Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na wyjazdy studentów i doktorantów do uczelni europejskich i pozaeuropejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku akademickim 2024/25 (semestr zimowy i letni)

Termin zgłoszeń: do 11 stycznia 2024 r. (czwartek) do godz. 12:00 CET

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ ogłosił konkurs dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i doktorantów na wyjazdy w roku akademickim 2024/25 (semestr zimowy i letni) w celu realizacji części programu studiów w uczelniach partnerskich w ramach podpisanych na szczeblu ogólnouczelnianym porozumień bilateralnych.

Termin składania dokumentów: 11 stycznia 2024 r. (czwartek) do godz. 12:00 CET.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.