Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Spotkanie organizacyjne online dla nowych studentek i studentów - 2. października, godz. 18:00, MS Teams

Wszystkie osoby studiujące, które zaczynają naukę w KPSC, prosimy o aktywację poczty studenckiej w domenie @student.uj.edu.pl przed spotkaniem

Zapraszamy studentki i studentów pierwszego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia* (Porównawcze studia cywilizacji, Studia nad buddyzmem i Studia nad buddyzmem współczesnym) na spotkanie informacyjno-organizacyjne, które odbędzie się online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams dnia 2. października o godz. 18.00.  Przypominamy, że tego dnia odbywają się także zajęcia dydaktyczne zgodnie z harmonogramem*.

*Termin spotkania został wybrany w taki sposób, aby nie kolidował z kursami obowiązkowymi i został podany na początku września w Pakiecie informacyjnym dla I roku. Jeżeli ktoś z Państwa zdecydował się na realizację fakultetu (w KPSC lub w innej jednostce) w tym czasie lub zajęć z wychowania fizycznego lub języka angielskiego, to sugerujemy rezygnację z uczestnictwa w spotkaniu lub ustalenie nieobecności bezpośrednio z osobą prowadzącą zajęcia.

Link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGUzZjI0ODQtMjFhMS00MzQ1LWFhNGEtNWYzY2YxZGJmMDNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22e017b2d0-e404-4718-a487-37e4492175c2%22%7d

*Dla osób rozpoczynających studia II stopnia, które ukończyły studia I stopnia w Katedrze PSC, uczestnictwo w spotkaniu jest opcjonalne.

Na spotkaniu zostaną Państwu przedstawione podstawowe informacje dotyczące studiów, poznają Państwo Kierownika Katedry, prof. dr hab. Martę Kudelską, oraz opiekunów poszczególnych kierunków: 

  • porównawczych studiów cywilizacji 1. stopnia (dr Renata Iwicka),
  • porównawczych studiów cywilizacji 2. stopnia (dr hab. Wojciech Klimczyk, prof. UJ),
  • studiów nad buddyzmem (dr Joanna Gruszewska),
  • studiów nad buddyzmem współczesnym (dr Jakub Zamorski).

Podczas spotkania będą mieli Państwo możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące studiowania. Spotkanie zakończy się krótkim tutorialem dotyczącym kwestii technicznych i korzystania z platform zdalnego nauczania wykorzystywanych podczas studiów (Pegaz, MS Teams). Spotkanie poprowadzą dr Wojciech Kosior i dr Anna Kuchta. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele i przedstawicielki Kół Naukowych w Katedrze: Koła Naukowego PSC i Koła Około UJ.


Przed spotkaniem prosimy o:

  • aktywację poczty studenckiej w domenie @student.uj.edu.pl (więcej informacji na temat aktywacji poczty studenckiej można znaleźć tutaj),
  • zapoznanie się z PAKIETEM INFORMACJI DLA NOWYCH STUDENTÓW, w którym wyjaśniamy podstawowe kwestie związane ze studiowaniem.


Link do spotkania zostały upubliczniony na stronie Katedry oraz w mediach społecznościowych a także zostanie wysłany pocztą na Państwa skrzynki studenckie w domenie uj.edu.pl na kilka dni przed spotkaniem. Prosimy o upewnienie się, że są to adresy wskazane w USOSie jako podstawowe adresy e-mail. Prosimy również o ich regularne sprawdzanie - jest to podstawowy środek komunikacji z sekretariatem, wykładowcami oraz innymi organami Uniwersytetu.