Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bezkresy kultury: Historia romskiego ruchu politycznego

Zapraszamy

 

Tożsamość a polityczna podmiotowość: kształtowanie się romskiego ruchu politycznego w Europie

Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu Bezkresy kultury.

18 kwietnia (wtorek), godz. 19.00, ul. Rajska 12, Pauza In Garden


W ostatnich latach o Romach wiele się pisze i coraz więcej mówi. Procesy przemian społecznych, politycznych i historycznych ostatnich dekad w Europie przyczyniły się do przykuwania coraz większej uwagi do kwestii Romów. Choć Romowie są w Europie od czasów wczesnego średniowiecza, dopiero w okresie ostatniej dekady ta grupa etniczna stała się tematem coraz częstszych debat politycznych 
i społecznych. Sami Romowie również starają się zabrać głos w tych dyskusjach, starając się o uznanie ich podmiotowości politycznej.
Celem wykładu będzie przedstawienie historii romskiego ruchu społeczno-politycznego w Europie oraz roli, jaką odgrywa tożsamość w tym procesie. Omówione zostaną kwestie związane z historią Romów w Europie: ich wspólnego indyjskiego rodowodu, wędrówki, stopniowego osiedlania się na kontynencie a także wpływu rozbieżnych losów Romów na ich aktualną wewnętrzną różnorodność 
i status społeczny. Główna część wykładu poświęcona będzie dyskusji na temat procesu kształtowania się międzynarodowego romskiego ruchu politycznego po Drugiej Wojnie Światowej a także równoległego wyłonienia się polityk na rzecz Romów w Europie. Spróbuję odpowiedzieć na pytania: Czy różnorodność romskich grup, na poziomie międzynarodowym, narodowym czy lokalnym, uniemożliwia mówienie o Romach jako o jednej grupie etnicznej? Jak ta heterogeniczność wpływa na to, jak Romowie z różnych grup odnoszą się do siebie nawzajem? Czy istnieje jakaś wspólna nić, która wiąże ze sobą te zróżnicowane i rozproszone romskie społeczności? Jak kształtowała się (i kształtuje) romska „wspólnota wyobrażona”? W jaki sposób Romowie próbują się uwolnić od stygmatów 
i stereotypów przypisanych romskiej tożsamości? Jaką rolę w tym procesie emancypacji odgrywa pokolenie młodych Romów, w tym artystów i aktywistów? 

Romski ruch polityczny przybliży nam dr Anna Mirga-Kruszelnicka. Absolwentka studiów doktoranckich z zakresu Antropologii Społecznej i Kulturowej na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie (UAB) oraz absolwentka Porównawczych Studiów Cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ). Była stypendystka Open Society Foundations, prowadziła badania nad romskim ruchem etnicznym w różnych krajach Europy i Ameryki Łacińskiej. Obecnie kuratorka sekcji akademickiej projektu RomArchive – the Digital Archive of the Roma. Romska aktywistka i działaczka ruchu romskiego, współpracuje z romskimi organizacjami w Polsce i Europie. Autorka badań i artykułów dotyczących sytuacji Romów w Europie.

Zdjęcie: Małgorzata Mirga-Tas

FB wydarzenie

Data opublikowania: 08.04.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska