Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2021/2022 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 12.10.21

wykład stacjonarny: „Tybetańskie hagiografie i pieśni urzeczywistnienia” - wtorek 13.00-14.30.

  • aktualizacja związana z decyzją Władz UJ z dn. 23.09.2021 roku o zwiększeniu liczby zajęć realizowanych w formie stacjonarnej. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie zajęć - zajęcia, które pozostają w trybie zdalnym zostały odpowiednio oznaczone.

W związku z powyższą decyzją do harmonogramu wprowadzono następujące zmiany:
- „Sztuka buddyjska w Indiach”  – zmiana na zajęcia stacjonarne i przeniesiono z poniedziałku na wtorek 8.45-10.15;

- „Literatura indyjskiego buddyzmu mahajany”  – wykład zamiana na zajęcia stacjonarne i przeniesiono z poniedziałku na piątek 13.00-14.30;

- „Propedeutyka pracy naukowej”  – grupa zdalna - zamiana na zajęcia stacjonarne gr 4  i przeniesiono ze środy na piątek 14.45-16.15;

- „Buddyzm we współczesnych Indiach i na Sri Lance – odrodzenie therawady i nawa-jana dalitów”  – przesunięte na późniejszy termin piątek 14.45-16.15;

- "Historia buddyzmu III" - wykład, poniedziałek, zamiana na zajęcia stacjonarne;

- "Kino mongolskie i tybetańskie" - środa, przesunięcie o 5 minut godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć 15.40-17.55.

​Przepraszamy za reorganizację harmonogramu, jednocześnie informujemy, że decyzja została podjęta w trybie pilnym w związku z zaleceniami Ministra Edukacji i Nauki.

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 4 października 2021 roku (poniedziałek)

W przypadku zajęć realizowanych stacjonarnie prosimy o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, które opisane są tutaj.

Terminy zajęć – "Kultura w praktyce"
Grupa 1 (dla pierwszego roku A): 12.10, 2.11, 23.11
Grupa 2 (dla drugiego roku): 26.10, 16.11, 7.12
Grupa 3 (dla pierwszego roku B): 19.10, 9.11, 30.11

Wszystkie zajęcia realizowane w formie stacjonarnej kończą się przed przerwą świąteczną w grudniu, aby 1) ułatwić wyjazdy do domów, 2) uniknąć przemieszczania się w okresie największej zachorowalności na grypę i podobne choroby oraz 3) uniknąć ryzyka związanego z powrotami po przerwie świątecznej z różnych stron Polski, także z rejonów o niskiej wyszczepialności. Kursy będą realizowane nadal zgodnie z harmonogramem, ale zajęcia przewidziane na styczeń będą realizowane w formie zdalnej (o rozplanowaniu materiału na danym kursie decydują poszczególni prowadzący).

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia dostępne są tutaj.

Informujemy, że kursy "Buddyzm i nauka", "Myślenie krytyczne", "Polityka a kultura w świecie pozaeuropejskim", "Tradycja i modernizacja w Chinach" zostały wyjątkowo przeniesione na semestr letni.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia).

​Informujemy, że zajęcia z języka angielskiego odbywają się na ulicy Ingardena 3 w sali 240 dla wszystkich grup. Przypominamy, że lektorat z języka angielskiego kończy się egzaminem na ocenę (dla wszystkich programów) i wtedy doliczane są punkty ECTS.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Informujemy, że w przypadku kursów obowiązkowych dla I roku studiów pierwszego stopnia grupa 4 ćwiczeniowa jest grupą zdalną. Informujemy, że decyzją Władz UJ z dn. 23.09.2021 roku wszystkie zajęcia typu ćwiczenia muszą obdywać się w formie stacjonarnej. Zmiany zostały uwzględnione w harmonogramie zajęć. W związku z nowymi ustaleniami wszystkie grupy (1-5) ćwiczenione dla I roku studiów I stopnia (porównawcze studia cywilizacji, studia nad buddyzmem) odbywają się stacjonarnie. Prosimy o zweryfikowanie swoich rejestracji - informujemy, że w miarę wolnych miejsc możliwa jest zmiana grupy, prosimy samodzielnie dokonywać zmian, jeżeli zajdzie potrzeba.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim (letnim) semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem roku akademickiego.