Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2022/2023 - semestr letni

Harmonogram zajęć (dla wszystkich kierunków i wszystkich roczników) w semestrze letnim dostępny jest tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 16.03.23

 • zmiany sal,
 • zmiany dot. trzeciej grupy kursu „Religia-mit-rytuał. Podstawowe zagadnienia religioznawstwa w kontekście badań nad cywilizacjami”: zajęcia z 15 marca - zostają przeniesione na 17 marca 8.30-10.00 zdalnie, zajęcia z 19 kwietnia - zostają przeniesione na 21 kwietnia 8.30-10.00 zdalnie, zajęcia z 17 maja - zostają przeniesione na 19 maja 8.30-10.00 zdalnie,
 • zmiany sal,
 • zmiany godzin zajęć: „Kultura w praktyce - projekty”, „Islam polityczny we współczesnym świecie” (ćwiczenia), „Boginie w mitologiach świata”, „Problemy współczesnej Ameryki Łacińskiej”, „Język japoński. Translatorium ”, „Język buddyjski – chiński II”, „Język buddyjski – chiński I”, „Filozofia indyjska (wykład), „Język japoński II" (gr. 1), „Język buddyjski – chiński III”;
 • zmiana terminu zajęć „Kultura Japonii”;
 • z harmonogramu usunięto kurs "Nacjonalizmy w Azji Płd. i Płd. Wschodniej - znaczenie czynnika wyznaniowego" - kurs zawieszony w bieżącym roku akademickim;
 • grupy zajęciowe z kursu "Język buddyjski - chiński I" zostały połączone;
 • przesunięto termin zajęć "Hindi II" z wtorku na poniedziałek;
 • przesunięto termin zajęć "Hindi II" z 16.00-18.15 na 16.45-19.00;
 • zmiana oznaczenia kursu "Problemy współczesnej Azji Płd. i Płd.-Wsch." (kurs prof. Kłodkowskiego) - kurs przeznaczony jest dla porównawczych studiów cywilizacji studiów nad buddyzmem współczesnym;
 • zmiana godzin i dni zajęć "Język arabski III";
 • zmiana godzin zajęć "Język japoński I"gr II (dot. zajęć czwartkowych);
 • zmiana godzin kursu "Genji culture i epoka Heian...";

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 27 lutego 2023 roku (poniedziałek). Zajęcia (poza oznaczonymi wyjątkami*) w semestrze letnim planowane są jako stacjonarne. Co do zasady, zajęcia realizowane w KPSC w formie zdalnej odbywają się w terminach podanych w harmonogramie. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący.

*Kursy realizowane w formie zdalnej w semestrze letnim: "Filozofia indyjska" (tylko wykład!), "Islam polityczny we współczesnym świecie" (tylko wykład!), "Język chiński III" (tylko zajęcia piątkowe!), "Język hindi II", "Od mistrzów kina klasycznego po wirtuozów anime i twórców ekstremalnych. Oblicza kina Japonii", "Problemy współczesnej Azji Pd. i Pd-Wsch.", "Teatr i performans Azji Południowo-Wschodniej" oraz częściowo kursy profesor wizytującej Larysy Dovgi.

Kursy profesor wizytującej Larysy Dovgi: "Nowożytna kultura ukraińska w kontekście kultury polskiej i europejskiej", "Wielokulturowa przestrzeń I Rzeczypospolitej" odbywają się w ramach programu Visiting Professors 2023 i stanowią jednorazową ofertę. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do uczestnictwa w bieżącym cyklu dydaktycznym, ponieważ zajęcia te nie będą oferowane powtórnie. Zajęcia profesor Dovgi odbywają się w formie zblokowanej w trybie hybrydowym (5 spotkań/kurs, terminy według rozpiski w harmonogramie). Szczegółowe informacje podane są tutaj.

Terminy zajęć "Kultura w praktyce - projekty":
Grupa 1: 6 marca, 17 kwietnia, 22 maja
Grupa 2: 13 marca, 24 kwietnia, 29 maja

Zajęcia „Etyka buddyjska” i „Historia buddyzmu I” (ćwiczenia) we wtorek w godzinach 14.15-15.45 odbywają się na zmianę (co drugi tydzień) w tym samym terminie i sali.
"Etyka buddyjska": pierwsze zajęcia 25.02 i następnie, co drugi tydzień.
"Historia buddyzmu I" (ćwiczenia): pierwsze zajęcia 21.03 i następnie, co drugi tydzień (przy czym zajęcia z 07.03 zostaną przeprowadzone w innym terminie, po uzgodnieniu go z grupą).

Kursy "Buddyzm polityczny we współczesnym świecie" oraz "Tradycyjna kultura tybetańska" zostają w roku akademickim 2022/23 wyjątkowo przeniesione na kolejny rok akademicki.

Studentom II roku porównawczych studiów cywilizacji przypominamy o konieczności realizacji kursu "Problemy współczesnej Azji Pd. i Pd-Wsch.", który został przeniesiony z minionego roku akademickiego.

Przypominamy, że w przypadku ewentualnych rozbieżności między USOSweb a harmonogramem na stronie KPSC należy kierowac się harmonogramem zamieszczonym na stronie KPSC.

Informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia).

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kurs "Myślenie krytyczne" (I rok, I stopień) odbywa się w roku akademickim 2022/23 w semestrze letnim.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub jasnozielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w letnim semestrze - prosimy o dokonywanie rejestracji zgodnie ze zlożoną wcześniej deklaracją lektoratu. Przypominamy, że nie ma możliwości wyrejestrowania z lektoratu. 

Rejestrację na zajęcia z WF-u prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rejestrację na język angielski (dot. I roku studiów II stopnia) prowadzi Jagiellońskie Centrum Językowe. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Harmonogram 2022/2023 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich kierunków i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 11.10.22

 • zlikwidowano ostatnią piątkową grupę z kursu „Systemy myślenia...”,
 • czwartkowy lektorat z kursu "Język japoński III" prowadzony z mgr Miwą Maruyamą przeniesiono do sali 100,
 • wtorkowe zajęcia z „Cywilizacji islamu” przeniesiono do sali 106,
 • grupę 4 z „Elementów antropologii społeczno-kulturowej” przeniesiono do sali 103,
 • wszystkie zajęcia środowe prowadzone przez dra W. Kosiora zostały przeniesiona do sali 114 (tj. „Metody badań porównawczych”; „Antropologia komunikacji”, „Seminarium tematyczne. Istoty nadprzyrodzone - perspektywa kognitywna”), terminy zajęć bez zmian,
 • zmiana dot. terminu zajęć "Język japoński. Translatorium" (wtorkowa grupa),
 • zmiana dot. terminu zajęć "Wprowadzenie do historii, myśli i kultury buddyzmu” z piątku na środę oraz „Seminarium dyplomowe” grupa 3 z piątku na czwartek, aby umożliwić ich odbywanie w formie stacjonarnej,
 • zmiana formy odbywania piątkowych zajęć na zdalne w związku z koniecznością zmniejszenia kosztów eksploatacji budynku Collegium Broscianum,
 • zmiana dot. terminu czwartkowych zajęć "Japoński III" (na wniosek grupy),
 • zmiana dot. terminu zajęć "Chiński II" (z wtorku na poniedziałek),
 • z harmonogramu wycofana została grupa 2 zajęć "Język japoński III" ze względu na niewypełnienie limitu osób na kursie,
 • zmiana dot. terminu zajęć "Język chiński. Translatorium" na wniosek studentów, zmiana sali dot. kursu "Shinto",
 • ważna aktualizacja związana z reorganizacją zajęć w piątki w związku z najnowszymi zaleceniami władz UJ (szczegółowe informacje),
 • zmiana dot. zajęć "Hindi III" (wtorek),
 • zmiana terminu zajęć "Literatura europejska",
 • zmiana terminu zajęć "Propedeutyka pracy naukowej" i "W starożytnym Egipcie...",
 • zmiana terminu zajęć "Historia buddyzmu II", uzupełnienie numeracji grup dla kursu "Seminarium dyplomowe".

 

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną możliwe są zmiany w harmonogramie związane z decyzjami władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za ewentualne zmiany przepraszamy - o ich wystąpieniu będziemy informować na naszej stronie internetowej. 

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 3 października 2022 roku (poniedziałek). Zajęcia (poza oznaczonymi wyjątkami oraz zajęciami w piątek) w semestrze zimowym planowane są jako stacjonarne. Co do zasady, zajęcia realizowane w KPSC w formie zdalnej odbywają się w terminach podanych w harmonogramie. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJ nr 121 zajęcia w formie kształcenia zdalnego będą odbywać się w terminach: od 2 do 6 listopada 2022 roku, od 17 do 22 grudnia 2022 roku, od 3 do 5 stycznia 2023 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj tutaj.

 

Kurs "Historia buddyzmu III" (wykład) będzie się odbywał wyjątkowo w formie zdalnej.

Kurs "Historia buddyzmu II" (wykład + ćwiczenia) zostaje w roku akademickim 2022/23 przeniesiony na semestr zimowy.

Terminy zajęć "Kultura w praktyce - projekty":
Grupa 1 (dla pierwszego roku A): 3.10, 17.10, 21.11
Grupa 2 (dla drugiego roku): 5.12, 12.12, 19.12
Grupa 3 (dla pierwszego roku B): 10.10, 24.10, 28.11

Przypominamy, że w przypadku ewentualnych rozbieżności między USOSweb a harmonogramem na stronie KPSC należy kierowac się harmonogramem zamieszczonym na stronie KPSC.

Informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne za zgodą prowadzących.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia
 (jest to tzw. kanon II stopnia).

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kurs "Myślenie krytyczne" (I rok, I stopień) zostaje w roku akademickim 2022/23 przeniesiony na semestr letni.

Kurs "Filozofia kultury" (I rok, II stopień) zostaje w roku akademickim 2022/23 przeniesiony na semestr zimowy.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub jasnozielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w letnim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem semestru.

Rejestrację na zajęcia z WF-u prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Rejestrację na język angielski (dot. I roku studiów II stopnia) prowadzi Jagiellońskie Centrum Językowe. Więcej informacji można znaleźć tutaj.