Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakończenie projektu Paidagogos Pro realizowanego na Wydziale Filozoficznym UJ

31.10.2019 roku zakończył się dwuletni projekt „Paidagogos PRO – Model Zwiększania Szans Absolwentów Kierunków Humanistycznych i Społecznych na Zatrudnienie i Zmiany Nastawienia Środowiska Społeczno-Gospodarczego Wobec Ich Potencjału Zawodowego” realizowany na Wydziale Filozoficznym UJ. Projekt współfinansowany byłze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne, nr umowy o dofinansowanie POWR.04.01.00-00-IH01/16. W projekcie uczestniczyły wszystkie jednostki Wydziału Filozoficznego reprezentowane przez Zespół Projektowy: dr Łukasz Hajduk (Kieronik Projektu, ekspert - Insytut Pedagogiki), dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka (ekspert - Insytut Psychologii), dr Wit Hubert (ekspert - Instytut Socjologii), dr Anna Kuchta (ekspert - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Instytut Filozofii), dr hab. Małgorzata Zawiła (ekspert - Instytut Religioznawstwa), mgr Joanna Adamczyk (specjalista ds. administracyjno-finansowych), mgr Agnieszka Święch (pełnomocnik dzekana ds. komercjalizacji efektów kształcenia).

W trakcie projektu na Wydziale Filozoficznym testowany był model pisania magisterskich prac wdrożeniowych. Obronione zostały 32 prace magisterskie wdrożeniowe, a znaczna część instytucji, w ramach których prowadzone były badania jest zainteresowana implementacją ich wyników. Więcej na temat projektu i biorących w nim instytucji można przeczytać tutaj.

​W ramach projektu Paidagogos Pro magisterską pracę wdrożeniową pt. Sukcesja czy freelance - motywacje do podjęcia pracy w firmie: casus Polski i Japonii pisała mgr Paulina Trębaczewska, absolwentka kulturoznawstwa (specjalność: porównawcze studia cywilizacji):

Program Paidagogos Pro ukazał mi to, czego nie doświadczyłabym w pisaniu zwykłej pracy magisterskiej. - wspomina mgr Paulina Trębaczewska - Praca, którą pisałam we współpracy z Toyota Romanowski, była pracą wdrożeniową, co oznacza, że wyniki prowadzonych przeze mnie badań zostaną wykorzystane (czyli wdrożone) w firmie. Badania, którymi zajmowałam się przez półtorej roku, dotyczyły polskich i japońskich milenialsów, a w szczególności ich motywacji do podejmowania pracy.
Paidagogos Pro umożliwił mi spotkanie z przedstawicielami Toyota Romanowski, konsultacje, a także wyposażył mnie w wystarczające narzędzia do prowadzenia badań. Mentor z firmy Toyota, z którym miałam przyjemność współpracować, był otwarty na nowe rozwiązania, propozycje i szukał odpowiedzi na pytania dotyczące młodych ludzi oraz jak skutecznie nimi zarządzać. Polski oddział Toyota Romanowski był zainteresowany przede wszystkim polskim społeczeństwem, jednak mogłam dodać do swojej pracy swoje zainteresowanie - japońskie społeczeństwo. Mogłam poszerzyć swoją wiedzę na temat milenialsów z Polski oraz z Japonii, przeprowadzić badania, które będą przydatne w przyszłości i zaspokoić swoją ciekawość co do obcych kultur.

W trakcie tego programu nauczyłam się patrzeć „inaczej” na pracę młodego naukowca. Dodatkowo spotkania i warsztaty, które organizował Paidagogos Pro, pozwoliły mi udoskonalić umiejętności negocjacyjne, prezentacji swojej osoby, a także wprowadziły mnie w głębiny polskiego rynku pracy.

Praca magisterska powstała pod kierunkiem dr Renaty Iwickiej, we współpracy z firmą Toyota Romanowski Kraków.

28 października 2019 roku odbyło się seminarium podsumowujące i upowszechniające projekt Paidagogos PRO, w trakcie którego zostały wręczone nagrody w konkursie na Najlepszą Wdrożeniową Pracę Magisterską. Seminarium oficjalnie otworzył dr hab. Jacek Nowak, prof. UJ, Prodziekan Wydziału Filozoficznego UJ. Zgromadzeni goście mieli również możliwość wysłuchania wykładu Michała Zalewskiego „(Nie)pożądane wykształcenie. Humanista na rynku pracy w XXI wieku” (dobrzepowiedziane.com). Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia!

1 /image/image_gallery?uuid=300f10c2-7b91-4d8a-a55d-58b25f3279a1&groupId=30300043 1763 1034 Anna Kuchta Zdjęcie przedstawia otwarcie seminarium upowszechniającego projekt Paidagogos Pro przez dr. hab. Jacka Nowaka, prof. UJ, Prodziekana Wydziału Filozoficznego UJ (po prawej stronie zdjęcia). W tle przy stole siedzą (od lewej) dr Łukasz Hajduk i mgr Agnieszka Święch. Po lewej stronie zdjęcia, na ścianie wyświetlony jest slajd z prezentacji, informujący o rozpoczęciu seminarium. 2 $prev
2 /image/image_gallery?uuid=c80082aa-34ad-4e68-808e-d49768322e36&groupId=30300043 1752 1038 Anna Kuchta Zdjęcie przedstawia otwarcie seminarium upowszechniającego projekt Paidagogos Pro przez dr. hab. Jacka Nowaka, prof. UJ, Prodziekana Wydziału Filozoficznego UJ (po prawej stronie zdjęcia). Po lewej stronie zdjęcia przy stole siedzą dr Łukasz Hajduk i mgr Agnieszka Święch. 3 1
3 /image/image_gallery?uuid=a53e79f7-6b3a-4358-92a4-f2d22df4d321&groupId=30300043 1594 1001 Renata Iwicka Zdjęcie przedstawia członków Zespołu projektu Paidagogos Pro, od lewej: dr Anna Kuchta, dr Wit Hubert, mgr Joanna Adamczyk, dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka, dr Łukasz Hajduk (kierownik projektu), dr hab. Małgorzata Zawiła, mgr Agnieszka Święch. Członkowie Zespołu stoją na tle kominka. 4 2
4 /image/image_gallery?uuid=997982f2-dd21-40c9-86bb-41667e8ab1ca&groupId=30300043 1799 996 Anna Kuchta Zdjęcie przedstawia Michała Zalewskiego podczas wykładu „(Nie)pożądane wykształcenie. Humanista na rynku pracy w XXI wieku”. Na pierwszym planie (od tyłu) widoczne dwa rzędy publiczności, następnie w centralnej części zdjęcia Michał Zalewski, w tle biurko i kominek. 5 3
5 /image/image_gallery?uuid=507df517-d7b1-4146-b5c8-a944cafe6950&groupId=30300043 1848 1019 Anna Kuchta Zdjęcie przedstawia publiczność zgromadzoną podczas seminarium. Trzy rzędy publiczności, wszyscy goście w eleganckich strojach. Z prawej strony zdjęcia w drugim rzędzie dr Renata Iwicka. 6 4
6 /image/image_gallery?uuid=9d812182-1158-4839-97d1-78d51432cb21&groupId=30300043 1920 1021 Anna Kuchta Zdjęcie przedstawia publiczność zgromadzoną podczas seminarium. Cztery rzędy publiczności, wszyscy goście w eleganckich strojach. 7 5