Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Demokracja: globalna rzeczywistość czy uniwersalna utopia?

Debata ekspercka

 

Wydawnictwo Znak i Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ zapraszają na debatę poświęconą książce 
Francisa Fukuyamy "Koniec historii".
_____________________________________ Rok 2017. W Europie Wschodniej trwa konflikt militarny. Z ogarniętego wojną Południa na bogatą Północ ciągną rzesze uchodźców. Zachodnim światem wstrząsa bodaj największy od wojny kryzys polityczny. Czy można powiedzieć, że teza Fukuyamy o końcu historii jest nadal aktualna? A może żyjemy w świecie globalnych iluzji? Oczywiście Fukuyama wcale nie twierdzi, że nastąpił koniec konfliktów zbrojnych, kryzysów gospodarczych czy upadków państw. Postawił tezę, że szczytem rozwoju idei politycznych jest demokracja liberalna, która jednakże nie zawsze ma taki sam kształt w każdym zakątku świata. Czy nadal jego teza pozostaje w mocy, a może na horyzoncie pojawiła się jakakolwiek rozsądna kontrpropozycja ideowa, która może zastąpić liberalną demokrację? Czy wolność smakuje tak samo jak dwadzieścia pięć lat temu, kiedy po raz pierwszy ukazała się książka? Debata o „Końcu historii” Francisa Fukuyamy będzie zachętą do przemyślenia najbardziej fundamentalnych wyzwań dla Polski, Europy i świata. 
_________________________________________________

Prowadzący:
Dominika Kozłowska / Miesięcznik ZNAK

Paneliści:
Adam Jelonek / Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Paweł Kowal / Instytut Studiów Politycznych PAN
Radosław Rybkowski / Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
Adam Szostkiewicz / Polityka
Piotr Kłodkowski / Porównawcze Studia Cywilizacji

Patronat medialny:
Forum Młodych Dyplomatów
Cafe Nauka
RODM Kraków
Przystanek Student
UJOT FM

Partnerzy wydarzenia:
INGLOT

 

Dziękujemy za udział panelistom oraz uczestnikom wydarzenia. Podziękowania składamy współorganizatorowi, partnerowi oraz patronom medialnym. 

Data opublikowania: 06.03.2017
Osoba publikująca: Agnieszka Kowalska