Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2019/2020 - semestr letni

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja: 03.03.20.

Zmiany godzin kursów "Islam polityczny" i "Wampir...".

Drobne zmiany w harmonogramie czwartkowym dot. kursów "Historia buddyzmu IV", "Buddyjskie praktyki kultowe, obrzędy i święta", "Sanskryt II".

​Z harmonogramu zostały usunięte kursy "Kultura celtycka" oraz "Esperanto - Language and Culture" decyzją Kierownika Jednostki z powodu nieuzyskania wymaganego limitu uczesnitków.

Kurs „Problemy współczesnego Bliskiego Wschodu” – przeniesiony z poniedziałku na wtorek, godz. 9.30-11.00, sala 108

Kurs „Kultura, tożsamość, etniczność” przeniesiony na godz. 12.15-13.45 (poniedziałek).

Z harmonogramu usunięto kurs "Metody badań społecznych", który w roku 2019/20 został zawieszony.

W harmonogramie uwzględniono wszystkie zajęcia z języka chińskiego.

Zmiany dni/godzin zajęć kursów "Wprowadzenie do kultury żydowskiej", "Japoński I", "Kultura, tożsamość, etniczność", "Genji culture i epoka Heian...", "Problemy współczesnego Bliskiego Wschodu".

WAŻNE INFORMACJE:

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze ("Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej", "Płeć w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia). 

Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty języka arabskiego i języka hindi - traktowane jako zajęcia fakultatwyne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. Studentów II stopnia w celu rejestracji na lektorat prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu KPSC.

Seminaria magisterskie odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym, nie są więc wyszczególnione w harmonogramie. Termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami.

Przypominamy, że studenci drugiego stopnia są zobligowani do zaliczenia w toku studiów kursu prowadzonego w języku obcym w wymiarze min. 30 godz.

Zajęcia z kursów "Cywilizacje starożytne" oraz "Transmisje kulturowe" odbywają się dwa razy w tygodniu (kurs zakończy się wcześniej).

Kurs "Buddyzm i nauka" dedykowany dla II roku studiów nad buddyzmem współczesnym w roku akademickim 2019/20 będzie wyjątkowo zastąpiony kursem "Płeć kulturowa w buddyzmie".

Kurs "Biblia w perspektywie porównawczej" jest kursem fakultatywnym, nie należy do puli kursów porównawczych dla II stopnia porównawczych studiów cywilizacji (tzw. kanon II stopnia).

Terminy zajęć z kursów "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" zostaną ustalone indywidualnie ze studentami.

Informacje dotyczące kursów profesorów wizytujących zostaną udostepnione w późniejszym terminie.
 

Harmonogram 2019/2020 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich specjalności i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest TUTAJ.

Ostatnia aktualizacja: 15.10.19.

Kurs „Wprowadzenie do buddyzmu” - zmiana z wtorku na środę.

Z harmonogramu usunięto kursy zawieszone w roku akademickim 2019/20.

Kurs "Psychologia buddyjska" - zmiana godzin 9.00-10.30.

Informacje dotyczące kursu profesorów wizytujących z Kobe University dostępne są tutaj. Wszystkie zajęcia odbędą się w terminach wskazanych w harmonogramie w KPSC lub w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ.

Informacje dotyczące kursów profesor wizytującej Jesse Pons dostepne są tutaj. Wszystkie zajęcia z prof. Jesse Pons odbędą się w dniach 7-18 października.


WAŻNE INFORMACJE:

Zajęcia prowdzone przez dr Paulinę Niechciał w roku akademickim 2019/20 rozpoczną się wyjątkowo w grudniu.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne.

Studenci studiów II stopnia mogą zapisywać się na lektoraty
- traktowane jako zajęcia fakultatwyne - jeżeli studenci I stopnia, dla których jest to kurs dedykowany, nie wypełnią limitów wolnych miejsc. 

Seminaria magisterskie odbywać się będą w formie indywidualnych spotkań z prowadzącym, nie są więc wyszczególnione w harmonogramie. Termin, częstotliwość i zasady spotkań prowadzący ustali bezpośrednio z zapisanymi studentami.

Przypominamy, że studenci drugiego stopnia są zobligowani do zaliczenia w toku studiów kursu prowadzonego w języku obcym w wymiarze min. 30 godz.

Kurs "Kultura w praktyce - projekty" ma dwie grupy - dla I i dla II roku studiów 2. stopnia- prosimy o wybór grupy właściwej grupy.

Kurs "Buddyzm i nauka" w roku akademickim 2019/20 odbędzie się wyjątkowo w semestrze letnim.  

Kurs "Wprowadzenie do teorii cywilizacji" w roku akdemickim 2019/20 odbędzie się wyjątkowo w semestrze letnim.

Terminy zajęć z kursów "Język japoński. Translatorium" i "Język japoński. Translatorium (kontynuacja)" zostaną ustalone indywidualnie ze studentami, dlatego nie są one wyszczególnione w harmonogramie.  

Informacje dotyczące kursów profesorów wizytujących - w semestrze zimowym 2019/20 będą to: prof. Jessie Pons oraz grupa profesorów z Kobe University - zostaną udostepnione w późniejszym terminie. Wszystkie kursy profesorów wizytujących będą prowadzone w języku angielskim. Z przyczyn niezależnych prof. Kirill Solonin nie będzie prowadził zajęć w semestrze zimowym 2019/20.

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:


Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub zielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla
 I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-różowo-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest czterem grupom studentów, Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Uwaga! Kursy fakultatywne opisane w Aplikacji Sylabus z "1" na końcu tytułu (np.
Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu 1), w USOSie i harmonogramie mogą być nazwane samym tytułem (np. Kultury prawne Europy, islamu i Dalekiego Wschodu- jest to ten sam kurs. 

W przypadku zajęć, które mają do wyboru kilka grup (np. ćwiczenia do kursu "Filozofia indyjska") student sam wybiera grupę ćwiczeniową, na którą chce uczęszczać, dla każdego kursu osobno (wybór "grupy 1" dla kursu "Filozofia indyjska" nie oznacza, że student będzie należał do grupy 1 także w przypadku innych zajęć - są to niezależne wybory). 


Zajęcia "Elementy antropologii społ-kult." prowadzone przez dr Paulinę Niechciał w roku akademickim 2019/20 rozpoczną się wyjątkowo w grudniu, stąd ich niestandardowy wymiar godzin w tygodniu.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w drugim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty dedykowane wyższym rocznikom.

Szczegółowe na temat zajęć z Wychowania Fizycznego dla I roku, 1 stopnia dostępne są tutaj.

Rejestracja na język angielski dla I roku, 2. stopnia prowadzona jest przez Jagiellońskie Centrum Językowe. Szczegółowych informacji i terminów rejestracji należy szukać tutaj.