Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowa konstrukcja indyjskiej myśli tożsamościowej — modyfikacja Indii. Dobre czy złe wiadomości dla świata?

 

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

zaprasza na wykład & dyskusję:

 

dr Marek Moroń

(Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; były Konsul Generalny RP w Mumbaju)

 

Nowa konstrukcja indyjskiej myśli tożsamościowej — modyfikacja Indii.

Dobre czy złe wiadomości dla świata?

 

W jakim stopniu nowy rząd Indii i jego nowa polityka będą kreatorem odczarowania powszechnego mitu o gandhiańsko-nehruwiańskim monopolu w walce wyzwoleńczej i w uzyskaniu niepodległości Indii? W jakim stopniu subalteryjna mentalność mas i elit niepodległych Indii była wynikiem umiarkowanego dyskursu przeciwstawiania się wrogowi i negocjowania z nim niepodległości? Dlaczego tak niechętnie mówi się o licznych i powszechnych koncepcjach stanowczych postaw wobec wyboru drogi do niepodległości Indii – koncepcjach, które powstały poza gandhiańsko-nehruwiańskim kręgiem politycznym?

Jeżeli partia, która będzie sprawować rządy w Indiach przez najbliższe lata, odwoła się wyłącznie do ideologii swych zródeł z lat 20-tych XX wieku, to może to nie być dobra wiadomość. Jeżeli jednak należna rola w tych odwołaniach ideologicznych przypadnie  innym indyjskim koncepcjom z lat 20-tych i 30-tych ostatniego stulecia, oznaczać to będzie całkowite zniknięcie z krajobrazu politycznego subalteryjności, dynastyczności politycznej oraz  odwoływania się do mitów, które funkcjonują jako prawda objawiona. Jeśli te odwołania ideologiczne będą połączone z realpolitik nowej ekipy rządzącej w Delhi, to może stanowić to o nowej jakości całego dyskursu tożsamościowego Indii. Polityka wewnętrzna i zagraniczna będą więc pochodną tak skonstruowanego umysłu, wyrażającego ducha  Indii w formie odpowiadającej XXI stuleciu. To może być dobra wiadomość.

 

Czas prelekcji: 45 minut; dyskusja: 75 minut.

 

 

6.06.2014 (piątek), godzina 11:00, sala 100 (II p.),

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, ul. Grodzka 52, Kraków

 

Data opublikowania: 29.05.2014
Osoba publikująca: Robert Kowalski