Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram

Harmonogram 2023/2024 - semestr zimowy

Harmonogram zajęć (dla wszystkich kierunków i wszystkich roczników) w semestrze zimowym dostępny jest tutaj.

Ostatnia aktualizacja: 29.09.23

  • z harmonogramu usunięty został kurs "Język chiński. Translatorium" ze względu na fakt, że kurs nie osiągnął dolnego limitu osób wymaganych na zajęciach;

  • zmiana sal dydaktycznych w następujących kursach (wtorek): „Cywilizacja islamu", „Buddhism and Gender”, „Buddyzm i nauka”;

  • modyfikacja godziny zajęć „Kultura w praktyce - projekty” (od 11.00 do 14.00); zmiana kolejności prowadzenia „Metod badań porównawczych” (zaczyna dr Kosior, kończy dr Olzacka);

  • zmiany dotyczące kursu "Język tybetański II" (pierwszą połowę pierwszego semestru będzie prowadził prof. dr hab. Artur Przybysławski, stacjonarnie, we wtorek pok. 99 i w piątek 108; druga połowa semestru zdalnie z drem S. Kanią), zmiana sali na 111 na czwartkowe zajęcia z "Języka chińskiego III", dodano przerwę pomiędzy wykładem a ćwiczeniami z kursu „Buddyzm na Zachodzie”;

  • zmiana sali czwartkowych zajęć z "Języka japońskiego II" i "Języka arabskiego II".

  • zmiana godziny zajęć środowego lektoratu "Język chiński II";

  • dodatkowy termin kursu "Buddyzm a inne religie" w poniedziałek (4 pierwsze spotkania);

  • czwartkowe zajęcia z "Języka japońskiego III" zostały przesunięte na wcześniejszą godzinę;

  • zmiana terminu zajęć "Hindi III" (z poniedziału na wtorek, godz. 16.00-18.15), zmiana godziny zajęć "Seminarium dyplomowe", grupa dra J. Zamorskiego (na godz. 18.15-19.45), uzupełniono nazwę kursu "Język tybetański II", ujednolicono nazwy grup ćwiczeń z zajęć "Teorie kultury".

WAŻNE INFORMACJE:

Informujemy, że zajęcia dydaktyczne zgodne z harmonogramem rozpoczynają się 2 października 2023 roku (poniedziałek). Zajęcia (poza oznaczonymi wyjątkami*) w semestrze zimowym planowane są jako stacjonarne. Co do zasady, zajęcia realizowane w KPSC w formie zdalnej odbywają się w terminach podanych w harmonogramie. Szczegóły dotyczące realizacji zajęć zdalnych przekażą prowadzący.

*Kursy realizowane w formie zdalnej w semestrze zimowym: Systemy myślenia w cywilizacjach Wschodu (wykład i ćwiczenia), Język tybetański II, Język arabski III

Kurs "Od starożytnej Persji do Islamskiej Republiki Iranu" (II rok, I stopień, psc) zostaje w roku akademickim 2023/24 przeniesiony na semestr zimowy.

Kurs "Język tybetański II" pierwszą połowę pierwszego semestru będzie prowadził prof. dr hab. Artur Przybysławski, stacjonarnie, druga połowa semestru odbędzie się zdalnie z drem S. Kanią.

Terminy spotkań grup w ramach zajęć "Kultura w praktyce - projekty" zostaną podane przez prowadzącą.

Przypominamy, że w przypadku ewentualnych rozbieżności między USOSweb a harmonogramem na stronie KPSC należy kierowac się harmonogramem zamieszczonym na stronie KPSC.

Informacje dotyczące rejestracji dostępne są tutaj.

Kursy fakultatywne oznaczone są w harmonogramie kolorem jasnoróżowym. Przypominamy, że w każdym semestrze oferowany jest wybór kursów fakultatywnych z pełnej oferty programowej. Ostateczną listę fakultetów na bieżący semestr i rok akademicki zatwiedza Kierownik jednostki. Sylabusy poszczególnych kursów dostępne są w Aplikacji Sylabus.

Przedmioty spoza realizowanego programu/wybranej specjalności można wybierać jako zajęcia fakultatywne, przy czym studenci nie mogą rejestrować się na kursy kanoniczne wyższych roczników bez pisemnej (mailowej) zgody prowadzącego. Uzyskane zgody należy przesłać na adres sekretariatu (kpsc@uj.edu.pl) - w przeciwnym razie nastąpi wyrejestrowanie z kursu.

Przypominamy, że kursy porównawcze (np. "Taniec w perspektywie porównawczej") oraz seminaria tematyczne są przeznaczone dla studentów II stopnia (jest to tzw. kanon II stopnia).

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU:

Prosimy o zapoznanie się z Pakietem informacji dla I roku.

Kurs "Elementy antropologii społeczno-kulturowej" (I rok, I stopień, psc i snb) - ćwiczenia: grupa z godziny 10.45-12.15 (dr Niechciał) zostanie na zajęcia w styczniu 2024 r. dołączona do grupy 14.20-15.50. Prosimy studentów z grupy pierwszej o zarezerwowanie sobie tego terminu na styczniowe ćwiczenia.

Kurs "Myślenie krytyczne" (I rok, I stopień, psc i snb) zostaje w roku akademickim 2023/24 przeniesiony na semestr letni.

Kurs "Kultura, tożsamość, etniczność" (I rok, II stopień, psc) zostaje w roku akademickim 2023/24 przeniesiony na semestr zimowy.

Kurs "Filozofia kultury" (I rok, II stopień, psc) zostaje w roku akademickim 2023/24 przeniesiony na semestr zimowy.

Wszystkie grupy realizują kurs "Kultura w praktyce - projekty" w tym samym terminie, zaznaczonym w harmonogramie, przy czym każda grupa odbywa zajęcia jedynie 3 razy w trakcie semestru. Terminy spotkań dla konkretnych grup w ramach zajęć "Kultura w praktyce - projekty" zostaną podane przez prowadzącą.

Kurs "Warsztat pisania pracy naukowej" w przypadku wyboru grupy 1: w pierwszej połowie semestru zajęcia odbywają się w jednym terminie, a w drugiej połowie semestru - w innym terminie, zgodnie z harmonogramem. W przypadku wyboru grupy 2 lub 3 jest jeden termin zajęć na cały semestr.

Kurs "Metody badań porównawczych" w pierwszej połowie semestru odbywa się w jednym terminie, a w drugiej - w innym, zgodnie z harmonogramem.

Kursy dedykowane dla I roku, 1. stopnia oznaczone są w harmonogramie kolorem pomarańczowym (porównawcze studia cywilizacji) lub jasnozielonym (studia nad buddyzmem). Kursy wspólne dla obu kierunków oznaczone są odpowiednio pomarańczowo-zielono.

Kursy dedykowane dla I roku, 2. stopnia oznaczone są w harmonogramie błękitnym (porównawcze studia cywilizacji) lub różowym (studia nad buddyzmem współczesnym). Prosimy zwrócić uwagę także na kursy wielokolorowe - np. seminaria tematyczne oznaczone kolorem żółto-błękitnym-niebieskim - oznacza to, że kurs dedykowany jest trzem grupom studentów. Przypominamy, że w przypadku seminariów tematycznych student wybiera (minimum) jedno seminarium z puli.

Przypominamy, że I rok studiów 1. stopnia rozpoczyna naukę wybranego języka orientalnego w letnim semestrze - prosimy nie rejestrować się na lektoraty w zimowym semestrze I roku (są to grupy dedykowane wyższym rocznikom). Wyjątkiem jest sytuacja, w której student ma już opanowane podstawy języka i chciałby kontynuować naukę od razu na wyższym poziomie - w takiej sytuacji prosimy o kontakt z sekretariatem KPSC (kpsc@uj.edu.pl) przed rozpoczęciem semestru.

Rejestrację na zajęcia z WF-u prowadzi Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ. 

Rejestrację na język angielski (dot. I roku studiów II stopnia) prowadzi Jagiellońskie Centrum Językowe. Więcej informacji można znaleźć tutaj.