontekście pojawia się postać szatana a o unikalności jego prezentacji w Talmudzie babilońskim przesądza kilka czynników. Po pierwsze, inne tradycje religijne, wyrastające z judaizmu biblijnego (m.in. wczesne chrześcijaństwo) przejęły postać szatana i uczyniły go zasadą zła, władcą świata materialnego i przywódcą demonicznych zastępów czyhających na człowieka. Tymczasem na gruncie judaizmu rabinicznego szatan jest posłusznym sługą bożym i nawet jeśli krzywdzi ludzi, robi to ostatecznie dla ich korzyści. Po drugie, rabiniczny szatan jest postacią liminalną: jakkolwiek niewątpliwie wpisuje się on w klasę aniołów, to jednak metody jego oddziaływania na ludzi bardzo przypominają te stosowane przez demony. Po trzecie wreszcie, a w duchu hermeneutyki podejrzliwości, należy zadać pytanie, czy funkcji kosmicznego boskiego przeciwnika nie przejęła jakaś inna postać nadprzyrodzona. Tym i innym problemom dotyczącym szatana przyjrzymy się na wykładzie.
***
Niniejszy wykład stanowi element projektu Istoty nadprzyrodzone oraz ich relacje z ludźmi według Talmudu babilońskiego z perspektywy ilościowej i jakościowej finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Nr rej.: 2018/31/D/HS1/00513).

 

Wykład odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Do uczestnictwa w wykładzie nie ma potrzeby instalowania wersji desktop oprogramowania, można posłużyć się wersją przeglądarkową. Ponieważ wykład będzie rejestrowany celem jego późniejszego udostępnienia, każda osoba zainteresowana uczestnictwem proszona jest o wypełnienie poniższego oświadczenia oraz o zapoznanie się z uwagami porządkowymi.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2869CyF-AE5BhHpIc35EkhdcJUMDJONkVYS0k1UFBGTjQzUkQxVktGQko4SC4u

Formularz oświadczenia pozostanie otwarty do 9.XII do godz. 18:00. Po jego zamknięciu na adresy wskazane w oświadczeniu zostanie wysłany link do spotkania Teams, na którym odbędzie się wykład. Kliknięcie w link przeniesie na stronę, gdzie będzie można wybrać między uruchomieniem wersji online a desktop aplikacji Teams. Po wyborze wersji należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.


Szczegółowe informacje dostępne są tutaj