Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zoroastrian Monajats. Introduction to contemporary Zoroastrianism and its devotional music

Zoroastrian Monajats. Introduction to contemporary Zoroastrianism and its devotional music


We are delighted to organize a meeting with Ms. Mani Rao from Chicago Zoroastrian Association, who will familiarize us with the life of Zoroastrian/Parsi community in the United States of America and introduce her project devoted to Zoroastrian devotional songs – monajats. She will share her personal experience with monajats which are in Gujarati (since the majority of Zoroastrians residing in India speak Gujarati). We will have a unique chance to listen to her music, get acquaintance with their interpretations and translations, as well as the issue of place and role of monajats in contemporary Zoroastrian culture.

Ms. Mani Rao was born in India in a Zoroastrian Family and resides in the US for last many years, where she came for further studies. Music is her passion, she produced a CD of Zoroastrian devotional songs (composed and sung by her as well), she cooperates with North American Zoroastrian Associations, has also participated in many devotional singing Hindu Cultural events as  well and has sung with visiting artists from India in Chicago.

 

Zaratusztriańskie monadżaty. Wprowadzenie do współczesnego zaratusztrianizmu i jego muzyki religijnej

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na spotkanie z Panią Mani Rao z Chicago Zoroastrian Association, która zapozna nas z życiem społeczności zaratusztrian/Parsów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i przedstawi swój projekt poświęcony zaratusztriańskim pieśniom religijnym - monadżatom. Nasz gość podzieli się swoimi doświadczeniami z monadżatami, tworzonymi w gudźarati – języku większości Parsów, czyli zaratusztrian mieszkających w Indiach. Będziemy mieli niepowtarzalną okazję do posłuchania tej muzyki, zapoznania się z interpretacjami i tłumaczeniami tekstów, a także do zdobycia wiedzy o miejscu i roli pieśni religijnych we współczesnej kulturze zaratusztriańskiej.


Mani Rao urodziła się w Indiach w rodzinie zaratusztriańskiej, natomiast od lat mieszka w Stanach Zjednoczonych, dokąd przyjechała kontynuować studia wyższe. Muzyka to jej pasja – jest między innymi autorką płyty z zaratusztriańskimi pieśniami religijnymi (własna kompozycja i wykonanie), współpracuje z północnoamerykańskimi towarzystwami zaratusztriańskimi, brała udział w wielu muzycznych hinduskich wydarzeniach kulturalnych, a także śpiewała z artystami z Indii goszczącymi w Chicago.

25 kwietnia (wtorek) 2017

15.00-17.00

KPSC, ul. Grodzka 52, sala 114

Zapraszamy do wysłuchania wykonanych utworów.

Data opublikowania: 05.04.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska