Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozliczenie roku - WAŻNE!

Przypominamy!

W celu uzyskania wpisu na kolejny rok akademicki student zobowiĄzany jest zgłosić rok do rozliczenia w systemie USOS. Aby student mógł zostać rozliczony musi mieĆ wpisane oceny ze wszystkich zarejestrowanych kursów (jeśli ocena nie jest wprowadzona proszę kontaktować się z osobą prowadzącą dane zajęcia). W przypadku, jeśli student nie zaliczył kursu musi złożyć podanie do Prof. Kudelskiej - Kierownika Katedry z prośbą o powtarzanie go w kolejnym roku akademickim (do 30 września) - niezłożenie podania uniemożliwia wpis na kolejny rok akademicki. 

Data opublikowania: 09.09.2015
Osoba publikująca: Robert Kowalski